Nguyễn Thị Hậu
ThS.Nguyễn Thị Hậu
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Thị Hậu
Đơn vị Chi Đoàn Cán Bộ Khoa học cơ bản, Bộ môn Vật lý
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1986
Giới tính Nữ
Số điện thoại nhà riêng 046 6737644
Số điện thoại di động 0983572356
Địa chỉ Email nguyenthihau@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Chung cư Tân Tây Đô, Tân Lập, Đan Phượng, Hà nội

Các hướng nghiên cứu chủ yếu