Hoàng Ngự Huấn
TS.Hoàng Ngự Huấn
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Hoàng Ngự Huấn
Đơn vị Chi Đoàn Cán Bộ Khoa học cơ bản, Bộ môn Toán
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1984
Giới tính Nam
Số điện thoại nhà riêng 02462670431
Số điện thoại di động 0975 890 248
Địa chỉ Email huanhoangngu@gmail.com
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Bộ môn Toán, Trường ĐH Mỏ Địa chất, 18 Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội