Nguyễn Văn Sáng
PGS.TSNguyễn Văn Sáng
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Văn Sáng
Đơn vị Bộ môn Trắc địa Cao cấp
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1977
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 024.37550894
Email nguyenvansang@humg.edu.vn
Quá trình công tác

6/2021 - Nay: GVCC, PGS, TS, Bí thư chi bộ, Đại học Mỏ - Địa chất,

5/2020 - 6/2021: GVCC, PGS, TS, Bí thư chi bộ, Trưởng Bộ môn TĐCC, Đại học Mỏ - Địa chất,

12/2019 - 5/2020: GVCC, PGS, TS, Bí thư chi bộ, Trưởng Bộ môn TĐCC, Phó trưởng Khoa, Đại học Mỏ - Địa chất,

6/2018 - 12/2019: GVCC, PGS, TS, Bí thư chi bộ, Đảng ủy viên Đảng bộ Khoa, Trưởng Bộ môn TĐCC, Phó trưởng Khoa, Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

4/2018 - 6/2018: GV, PGS, TS, Bí thư chi bộ, Đảng ủy viên Đảng bộ Khoa, Trưởng Bộ môn TĐCC, Phó trưởng Khoa, Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

8/2016 - 4/2018: GV, TS, Bí thư chi bộ, Đảng ủy viên Đảng bộ Khoa, Trưởng Bộ môn TĐCC, Phó trưởng Khoa, Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

10/2015 - 8/2016: GV, TS, Bí thư chi bộ, Đảng ủy viên Đảng bộ Khoa, Trưởng Bộ môn TĐCC, Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

4/2015 - 10/2015: GV, TS, Bí thư chi bộ, Đảng ủy viên Đảng bộ Khoa, Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

12/2012 - 4/2015: Giảng viên, TS, Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

11/2008 - 12/2012: Nghiên cứu sinh, Trường Đại học tổng hợp Trắc địa - Bản đồ Maxcova (MIIGAiK), Liên Bang Nga

3/2006 - 10/2008: Giảng viên, ThS, Đại học Mỏ - Địa chất, Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội

3/2002 - 12/2002: Trợ giảng, Bí thư Liên chi đoàn, UV BCH đoàn Trường, Đại học Mỏ - Địa chất, Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội

1/2002 - 3/2006: Giảng viên, Bí thư Liên chi đoàn, UV BCH đoàn Trường, Đại học Mỏ - Địa chất, Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội

3/2001 - 3/2002: Trợ giảng, Phó bí thư Liên chi đoàn, Đại học Mỏ - Địa chất, Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội

01/2000 - 3/2001: Trợ giảng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội

Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ
Thạc sĩ

1. Trần Quang Tuấn , Đại học Mỏ - Địa chất, 2020, Tên đề tài: Đánh giá độ chính xác của tọa độ xác định bằng công nghệ trạm tham chiếu hoạt động liên tục CORS

2. Nguyễn Hà Thành , Đại học Mỏ - Địa chất, 2019, Tên đề tài: Nghiên cứu chuyển dịch vỏ trái đất bằng số liệu GNSS liên tục tại các trạm thu ở Việt Nam

3. Nguyễn Minh Hoàng , Đại học Mỏ - Địa chất, 2019, Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình Quasigeoid cục bộ trên cơ sở EGM2008 và số liệu GPS-TC

4. Nguyễn Trọng Hiếu , Đại học Mỏ - Địa chất, 2019, Tên đề tài: Đánh giá độ chính xác số liệu đo cao vệ tinh trên Biển Đông

5. Phạm Lê Phương , Đại học Mỏ - Địa chất, 2019, Tên đề tài: Tính số hiệu chỉnh do ảnh hưởng của thành phần tầng đối lưu khô đến số liệu đo cao vệ tinh

6. Trần Thị Thu Trang , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2016, Tên đề tài: Xác định dị thường mực nước biển bằng số liệu đo cao vệ tinh trên Biển Đông

