Hồ Quỳnh Anh
GVC.ThSHồ Quỳnh Anh
Ủy viên BCH CĐ Trường, Ủy viên BCH CĐ Khoa, Tổ Trưởng tổ công đoàn, Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Hồ Quỳnh Anh
Đơn vị Công đoàn Trường, Công đoàn khoa, Bộ môn Vật lí
Chức vụ Ủy viên BCH CĐ Trường, Ủy viên BCH CĐ Khoa, Tổ Trưởng tổ công đoàn, Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1975
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 024.38.389.932
Số điện thoại nhà riêng 024.38.387.367
Số điện thoại di động 0983387367
Email hoquynhanh@humg.edu.vn
Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Vu Ba Dung, Dao Khac An, Du Thi Xuan Thao, Bui Thi Thanh Lan, Ho Quynh Anh, Indenty between onsager law and fick law investigation and applying for simultaneous diffusion of boron and point defect in silicon, The second Academic Conference on Natural Science for Master and PhD Students from Cambodia - Laos – Malaysia & Vietnam, Vinh, Vietnam, October 11-15, , 2011

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Vu Ba Dung, Ho Quynh Anh, Dinh Van Thien, Tong Ba Tuan, Vu Dung Le, The equation of backward diffusion and negative diffusivity, The 38th National Conference on Theoretical Physics and The 1st International Workshop on Theoretical and Computational Physics: Condensed Matter, Soft Matter and Materials Physics, Da Nang, Vietnam, July 29 - August 01, , 2013

Bài báo hội nghị trường

1. Đỗ Thị Hồng Hải, Nguyễn Thị Diệu Thu, Hồ Quỳnh Anh, Chuyển pha trong lý thuyết điện yếu, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 21, 160-167, 2014

2. Đào Việt Thắng, Hồ Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Diệu Thu, Dư Thị Xuân Thảo, Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ pha tạp nd lên cấu trúc, tính chất quang học, tính chất từ và trở kháng phức của vật liệu BiFeO3, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 21, 179-185, 2014

3. Lê Đắc Tuyên, Dư Thị Xuân Thảo, Hồ Quỳnh Anh, Điều khiển ánh sáng bằng tinh thể quang tử, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 21, 201-206, 2014

4. Đỗ Thị Hồng Hải, Nguyễn Thị Diệu Thu, Hồ Quỳnh Anh, Nhiệt độ chuyển pha trong mô hình Nambu - Jona - Lasinio mở rộng, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 20, 141-149, 2012

5. Đào Việt Thắng, Dư Thị Xuân Thảo, Nguyễn Thị Diệu Thu, Hồ Quỳnh Anh, Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang, tính chất điện từ của vật liệu Bi0,85M0,15FeO3 (M = Sm, Y, Nd), Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 20, 167-172, 2012