Đào Anh Tuấn
GVC.TSĐào Anh Tuấn
Phó Trưởng bộ môn
Họ và tên Đào Anh Tuấn
Đơn vị Hội đồng Khoa, Bộ môn Quản trị doanh nghiệp Mỏ
Chức vụ Phó Trưởng bộ môn
Năm sinh 1976
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 04.7550809
Số điện thoại nhà riêng 04.37554193
Số điện thoại di động 0912972929
Email daoanhtuan@humg.edu.vn