Nguyễn Thị Hậu
GV.ThSNguyễn Thị Hậu
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Thị Hậu
Đơn vị Chi Đoàn Cán Bộ Khoa học cơ bản, Bộ môn Vật lý
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1986
Giới tính Nữ
Số điện thoại di động 0983572356
Email nguyenthihau@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Chung cư An Bình City, 232 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2,  Bắc TL, HN

Các hướng nghiên cứu chủ yếu