Lê Thị Hương Giang
ThSLê Thị Hương Giang
Họ và tên Lê Thị Hương Giang
Đơn vị Bộ môn Toán
Giới tính Nữ
Số điện thoại nhà riêng Hà Nội
Số điện thoại di động 0987353030
Địa chỉ Email lethihuonggiang@humg.edu.vn
Đề tài/dự án tham gia thực hiện