Nguyễn Thị Lan Hương
GVC.ThSNguyễn Thị Lan Hương
Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng bộ môn, Bí thư chi bộ
Họ và tên Nguyễn Thị Lan Hương
Đơn vị Bộ môn Toán, Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục
Chức vụ Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng bộ môn, Bí thư chi bộ
Năm sinh 1979
Giới tính Nữ
Số điện thoại di động 0904291279
Email nguyenlanhuong@humg.edu.vn