Phạm Ngọc Chung
Thạc sỹ (NCS)Phạm Ngọc Chung
Họ và tên Phạm Ngọc Chung
Đơn vị Bộ môn Cơ lý thuyết
Năm sinh 1986
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0989625890
Địa chỉ Email phamngocchung@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Phòng 1104 Bộ môn Cơ lý thuyết - Nhà C12 tầng, Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Số 18 Phố Viên, Phường Đức Thắng, Bắc Từ liêm, Hà Nội