Nguyễn Thị Thảo
ThSNguyễn Thị Thảo
Ủy viên BCH CĐ Khoa, Phó Trưởng bộ môn
Họ và tên Nguyễn Thị Thảo
Đơn vị Công Đoàn Khoa học cơ bản, Bộ môn Ngoại ngữ
Chức vụ Ủy viên BCH CĐ Khoa, Phó Trưởng bộ môn
Năm sinh 1978
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 024.37550929
Số điện thoại nhà riêng 024.37552086
Số điện thoại di động 0972 020 978
Địa chỉ Email nguyenthithao@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Căn hộ 802, nhà D2 Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội