Nguyễn Huy Thông
GV.ThSNguyễn Huy Thông
Ủy viên BCH CĐ Khoa
Họ và tên Nguyễn Huy Thông
Đơn vị Công đoàn khoa, Bộ môn Giáo dục thể chất
Chức vụ Ủy viên BCH CĐ Khoa
Năm sinh 1983
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02438384974
Số điện thoại nhà riêng 043 9612889
Số điện thoại di động 0978433192
Email huythongnguyen.humg@gmail.com