7. Nguyễn Xuân Thắng , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2016, Tên đề tài: Nghiên cứu phương pháp tính toán số hiệu chỉnh do ảnh hưởng của triều đến kết quả đo trọng lực

8. Vũ Văn Hạnh , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2016, Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp đánh giá độ chính xác số liệu trọng lực đo bằng tàu trên vùng biển Bạch Long Vỹ

9. Hoàng Anh Pháp , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2015, Tên đề tài: Nghiên cứu các điều kiện ràng buộc giải tích nhằm nâng cao độ chính xác của hệ thống định vị - dẫn đường tích hợp GNSS và INS

10. Vũ Trung Thành , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2015, Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp xây dựng lưới ô vuông độ cao địa hình mặt biển trung bình động học từ kết quả đo cao vệ tinh trên Biển Đông

11. Nguyễn Văn Lâm , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2014, Tên đề tài: Nghiên cứu thuật toán bình sai mạng lưới các điểm giao cắt và ứng dụng trong xử lý số liệu đo cao vệ tinh trên Biển Đông

12. Đặng Xuân Kỳ , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2014, Tên đề tài: Nghiên cứu phương pháp xác định vị trí điểm giao cắt trong xử lý số liệu đo cao vệ tinh trên Biển Đông

Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Nhà nước

1. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ định vị toàn cầu GPS để hiện đại hóa các mạng lưới trắc địa trên vùng mỏ Đông Bắc Việt Nam, Tham gia, Nghiệm thu 2005

Cấp Bộ

1. Nghiên cứu đề xuất phương pháp xác định độ sâu đáy biển từ số liệu dị thường trọng lực trên khu vực Biển Đông, Mã số B2021-MDA-06, Chủ trì Đang thực hiện

2. Nghiên cứu phương pháp xác định dị thường trọng lực cho vùng biển xung quanh Quần đảo Trường Sa bằng số liệu đo cao vệ tinh và số liệu trọng lực vệ tinh, Mã số B2016-MDA-11ĐT, Tham gia, Nghiệm thu 2017

3. Nghiên cứu xây dụng hệ thống định vị-dẫn đường dựa trên việc tích hợp hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu (GNSS) về hệ thống dẫn đường quán tính (INS) bằng các điều kiện ràng buộc giải tích và thuật toán ước lượng tối ưu, Mã số B2015-02-22, Tham gia, Nghiệm thu 2016

4. Nghiên cứu phương pháp xác định độ cao địa hình mặt biển bằng số liệu đo cao vệ tinh trên Biển Đông, Mã số B2014-02-18, Chủ trì, Nghiệm thu 2016

5. Nghiên cứu xử lý số liệu lưới quan trắc địa động theo mô hình động tại Việt Nam, Tham gia, Nghiệm thu 2010

6. Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ xác định độ cao hạng IV bằng công nghệ GPS lưới khống chế thuỷ điện vừa và nhỏ ở Việt Nam, Tham gia, Nghiệm thu 2008

Cấp cơ sở

1. Nghiên cứu phương pháp xác định sự thay đổi bất thường của mực nước biển bằng số liệu đo cao vệ tinh trên Biển Đông, Tham gia, Nghiệm thu 2016

2. Nghiên cứu phương pháp làm khớp dị thường trọng lực xác định từ số liệu đo cao vệ tinh trên Biển Đông sử dụng kết quả đo trọng lực trực tiếp, Mã số T14-36, Tham gia, Nghiệm thu 2014

3. Xây dựng mô hình geoid cục bộ khu vực miền núi, Chủ trì, Nghiệm thu 2006

4. Lập phương án xây dựng mô hình geoid cục bộ khu vực Hà Nội, Chủ trì, Nghiệm thu 2001

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí ISI

1. Tran Tuan Dung, R.G. Kulinich, Nguyen Quang Minh, Nguyen Van Sang, Tran Tuan Duong, Nguyen Trung Thanh, Nguyen Ba Dai, Tran Trong Lap, Nguyen Kim Dung, Dang Xuan Tung, Dao Dinh Cham, Nguyen Thai Son, A Study on the Possibility of the Reactivation of the Fault System in the Western Part of the South China Sea, Russian Journal of Pacific Geology, 15, 6, 555–569, 2021

2. Nguyen Van Sang, Pham Van Tuyen, Nguyen Van Lam, Ole Baltazar Andersen, Rên Forsberg, Bui Tien Dieu, Marine Gravity Anomaly Mapping for the Gulf of Tonkin area (Vietnam) using Cryosat-2 and Saral/AltiKa satellite altimetry data, Advances in Space Research, 2020

3. Tran Tuan Dung, R. G. Kulinich, Nguyen Van Sang, Bui Cong Que, Nguyen Ba Dai, Nguyen Kim Dung, Tran Tuan Duong, Tran Trong Lap, Improving Accuracy of Altimeter-derived Marine Gravity Anomalies for Geological Structure Research in the Vietnam South-Central Continental Shelf and Adjacent Areas, Russian Journal of Pacific Geology, 13, 4, 364–374, 2019

Bài báo tạp chí Scopus

1. Nguyen V. S., Neyman Y. M., Tran T. D., Phung T. T., Le T. T. H., Nguyen P. S., Determination of gravity anomalies in the waters of Viet Nam and around using CryoSat-2 space altimetry, Geodezia i Kartografia, 83, 5, 19-27, 2022

Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Trần Tuấn Dũng, Nguyễn Văn Sáng và nnk, Nâng cao độ chính xác dị thường trọng lực xác định bằng số liệu đo cao vệ tinh phục vụ nghiên cứu cấu trúc đáy biển Việt Nam, Tạp chí Địa chất Thái Bình Dương, 4, 62-73, 2019

2. Нгуен Ван Шанг, Попадьев В.В., Создание модели средней динамической топографии моря на акватории Вьетнама по данным альтиметрии TOPEX/POSEIDON, ENVISAT и JASON-2, Геодезия и картография, 07, 09 - 14, 2017

3. Nguyễn Văn Sáng, ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ ТОПОГРАФИИ МОРЯ НА АКВАТОРИИ ВЬЕТНАМА ПО ДАННЫМ АЛЬТИМЕТРИИ, Известия высших учевных заведений. Геодезия и Аэрофотосъёмка, 01, 09-14, 2015

4. Nguyễn Văn Sáng, Adjustment of Envisat altimetry data crossover for water area adjacent to Vietnam, Geodesy and Aerophotography, 03, 08-12, 2012

5. Neiman Y. M. Nguyễn Văn Sáng, Gravity anomaly computation from EnviSat altimetry data for Vietnam water area. Izvestia vuzov, Geodesy and Aerophotography, 05, 15-21, 2011

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Nguyễn Thành Lê, Nguyễn Văn Sáng, Đinh Xuân Mạnh, Xây dựng giải pháp tối ưu việc xác định các tham số của hàm hiệp phương sai lý thuyết trong phương pháp LSC, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, 49, 15-20, 2021

2. Nguyễn Văn Sáng, Đinh Xuân Mạnh, Làm khớp dị thường trọng lực vệ tinh với kết quả đo trọng lực trực tiếp, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, 48, 8-15, 2021

3. Nguyễn Văn Sáng, Đỗ Văn Mong, Nguyễn Thành Lê, Đinh Xuân Mạnh, Đánh giá độ chính xác của mô hình hải đồ độ sâu tổng quát các đại dương trên khu vực giữa Biển Đông, Tạp chí Công nghiệp mỏ, 4, 57-61, 2021

4. Nguyễn Văn Sáng, Nguyễn Quốc Long, Bùi Đăng Quang, Trần Hà Anh, Quy trình kiểm định đo góc bằng máy toàn đạc điện tử, Tạp chí Công nghiệp mỏ, 2, 77-82, 2021

5. Bùi Đăng Quang, Nguyễn Văn Sáng, Nguyễn Thị Thanh Hương, Phương pháp kiểm định tọa độ đo bằng máy toàn đạc điện tử, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, 47, 18-25, 2021

6. Lê Anh Dũng, Nguyễn Phi Sơn, Nguyễn Văn Sáng, Nguyễn Huy Tùng, Thống nhất phương pháp tính dị thường trọng lực cho các nhiệm vụ Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, 47, 1-6, 2021

7. Nguyễn Văn Sáng, Lê Thị Thanh Tâm, Trần Quang Tuấn, Đánh giá độ chính xác toạ độ phẳng xác định bằng hệ thống trạm CORS của Việt Nam, Tạp chí Công nghiệp mỏ, 5, 67-70, 2020

8. Nguyễn Văn Sáng, Đánh giá độ chính xác của mô hình dị thường trọng lực toàn cầu xác định từ đo cao vệ tinh trên Biển Đông, Tạp chí Công nghiệp mỏ, 1, 01, 65-68, 2020

9. Trần Tuấn Dũng, Nguyễn Văn Sáng, Nguyễn Bá Đại, Nguyễn Kim Dũng, Trần Trọng Lập, Trần Tuấn Dương, Nguyễn Thị Hải Hà, Nâng cao độ chính xác nguồn số liệu trọng lực trên khu vực trũng sâu Biển Đông và lân cận bằng phép tích hợp số liệu vệ tinh và số liệu đo trực tiếp, Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 19, 3B, 43-53, 2019

10. Nguyễn Thành Lê, Nguyễn Văn Sáng, Tính chuyển giá trị trọng lực giữa các hệ triều, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ – Địa Chất, 60, 4, 67-72, 2019

11. Nguyễn Văn Sáng, Nguyễn Thành Lê, Xác định dị thường độ cao từ số liệu dị thường trọng lực theo phương pháp LSC, Tạp chí Công nghiệp mỏ, 1, 02, 82-86, 2019

12. Nguyễn Văn Sáng, Trần Khánh Toàn, Nguyễn Thị Hồng, Phương pháp mới trong đo địa hình đáy biển, Tạp chí Khoa học Công nghệ hàng hải, 1, 57, 54-58, 2019

13. Nguyễn Văn Sáng, Phạm Lê Phương, Nguyễn Thanh Thủy, Tính số hiệu chỉnh do ảnh hưởng của thành phần tầng đối lưu khô đến số liệu đo cao vệ tinh trên Biển Đông, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, 37, 41-45, 2018

14. Phạm Văn Tuyên, Nguyễn Văn Sáng, Kết quả xác định dị thường trọng lực bằng số liệu đo cao vệ tinh Cryosat-2 trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ - Việt Nam, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ – Địa Chất, 59, 2, 60-68, 2018

15. Nguyễn Văn Sáng, Vũ Văn Trí, Đánh giá độ chính xác số liệu đo cao vệ tinh trên vùng biển xung quanh Quần đảo Trường Sa, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ – Địa Chất, 58, 5, 25-29, 2017

16. Nguyễn Văn Sáng, Xác định các hàm hiệp phương sai khi tính dị thường trọng lực từ số liệu đo cao vệ tinh trên vùng biển xung quanh Quần đảo Trường Sa, Tạp chí Công nghiệp mỏ, 5, 4-7, 2017

17. Nguyễn Văn Sáng, Phạm Văn Tuyên, Xác định thế trọng trường thực từ các hệ số hàm điều hòa cầu của mô hình thế trọng trường toàn cầu, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ – Địa Chất (số 58, kỳ 4, tr 82 – 86), trường Đại học Mỏ – Địa Chất, Hà Nội. ISSN:, 4, 58, 82-86, 2017

18. Nguyễn Văn Sáng Vũ Văn Hạnh, Đánh giá độ chính xác của số liệu trọng lực biển đo bằng máy YZLS Dynamic Gravimeter, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ – Địa Chất. Trường Đại học Mỏ – Địa Chất, 57, 105-109, 2016

