Trương Thị Thanh Thuỷ
GV.ThSTrương Thị Thanh Thuỷ
Phó Trưởng bộ môn
Họ và tên Trương Thị Thanh Thuỷ
Đơn vị Bộ môn Ngoại ngữ
Chức vụ Phó Trưởng bộ môn
Năm sinh 1973
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 0243 7550929
Số điện thoại nhà riêng 0243 8388075
Số điện thoại di động 0975 291 973
Email truongthithanhthuy@humg.edu.vn
Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Dương Thúy Hường, Nguyễn Thị Thảo, Trương Thị Thanh Thủy, Nguyễn Hồng Vân, Tầm quan trọng của việc phát âm đúng tiếng Anh và cách luyện tiếng Anh cho sinh viên khối không chuyên, HNKH thường niên tại trường ĐH Thủy lợi, 2016, , 2016

2. Nguyễn Thị Thảo, Dương Thúy Hường, Trương Thị Thanh Thủy, Nguyễn Hồng Vân, Sự tương đồng và khác biệt trong thành ngữ tiếng Anh và tiếng Việt sử dụng danh từ chỉ bộ phận cơ thể, HNKH thường niên tại trường ĐH Thủy lợi, 2016, , 2016

3. Trương Thị Thanh Thuỷ, Xây dựng và phát triển cộng đồng học tiếng Anh tại trường ĐH Mỏ - Địa chất, HNKH lần thứ 22 trường ĐH Mỏ - Địa chất, , 2016

4. Trương Thị Thanh Thuỷ, Điện thoại di động - công cụ tiên tiến giúp hỗ trợ học tiếng Anh ngoài lớp học, HNKH thường niên tại trường ĐH Thủy lợi, 2018, , 0

5. Trương Thị Thanh Thuỷ, Vũ Thanh Tâm, Nhận xét về các cụm từ tiếng Anh có cấu tạo theo hình thức cặp từ, HNKH thường niên tại trường ĐH Thủy lợi, 2017, , 0

Bài báo hội nghị trường

1. Trương Thị Thanh Thuỷ, Uyển ngữ trong tiếng Anh và tiếng Việt, HNKH lần thứ 21 trường ĐH Mỏ - Địa chất, , 2014

2. Trương Thị Thanh Thuỷ, Kỹ năng tóm tắt văn bản tiếng Anh, HNKH lần thứ 18 trường ĐH Mỏ - Địa chất, , 2008