Lê Viết Tuấn
GV.ThSLê Viết Tuấn
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Lê Viết Tuấn
Đơn vị Bộ môn Giáo dục thể chất
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1978
Giới tính Nam
Số điện thoại nhà riêng 043 7542775
Số điện thoại di động 0974269345
Email levtuan78@gmail.com