19. Nguyễn Văn Sáng Lê Thị Thanh Tâm Vũ Văn Trí, Trần Thị Thu Trang Phạm Văn Tuyên, Xác định dị thường mực nước biển trên Biển Đông bằng số liệu đo cao vệ tinh, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ – Địa Chất. Trường Đại học Mỏ – Địa Chất, 55, 66-71, 2016

20. Nguyễn Văn Sáng, Khảo sát độ chính xác của một số mô hình trường trọng lực trên Biển Đông, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ – Địa Chất. Trường Đại học Mỏ – Địa Chất, 55, 60-65, 2016

21. Nguyễn Văn Sáng Phạm Văn Tuyên, Xác định độ cao Geoid và dị thường trọng lực từ các hệ số hàm điều hòa cầu, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ – Địa Chất. Trường Đại học Mỏ – Địa Chất, 53, 58-62, 2016

22. Nguyễn Văn Sáng, Phương pháp loại bỏ thành phần địa hình động lực học trong số liệu đo cao vệ tinh trên Biển Đông, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ – Địa Chất. Trường Đại học Mỏ – Địa Chất,, 51, 96-100, 2015

23. Nguyễn Văn Sáng Vũ Trung Thành, Xây dựng mô hình mặt địa hình biển động lực trung bình từ số liệu đo cao vệ tinh trên Biển Đông, Tạp chí Khoa học đo đạc và Bản đồ. Viện Khoa học đo đạc và Bản đồ - Bộ Tài nguyên và Môi trường, 25, 49-54, 2015

24. Nguyễn Văn Sáng, Phạm Văn Tuyên, Khảo sát ảnh hưởng của thủy triều đến đo cao GPS-thủy chuẩn và đo cao vệ tinh, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ – Địa Chất. Trường Đại học Mỏ – Địa Chất, 50, 101-104, 2015

25. Nguyễn Văn Sáng Nguyễn Văn Lâm Phạm Văn Tuyên, Khảo sát một số phương pháp xác định vị trí điểm giao cắt trong xử lý số liệu đo cao vệ tinh, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ – Địa Chất. Trường Đại học Mỏ – Địa Chất, 49, 105-108, 2015

26. Nguyễn Văn Sáng Đặng Xuân Kỳ Nguyễn Quốc Đảo Hồ Việt Dũng, Xác định vị trí điểm giao cắt của các vết quét đo cao vệ tinh trên Biển Đông, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ – Địa Chất. Trường Đại học Mỏ – Địa Chất, 45, 90-93, 2014

27. Nguyễn Văn Sáng, Làm khớp dị thường trọng lực tính từ số liệu đo cao vệ tinh với số liệu đo trọng lực trực tiếp, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ – Địa Chất. Trường Đại học Mỏ – Địa Chất, 44, 44-48, 2013

28. Nguyễn Văn Sáng, Xác định dị thường trọng lực và dị thường độ cao từ kết quả của vệ tinh Gradient trọng lực GOCE tại Việt Nam, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ – Địa Chất. Trường Đại học Mỏ – Địa Chất, 42, 83-87, 2013

29. Nguyễn Văn Sáng, Xác định các hàm hiệp phương sai khi tính dị thường trọng lực bằng số liệu đo cao vệ tinh sử dụng phương pháp Collocation, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ – Địa Chất. Trường Đại học Mỏ – Địa Chất, 41, 48-51, 2013

30. Nguyễn Văn Sáng, Xác định vị trí điểm giao cắt trong xử lý số liệu đo cao vệ tinh bằng cách mô phỏng đa thức bậc hai, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ – Địa Chất. Trường Đại học Mỏ – Địa Chất, 41, 43-47, 2013

31. Nguyễn Văn Sáng, Tính toán độ cao mặt biển từ số liệu đo cao vệ tinh ENVISAT trên vùng biển Việt Nam, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa Chất. Trường Đại học Mỏ - Địa Chất, 35, 81-85, 2011

32. Nguyễn Văn Sáng, Thuật toán bình sai kết hợp lưới GPS nhiều chu kỳ trong quan trắc địa động, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa Chất. Trường Đại học Mỏ - Địa Chất,, 22, 70-72, 2008

