Nguyễn Hồng Vân
GV.ThSNguyễn Hồng Vân
Tổ Trưởng tổ công đoàn
Họ và tên Nguyễn Hồng Vân
Đơn vị Bộ môn Ngoại ngữ
Chức vụ Tổ Trưởng tổ công đoàn
Năm sinh 1975
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 0247550929
Số điện thoại di động 0983 393 422
Email nguyenhongvan@humg.edu.vn
Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Nguyễn Hồng Vân, Tiêu chí và cách đánh giá chất lượng một văn bản dịch thuật, International Conferences on Earth Sciences and Sustainable Geo-resources Development – ESASGD 2016, 191, 2016

Bài báo hội nghị trường

1. Nguyễn Thị Thảo, Dương Thuý Hường, Trương Thị Thanh Thuỷ, Nguyễn Hồng Vân, Sự tương đồng và khác biệt trong thành ngữ tiếng Anh và tiếng Việt sử dụng danh từ chỉ bộ phận cơ thể, Hội nghị khoa học thường niên năm 2016, Đại học Thuỷ lợi, 260-262, 2016

2. Dương Thuý Hường, Nguyễn Thị Thảo, Trương Thị Thanh Thuỷ, Nguyễn Hồng Vân, Tầm quan trọng của việc phát âm đúng tiếng Anh và cách luyện phát âm đúng tiếng Anh cho sinh viên khối không chuyên, Hội nghị khoa học thường niên 2016, Đại học Thuỷ Lợi, 248-250, 2016

3. Nguyễn Hồng Vân, Một số biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy ngoại ngữ cho lớp đông, Hội nghị khoa học lần thứ 21, 84, 2014

4. Nguyễn Hồng Vân, Những ảnh hưởng tiêu cực của tiếng Anh với tư cách ngôn ngữ toàn cầu tới bản sắc của các nền văn hoá, Hội nghị khoa học lần thứ 20, 98-100, 2012

5. Nguyễn Hồng Vân, Một số biện pháp nâng cao hứng thú học tiếng Anh cho sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Mỏ-Địa chất, Hội nghị khoa học lần thứ 18, 86-88, 2008

6. Nguyễn Hồng Vân, Một số hình thức kiểm tra tiếng Anh, Hội nghị khoa học lần thứ 19, ĐH Mỏ-Địa chất, 106-108, 2010