Bùi Hữu Nguyên
KSBùi Hữu Nguyên
Họ và tên Bùi Hữu Nguyên
Đơn vị Bộ môn Vật lí
Giới tính Nam
Email buihuunguyen@humg.edu.vn
Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Huu Nguyen Bui, Jong-Wook Lee, Switching magnetic waveguide on metasurface to delivering WPT and propulsion for an untethered micro-robot, Korean Institute of Electronics Engineers Conference, 766-767, 2019

2. Bui Huu Nguyen, Thanh Son Pham, Jong-Wook Lee, Investigation of various cavity configurations for field-localizing wireless power transfer to small IoT devices, Proceedings of Symposium of the Korean Institute of communications and Information Sciences, 139-140, 2019

3. Bui Huu Nguyen, Nguyen Hoang Tung, Vu Dinh Quy, Trinh Thi Giang, Pham Dinh Tien, Phan Thi Duyen, Pham Thi Trang, Dinh Hong Tiep, Dang Hong Luu, Nguyen Minh Tuan, Le Minh Thuy, Nguyen Thi Hien, Nguyen Thanh Tung, and Vu Dinh Lam, Wide negative pemeability band using simple asymmetric cut-wire-pair metamaterials, The International Workshop on Nanoscience and Nanotechnology: Opportunities for Academia & High Tech Industry Joint 4th Asia-Pacific Chemical and Biological Microfluidics Conferences (IWNN-APCBM 2015), , 2015

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Vu Ba Dung, Bui Huu Nguyen, Dynamic Simulation of Backward Diffusion Based on Random Walk Theory, 40th National Conference on Theoretical Physics (NCTP-40), Da Lat, Vietnam, , 2015

2. P. T. Trang, B. H. Nguyen, T. T. Giang, P. V. Tuong, N. T. Tung, V. D. Lam, Vật liệu biến hóa meta có chiết suất âm và hấp thụ tuyệt đối sóng điện từ dựa trên cấu trúc vòng xuyến, Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9, , 2015

Bài báo hội nghị trường

1. Bùi Hữu Nguyên, Nguyễn Mạnh Hùng, Mô phỏng hiệu ứng quang điện bằng Visual Basic, Hội nghị Gắn kết khoa học cơ bản với khoa học trái đất lần thứ hai (CBES-2), 86-92, 2018

2. Bùi Hữu Nguyên, Dư Thị Xuân Thảo, Vũ Bá Dũng, Bùi Thị Thanh Lan, Nguyễn Mạnh Hùng, Tống Bá Tuấn, Xây dựng một số phần mềm mô phỏng thí nghiệm vật lí đại cương, ESASGD (Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển ngành các Khoa học Trái đất và Mỏ ETESMI), , 2016