33. Nguyễn Văn Sáng, Một số phương pháp giải hệ phương trình có số khuyết trong bài toán bình sai lưới GPS hoàn toàn tự do, Tạp chí Hội Trắc địa - Bản đồ - Viễn thám, 2, 06-11, 2008

34. Nguyễn Văn Sáng, Khả năng ứng dụng kỹ thuật đo GPS động Stop-And-Go xây dựng lưới đường chuyền cấp 2, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa Chất, 1, 20, 69-73, 2007

35. Nguyễn Văn Sáng, Xác định sai số lệch tâm pha anten của máy thu GPS, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa Chất. Trường Đại học Mỏ - Địa Chất, 19, 57-60, 2007

36. Nguyễn Văn Sáng, Kết quả xây dựng mô hình Kvadigeoid cục bộ khu vực Cẩm Phả - Quảng Ninh, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 01, 07-09, 2007

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Nguyen Van Sang, Vu Van Tri, Pham Van Tuyen, Determination of Marine Gravity Anomalies in the Truong Sa Archipelago’s Sea Territory Using Satellite Altimeter Data., FIG Working Week 2019. Geospatial information for a smarter life and environmental resilience, Hanoi, Vietnam, April 22–26, 2019, , 2019

2. Nguyen Van Lam, Nguyen Van Sang, Tran Thi Thu Trang, Le Thi Thanh Tam, Determination of location and height difference at crossover points in satellite altimetry data processing using direct method, Proceedings of International Conference on Geo-spatial Technologies and Earth Resources, 279 – 282, 2017

3. Nguyen Van Sang, Nguyen Van Lam, Change of mean dynamic topography on East Sea using satellite altimetry data., Proceedings of International Conference on Geo-spatial Technologies and Earth Resources, 99 – 102, 2017

4. Thi Thanh Tam Le, Van Sang Nguyen, Thi Thu Huong Kim, Van Tri Vu, Determination of Sea Surface Anomaly on The East Sea from Satellite Altimatry Data and DTU13MSS, Proceedings of the 2016 international conferences on earth sciences and sustainable geo-resources development (ESASGD 2016)/ Session: Geoinformatics for natural resources, hazards and sustainability (GIS IDEAS 2016), 266-270, 2016

5. Van Sang Nguyen, Determination of The Mean Dynamic Topography from Satellite Altimetry Data in The East Sea, Proceedings of the 2016 international conferences on earth sciences and sustainable geo-resources development (ESASGD 2016)/ Session: Geoinformatics for natural resources, hazards and sustainability (GIS IDEAS 2016), 256-265, 2016

6. Van Tuyen Pham, Van Sang Nguyen, Assessment of precision of height anomalies and gravity anomalies calculated from the global geopotential models in Vietnam territory, International Symposium on Geo-Spatial and Mobile Mapping Technologies and Summer School for Mobile Mapping Technology - GMMT, 193-197, 2016

7. Van Sang Nguyen, Determinnation of marine gravity anomalies for the East Sea using ENVISAT satellite altimetry data, International Symposium on Geo-Spatial and Mobile Mapping Technologies and Summer School for Mobile Mapping Technology - GMMT, 25-33, 2016

8. Van Sang Nguyen, Thi Thu Huong Kim, Van Lam Nguyen, An Apllication of the crossover adjustment technique for processing of altimetry data in the East Sea, Second international conference on scientific research cooperation between Vietnam and Poland in earth sciences, 169-176, 2015

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Nguyễn Văn Sáng, Bùi Đăng Quang, Vũ Trung Rụy, Kiểm định máy toàn đạc điện tử theo tiêu chuẩn quốc tế, Hội thảo khoa học và công nghệ toàn quốc Nghiên cứu ứng dụng, phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia – Vai trò của công nghệ đo đạc bản đồ hiện đại, , 2021

