Bùi Hữu Nguyên
KS (NCS)Bùi Hữu Nguyên
Họ và tên Bùi Hữu Nguyên
Đơn vị Bộ môn Vật lý
Năm sinh 1990
Giới tính Nam
Địa chỉ Email buihuunguyen@humg.edu.vn
Báo cáo hội nghị khoa học