Nguyễn Xuân Chung
GV.TSNguyễn Xuân Chung
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Xuân Chung
Đơn vị Bộ môn Vật lý
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1983
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0915615183
Email xuanchung83@gmail.com