Phạm Minh Hải
GV. ThS.Phạm Minh Hải
Bí thư Chi đoàn Cán bộ, Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Phạm Minh Hải
Đơn vị Chi Đoàn Cán Bộ, Bộ môn Kế toán Doanh nghiệp
Chức vụ Bí thư Chi đoàn Cán bộ, Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1984
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0985376684
Email minhhai.humg@gmail.com