Nguyễn Mạnh Hà
ThSNguyễn Mạnh Hà
Họ và tên Nguyễn Mạnh Hà
Đơn vị Bộ môn Hóa
Năm sinh 1976
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0917367361
Địa chỉ Email nguyenmanhha@humg.edu.vn