Nguyễn Thị Thảo
GV.ThSNguyễn Thị Thảo
Phó Trưởng bộ môn
Họ và tên Nguyễn Thị Thảo
Đơn vị Bộ môn Ngoại ngữ
Chức vụ Phó Trưởng bộ môn
Năm sinh 1978
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 024.37550929
Số điện thoại nhà riêng 024.37552086
Số điện thoại di động 0972 020 978
Email nguyenthithao@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Căn hộ 802, nhà D2 Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội