Đỗ Thị Hải
GV. ThSĐỗ Thị Hải
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Đỗ Thị Hải
Đơn vị Bộ môn Hóa
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1971
Giới tính Nữ
Số điện thoại nhà riêng 02438386506
Số điện thoại di động 0985711428
Địa chỉ Email Dothihai@humg.edu.vn