Nguyễn Văn Ngọc
GVC.TSNguyễn Văn Ngọc
Họ và tên Nguyễn Văn Ngọc
Đơn vị Bộ môn Toán
Năm sinh 1956
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan Bộ môn Toán, Khoa KHCB
Số điện thoại di động 0983 155 675
Email nguyenvanngoc@humg.edu.vn