Lê Thị Vinh
GVC. TSLê Thị Vinh
Họ và tên Lê Thị Vinh
Đơn vị Bộ môn Hóa
Giới tính Nữ
Số điện thoại di động 0904 08 77 89
Địa chỉ Email levinhmdc@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chủ yếu