Nguyễn Mộng Lân
GVC.ThSNguyễn Mộng Lân
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Mộng Lân
Đơn vị Bộ môn Ngoại ngữ
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1960
Giới tính Nam
Số điện thoại nhà riêng 043 833 8255
Số điện thoại di động 0912 771 759
Email nguyenlanmdc@gmail.com