Đỗ Tiến Thiết
GV.ThSĐỗ Tiến Thiết
Họ và tên Đỗ Tiến Thiết
Đơn vị Bộ môn Giáo dục thể chất
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0974550793
Email tienthietgdtc@gmail.com