Vũ Thanh Tâm
GV.ThSVũ Thanh Tâm
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Vũ Thanh Tâm
Đơn vị Bộ môn Ngoại ngữ
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1981
Giới tính Nữ
Số điện thoại nhà riêng 043 6413508
Số điện thoại di động 0986 509 558
Email Thanhtam81.vu@gmail.com