Nguyễn Mạnh Hà
GV.ThSNguyễn Mạnh Hà
Họ và tên Nguyễn Mạnh Hà
Đơn vị Bộ môn Hóa
Năm sinh 1976
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0917367361
Email nguyenmanhha@humg.edu.vn
Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Nguyen Hoang Nam, Nguyen Manh Ha, Nguyen Viet Hung, study electrolyte background of KCl-acetate buffer-NH4AC for simultaneously of Zn2+, Cd2+, Cu2+, Pb2+ in acid mine drainage-maokhe-quangninh by anodic striping voltammetry at hanging mercury drop electrode, International Conference on Environmental Issues in Mining and Natural Resources Development (EMNR), 122, 2016

2. Nguyen Hoang Nam, Nguyen Viet Hung, Nguyen Manh Ha, Creating nitrogen modified TiO2 nano material by urea covered on laterite applying to treat oganic compound in wastwater, Hội thảo quốc tế Việt Nhật, , 2014

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Nguyễn Viết Hùng, Công Tiến Dũng, Hoàng Thị Chung, Nguyễn Mạnh Hà, Nghiên cứu sản xuất ethanol bằng sự kết hợp giữa công nghệ hóa học và sinh học từ vỏ quả cà phê - Robusta ở tỉnh Lâm Đồng Việt Nam, Hội nghị Gắn kết khoa học cơ bản với khoa học trái đất lần thứ hai (CBES2), 42 - 48, 2018

2. Nguyễn Hoàng Nam, Đặng Thị Ngọc Thủy, Nguyễn Viết Hùng, Nguyễn Đình Độ, Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Thu Hà, Bùi Thị Lệ Thủy, Chế tạo vật liệu nano TiO2 biến tính phủ chất mang tro trấu và khảo sát hiệu quả xử lý các hợp chất của nitơ trong nước thải sinh hoạt trong điều kiện ánh sáng tự nhiên và bóng tối của vật liệu, Hội nghị Gắn kết khoa học cơ bản với khoa học trái đất lần thứ hai (CBES2), 23 - 34, 2018

Bài báo hội nghị trường

1. Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Mạnh Hà, Phương pháp mới xử lý Zn và Mn trong nước thải axit mỏ than Mạo Khê – Quảng Ninh bằng việc kết hợp đá vôi mùn cưa và vi sinh (Tham gia), Tuyển tập hội nghị NCKH trường ĐH Mỏ-Địa chất lần thứ 21, , 2015

2. Nguyễn Viết Hùng, Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Mạnh Hà, Lê Đức Liêm, Nghiên cứu khảo sát nền điện li mới cho phép phân tích đồng thời Zn2+, Cd2+, Cu2+, Pb2+ bằng phương pháp Von – Ampe hòa tan, Tuyển tập hội nghị NCKH trường ĐH Mỏ-Địa chất lần thứ 21, , 2014