Đào Anh Tuấn
GVC.TSĐào Anh Tuấn
Đảng ủy viên Khoa, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa, Phó Trưởng bộ môn, Phó Trưởng khoa
Họ và tên Đào Anh Tuấn
Đơn vị Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Đảng ủy Khoa, Hội đồng Khoa, Bộ môn Quản trị doanh nghiệp Mỏ
Chức vụ Đảng ủy viên Khoa, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa, Phó Trưởng bộ môn, Phó Trưởng khoa
Năm sinh 1976
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 04.7550809
Số điện thoại nhà riêng 04.37554193
Số điện thoại di động 0912972929
Email daoanhtuan@humg.edu.vn