Đặng Huy Thái
GVC.TS.NGUTĐặng Huy Thái
Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Đặng Huy Thái
Đơn vị Hội đồng Khoa, Bộ môn Quản trị doanh nghiệp Mỏ
Chức vụ Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa
Năm sinh 1955
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02437550809
Số điện thoại di động 0913310877
Email danghuythai@humg.edu.vn
Quá trình công tác

7/2017 - nay: Cán bộ giảng dạy, Bộ môn Quản trị doanh nghiệp mỏ, Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Số 18 Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

2012 - 7/2017: Trưởng Bộ môn, Bộ môn Quản trị doanh nghiệp mỏ, Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Số 18 Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

2007 - 2012: Trưởng Bộ môn, Phó trưởng Khoa, Bộ môn Quản trị doanh nghiệp mỏ, Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Số 18 Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

2000 - 2007: Trưởng Bộ môn, Bộ môn Quản trị doanh nghiệp mỏ, Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Số 18 Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

1998 - 2000: Phó trưởng Bộ môn, Bộ môn Kinh tế và Quản trị doanh nghiệp, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Số 18 Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

1995 - 2000: Cán bộ giảng dạy, Bộ môn Kinh tế và Quản trị doanh nghiệp, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Số 18 Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

1978 - 1995: Cán bộ giảng dạy, Bộ môn Kinh tế mỏ, Khoa Mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Huyện Phổ Yên, Tỉnh Bắc Thái