Lã Ngọc Linh
GV.ThSLã Ngọc Linh
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Lã Ngọc Linh
Đơn vị Bộ môn Giáo dục thể chất
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1981
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 0248384974
Số điện thoại nhà riêng 043 8387080
Số điện thoại di động 0906284204
Email langoclinh.mdc@gmail.com