Tống Bá Tuấn
GV.ThSTống Bá Tuấn
Họ và tên Tống Bá Tuấn
Đơn vị Bộ môn Vật lý
Năm sinh 1980
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0989375244
Email tongbatuan@humg.edu.com