Văn phòng: 12.07, tầng 12 nhà C

Địa chỉ: Số 18 Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 0985376684

            Chi đoàn cán bộ Khoa Kinh tế - QTKD, là một chi đoàn trực thuộc Liên chiên đoàn Khoa Kinh tế - QTKD và chịu sự quản lý trực tiếp của Đảng ủy Đảng bộ bộ phận Khoa Kinh tế - QTKD, Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế - QTKD và Liên chi đoàn Khoa Kinh tế - QTKD.

            Là một chi đoàn cơ sở, Chi đoàn Khoa Kinh tế - QTKD là nơi sinh hoạt chính trị của cán bộ giảng dạy Khoa Kinh tế - QTKD trong độ tuổi hoạt động đoàn. Ngoài ra, Chi đoàn còn hỗ trợ Đảng ủy, Ban chủ nhiệm Khoa trong các hoạt động chuyên môn, hoạt động văn thể của Khoa.

            Hiện tại, Chi đoàn có 30 đoàn viên, hoạt động ở 4 bộ môn: QTDN Mỏ; QTDN Địa chất – Dầu khí; Kế toán; Kinh tế cơ sở và Văn phòng Khoa. Hàng năm, đoàn viên trong Chi đoàn đều tham gia tích cực vào hoạt động của Khoa. Cụ thể, khối lượng giảng dạy của đoàn viên chi đoàn luôn chiếm trên 50% tổng số giờ của Khoa. Hàng năm đoàn viên chi đoàn đều có công bố hàng chục bài trong các Hội thảo khoa học quốc tế, quốc gia và của Trường; hàng chục công bố khoa học trên các tạp chí khoa học chuyên ngành. Đoàn viên trong chi đoàn cũng không ngừng học tập ngoại ngữ, học tập nâng cao trình độ. Cụ thể, hiện nay (năm 2017), Chi đoàn có 3 tiến sĩ, 11 đồng chí đang làm nghiên cứu sinh trong và ngoài nước.

            Nhiệm kỳ của Ban chấp hành Chi đoàn là 1 năm. Hiện tại, Ban chấp hành chi đoàn gồm ba đồng chí:

            - ThS. Phạm Minh Hải – Bí thư Chi đoàn

            - ThS. Lê Đình Chiều – Phó bí thư chi đoàn

            - TS. Vũ Diệp Anh - Ủy viên BCH Chi đoàn

            Với số lượng đoàn viên chiếm trên 50% tổng số cán bộ, viên chức của Khoa, Chi đoàn cán bộ Khoa Kinh tế - QTKD hiện đang là một lực lượng mạnh, đóng góp quan trọng vào những thành tựu chung của Khoa Kinh tế - QTKD.