Nguyễn Duy Lạc
GVC.TSNguyễn Duy Lạc
Bí thư Đảng ủy Khoa, Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Nguyễn Duy Lạc
Đơn vị Đảng ủy Khoa, Hội đồng Khoa, Bộ môn Kế toán Doanh nghiệp
Chức vụ Bí thư Đảng ủy Khoa, Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa
Năm sinh 1959
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02438387566
Số điện thoại di động 0903289096
Email nguyenduylac@humg.edu.vn
Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Nguyễn Duy Lạc, Một số vấn đề cơ chế đổi mới quản lý trong quá trình tái cơ cấu Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam, cáo Hội nghị khoa học Quốc tế EMMA 1, , 2013

2. Nguyễn Duy Lạc, Thực trạng những vấn đề quản trị chi phí của doanh nghiệp khai thác lộ thiên khu vực Cẩm Phả, Hội nghị khoa học quốc tế EMMA 2, , 2015

Bài báo hội nghị trường

1. Nguyễn Duy Lạc, Một số vấn đề ứng dụng mô hình toán kinh tế trong phân tích ảnh hưởng của các nhân tố đến các chỉ tiêu kinh tế của DN Mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, , 2006

2. Nguyễn Duy Lạc, Áp dụng bài toán quy hoạch tuyến tính xác định cơ cấu vốn hợp lý cho doanh nghiệp, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, , 2006

3. Nguyễn Duy Lạc, Một số vấn đề về an toàn tài chính trong cơ cấu vốn của công ty Cổ phần, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, , 2010

4. , Phân tích tài chính để doanh nghiệp phát triển bền vững, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, , 2011

5. Nguyễn Duy Lạc và nnk, Nghiên cứu các lý thuyết hợp nhất BCTC và vận dụng vào việc hoàn thiện báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, , 2012

6. Nguyễn Duy Lạc, Một số vấn để cơ chế đổi mới quản lý trong quá trình tái cơ cấu tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, , 2013

7. Nguyễn Duy Lạc, Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của công cụ lãi suất đối với hoạt động của doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp ngành than nói riêng, Hội nghị khoa học lần thứ 20, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, , 0

8. Nguyễn Duy Lạc, Một số vấn đề về sử dụng công cụ lãi suất của Ngân hàng trung ương trong điều tiết kinh tế vĩ mô, Hội nghị khoa học lần thứ 21, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, , 0