Thái Việt Hưng
GVC.ThSThái Việt Hưng
Phó Trưởng bộ môn
Họ và tên Thái Việt Hưng
Đơn vị Bộ môn Giáo dục thể chất
Chức vụ Phó Trưởng bộ môn
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 0248384974
Số điện thoại di động 0979445369
Email thaiviethung77@gmail.com
Khen thưởng

2002 : Giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Văn - Thể năm 2002”

2003 : Giấy khen "Đã có thành tích trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2003"

2010 : Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở

2010 : Giấy khen “Có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào Văn- Thể năm 2010”

2011 : Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở

2011 : Giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm học 2010-2011”

2011 : Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Thể thao Đại học và chuyên nghiệp năm 2011”

2012 : Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở

2012 : Giấy khen "Đã có đóng góp tích cực trong phong trào văn thể năm 2012"

2013 : Giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Văn- Thể năm 2013”

2013 : Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở

2014 : Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở

2014 : Giấy khen "Đạt tiêu chuẩn Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014"

2014 : Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2015 : Giấy khen "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Thể thao Đại học và chuyên nghiệp Việt Nam năm 2015"

2016 : Giấy khen "Đạt tiêu chuẩn Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016"

2016 : Chiến sỹ Thi đua Cơ sở

2017 : Chiến sỹ Thi đua Cơ sở

2017 : Giấy khen "Đã có đóng góp tích cực trong phong trào văn thể năm 2012"