Nguyễn Quang Huy
GVC.ThSNguyễn Quang Huy
Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa, Đảng ủy viên Khoa, Trưởng bộ môn, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Nguyễn Quang Huy
Đơn vị Hội Đồng Khoa Khoa học cơ bản, Công Đoàn Khoa học cơ bản, Đảng ủy khoa Khoa học cơ bản, Bộ môn Giáo dục thể chất
Chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa, Đảng ủy viên Khoa, Trưởng bộ môn, UV Hội đồng Khoa
Năm sinh 1962
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02438384974
Số điện thoại nhà riêng P2603 - N01A. Chung cư Golden Land. 275 Nguyễn Trãi. Quận Thanh Xuân. TP Hà Nội
Số điện thoại di động 0937898699
Địa chỉ Email huynguyen62@gmail.com
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Phòng 2603 N01- A. Chung cư Golden Land. Số 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội