Văn phòng: Phòng C12.06 nhà C12 tầng khu A Trường ĐH Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.37550805

Email: kinhtecoso@humg.edu.vn

1. Giới thiệu chung về lịch sử phát triển

Bộ môn Kinh tế cơ sở được thành lập …./2000, theo quyết định số … của Hiệu trưởng trường Đại học Mỏ - Địa chất. Bộ môn ra đời đáp ứng yêu cầu chuyên môn hóa và nhu cầu phát triển của các chuyên ngành đào tạo, là tiền đề để thành lập khoa Kinh tế - QTKD. Vì vậy, Bộ môn Kinh tế cơ sở ra đời cùng với khoa Kinh tế - QTKD. Bộ môn Kinh tế cơ sở có nhiệm vụ giảng dạy các môn khoa học kinh tế cơ bản làm nền tảng, cơ sở cho các chuyên ngành Quản trị kinh doanh Mỏ. Quản trị kinh doanh Địa chất – Dầu khí, Quản trị kinh doanh và Kế toán doanh nghiệp.

Chủ nhiệm đầu tiên của bộ môn là NGND, PGS.TS Nhâm Văn Toán nhiệm kỳ 2000 – 2006; Chủ nhiệm thứ hai là GVC.TS Nguyễn Thị Bích Ngọc nhiệm kỳ 2007 - 2012 và hiện nay chủ nhiệm bộ môn là GVC. TS Nguyễn Văn Bưởi nhiệm kỳ 2012 – 2017.

2. Cơ cấu cán bộ, viên chức trong đơn vị

Trải qua 16 năm xây dựng và phát triển, đến nay đội ngũ cán bộ giảng dạy của bộ môn là 11 người, trong đó có 02 GVC, 03 tiến sĩ, 08 thạc sỹ và có 04 cán bộ đang làm NCS tại các cơ sở đào tạo trong nước. Cơ cấu tổ chức bao gồm 01 Chủ nhiệm bộ môn, 01 Phó chủ nhiệm bộ môn, các nhóm chuyên môn theo sự phân công của bộ môn.

3. Hoạt động chính và những kết quả đạt được

Bộ môn có nhiệm vụ chính là giảng dạy các môn kinh tế cơ sở cho các bậc đào tạo cao đẳng, đại học của các chuyên ngành đào tạo trong khoa. Đào tạo sau đại học chuyên ngành Quản lý kinh tế. Thực hiện NCKH trong lĩnh vực QTKD của các chuyên ngành kinh doanh Mỏ, Địa chất, Dầu khí, Kế toán doanh nghiệp và Kế toán tài chính công.

Hàng năm cán bộ giảng dạy của bộ môn hoàn thành khối lượng giảng dạy tương đối lớn, trung bình hoàn thành từ 150 ÷ 200% giờ chuẩn.

  • Cùng với các bộ môn trong khoa, các cán bộ giảng dạy tham gia hướng dẫn tốt nghiệp, bình quân mỗi năm 400 ÷ 500 sinh viên/năm. Bộ môn có 03 tiến sĩ tham gia giảng dạy và hướng dẫn học viên cao học làm luận văn, luận án tiến sĩ, với khối lượng tương đối lớn.
  • Trong công tác nghiên cứu khoa học, bộ môn đã chủ trì và tham gia thực hiện thành công 4 đề tài NCKH cấp Bộ, nhiều đề tài cấp cơ sở, hàng năm có nhiều bài báo đăng trên tạp chí trong và ngoài ngành, tham gia báo cáo tại các hội nghị khoa học của Trường đại học Mỏ - Địa chất và Hội thảo khoa học quốc tế EMMA 1, 2,3 … Tham gia hướng dẫn sinh viên NCKH. Thực hiện các đề tài phục vụ sản xuất với các doanh nghiệp như Công ty cổ phần than Hà Lầm, Công ty cổ phần than Hà Tu, Công ty xây dựng mỏ Hầm lò 2, Công ty TNHH 1TV khai thác khoáng sản…

4. Mục tiêu và định hướng phát triển

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu trường đại học Mỏ - Địa chất, sự chỉ đạo của Đảng bộ bộ phận và Ban chủ nhiệm khoa Kinh tế - QTKD, cán bộ giảng dạy bộ môn Kinh tế cơ sở quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Giáo dục – Đào tạo của Nhà trường. Coi trọng công tác cán bộ, nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu đào tạo, NCKH, phục vụ sản xuất. Cụ thể, trong thời gian tới đạt tỷ lệ tiến sĩ 50 – 70% tổng số cán bộ của Bộ môn, có từ 1 – 2 Phó giáo sư. Hoàn thiện và xuất bản 03 giáo trình cấp nhà xuất bản. Tăng cường hợp tác trong và ngoài nước, mở rộng quan hệ, hợp tác NCKH, trú trọng các doanh nghiệp trong TKV, PVN, …đáp ứng yêu cầu tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất.

Chủ trì, tham gia đề tài NCKH các cấp trong lĩnh vực Mỏ - Địa chất, Dầu khí, Quản trị kinh doanh… tham gia hướng dẫn sinh viên NCKH và số bài báo công bố quốc tế.

5. Các hình thức khen thưởng của tập thể và cá nhân trong đơn vị         

Trong thời kỳ vừa qua, bộ môn đã vinh dự được nhận khen thưởng như:

  • 02 Bằng khen của Bộ Giáo dục & Đào tạo
  • 02 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục & Đào tạo
  • 01 cá nhân được tặng danh hiệu cao quý: Nhà giáo nhân dân, Huân chương lao động hạng 3 của Nhà nước.

Hàng năm Bộ môn có 100% cán bộ giảng dạy đạt danh hiệu thi đua Lao động tiên tiến, trong đó có cả Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, cấp Trường.