Nguyễn Xuân Chung
GV.TSNguyễn Xuân Chung
Họ và tên Nguyễn Xuân Chung
Đơn vị Bộ môn Vật lý
Năm sinh 1983
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0915615183
Email xuanchung83@gmail.com