2. Nguyễn Thành Lê, Nguyễn Văn Sáng, Lê Thị Thanh Tâm, Xác định hàm hiệp phương sai trong tính toán dị thường độ cao từ số liệu dị thường trọng lực, Hội nghị khoa học quốc gia về công nghệ địa không gian trong khoa học trái đất và môi trường, , 2021

3. Nguyễn Văn Sáng, Phạm Văn Tuyên, Nguyễn Thành Lê, Đinh Xuân Mạnh, Những thành tựu nghiên cứu trường trọng lực toàn cầu và khả năng ứng dụng ở Việt Nam., Hội nghị Khoa học trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững – ERSD2020, , 2020

4. Phạm Văn Tuyên, Nguyễn Văn Sáng, Một số giải pháp nâng cao độ chính xác xác định dị thường trọng lực bằng số liệu đo cao vệ tinh trên vùng biển vịnh Bắc bộ - Việt Nam, Hội nghị khoa học toàn quốc Khoa học Trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD 2018), , 2018

5. Nguyễn Văn Sáng, Vũ Văn Trí, Phạm Văn Tuyên, Xác định dị thường trọng lực từ số liệu đo cao vệ tinh trên vùng biển xung quanh Quần đảo Trường Sa, Hội nghị khoa học, công nghệ toàn quốc ngành Đo đạc và Bản đồ, , 2018

6. Nguyễn Văn Sáng, Об уточнении аномалий силы тяжести, полученных по результатам альтиметрии, Доклад на конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых МИИГАиК, Москва, Россия, 3 апреля 2012 гг, , 2012

7. Nguyễn Văn Sáng, Вычисление аномалии силы тяжести на акватории Вьетнама по альтиметрии ENVISAT, Доклад на конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых МИИГАиК, Москва, Россия, 6 апреля 2011 гг, , 2011

Bài báo hội nghị ngành

1. Nguyễn Văn Sáng, Đào tạo nguồn nhân lực ngành Trắc địa – Bản đồ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu, cách mạng công nghệ 4.0, Hội thảo “Trái đất – Mỏ – Môi trường bền vững – EME 2018, 107-112, 2018

2. Nguyễn Văn Sáng, Nguyễn Văn Lâm, Nghiên cứu phương pháp đánh giá độ chính xác dị thường trọng lực biển khi đo trực tiếp bằng tàu trên Biển Đông, Hội nghị Khoa học ngành địa hình quân sự lần thứ tư. Cục Bản đồ, Bộ Tổng tham mưu, Hà Nội, 100-103, 2014

3. Nguyễn Văn Sáng, Nguyễn Văn Lâm, Sử dụng số liệu đo cao từ vệ tinh để xác định bề mặt tự nhiên động lực trung bình trên Biển Đông, Hội nghị Khoa học và Công nghệ Trắc địa và bản đồ vì hội nhập quốc tế. Viện khoa học đo đạc và bản đồ, Hà Nội, 46-53, 2014

Bài báo hội nghị trường

1. Nguyễn Văn Sáng, Lê Thị Thanh Tâm, Một số kết quả nghiên cứu ứng dụng đo cao vệ tinh trên Biển Đông, Hội nghị khoa học lần thứ 21. Trường Đại học Mỏ - Địa Chất, Hà Nội, , 2014

2. Nguyễn Văn Sáng, Khả năng ứng dụng kỹ thuật đo GPS động Stop-And-Go xây dựng lưới đường chuyền cấp 2, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa Chất. Trường Đại học Mỏ - Địa Chất, 69 - 73, 2007

3. Nguyễn Văn Sáng, Một số phương án xây dựng mô hình geoid cục bộ khu vực Quảng Ninh, Tuyển tập các công trình khoa học kỷ niệm 40 năm thành lập khoa Trắc địa, 100-103, 2006

4. Nguyễn Văn Sáng, Ảnh hưởng của độ chính xác điểm khởi tính đến độ chính xác xác định baseline, Hội nghị khoa học lần thứ 16, Trường Đại học Mỏ - Địa Chất, 43-45, 2004