Bùi Thị Thu Thủy
GVC. TS.Bùi Thị Thu Thủy
Đảng ủy viên Trường, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường, Thành viên Hội đồng Trường, Ủy viên HĐ KHĐT Trường, Bí thư Đảng ủy Khoa, Trưởng bộ môn, Chủ tịch Hội đồng Khoa, Trưởng khoa
Họ và tên Bùi Thị Thu Thủy
Đơn vị Hội đồng Trường, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường, Đảng bộ, Công đoàn Trường, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Đảng ủy Khoa, Hội đồng Khoa, Bộ môn Kế toán Doanh nghiệp
Chức vụ Đảng ủy viên Trường, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường, Thành viên Hội đồng Trường, Ủy viên HĐ KHĐT Trường, Bí thư Đảng ủy Khoa, Trưởng bộ môn, Chủ tịch Hội đồng Khoa, Trưởng khoa
Năm sinh 1970
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 02437520358
Số điện thoại di động 0912352325
Email buithithuthuy@humg.edu.vn
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Chính sách thuế trong thương mại điện tử, kinh nghiệm từ các quốc gia và bài học đối với Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, 2016

2. Một số vấn đề về sử dụng công cụ lãi suất của Ngân hàng Trung Ương trong điều tiết kinh tế vĩ mô, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2014

3. Phương pháp xác định và thực hiện kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, Tuyển tập Báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ 20, 2012

4. Xác định và thực hiện phần hành kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, Tạp chí Quản lý ngân quỹ Quốc gia, 2012

5. Nghiên cứu đặc điểm lý thuyết về chi phí và chi phí môi trường trong các doanh nghiệp, Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán, 2011

6. Nhận dạng chi phí môi trường trong doanh nghiệp khai thác than ở Việt Nam, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2010

7. Xây dựng mô hình hạch toán chi phí môi trường cho các doanh nghiệp khai thác than, Hội Kinh tế môi trường - Đại học Kinh tế quốc dân, 2009

8. Các doanh nghiệp khai thác than thuộc Tập đoàn công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV). Những tồn tại và bất cập trong công tác quản lý và hạch toán chi phí môi trường, Hội Kinh tế môi trường - Đại học Kinh tế quốc dân, 2009

9. Cần đổi mới việc quản lý và hạch toán chi phí môi trường trong ngành than, Hội Kinh tế môi trường - Đại học Kinh tế quốc dân, 2008

10. Một số giải pháp về bảo vệ môi trường trong ngành than, Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ Công nghiệp, 2007

11. Tìm hiểu mô hình quản lý và hạch toán chi phí môi trường của một số công ty khai thác than tại Quảng Ninh - Tập đoàn công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2006

12. Bảo vệ môi trường trong khai thác than, cần có một cách tiếp cận mới, Cục Bảo vệ môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2006