Nguyễn Minh Mẫn
PGS.TSNguyễn Minh Mẫn
Họ và tên Nguyễn Minh Mẫn
Đơn vị Bộ môn Toán
Năm sinh 1953
Giới tính Nam
Số điện thoại nhà riêng 0438387564
Số điện thoại di động 0985279244
Email nguyenminhman@humg.edu.vn
Fax 0438387564