Vũ Duy Thịnh
GV.ThSVũ Duy Thịnh
Họ và tên Vũ Duy Thịnh
Đơn vị Bộ môn Hóa
Năm sinh 1979
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 04238383600
Số điện thoại nhà riêng 0912220361
Số điện thoại di động 091 222 0361
Email vuduythinh@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

số 3 ngõ 63 ngách 30/11/23 Lê Đức Thọ - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Môn học giảng dạy