Cao Xuân Hiển
GVC.ThSCao Xuân Hiển
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Cao Xuân Hiển
Đơn vị Bộ môn Ngoại ngữ
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1959
Giới tính Nam
Số điện thoại nhà riêng 02439330011
Số điện thoại di động 0912331718
Email hiencx@ymail.com
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

18 Phan Huy Chú - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Các hướng nghiên cứu chủ yếu