Nguyễn Văn Ngọc
GVC.TSNguyễn Văn Ngọc
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Văn Ngọc
Đơn vị Bộ môn Toán
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1956
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan Bộ môn Toán, Khoa KHCB
Số điện thoại di động 0983 155 675
Email nguyenvanngoc@humg.edu.vn