Đinh Công Hòa
GVC.TSĐinh Công Hòa
Giám đốc, Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Đinh Công Hòa
Đơn vị Bộ môn Trắc địa Phổ thông và Sai số, TT NC Trắc địa công trình
Chức vụ Giám đốc, Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1956
Giới tính Nam
Số điện thoại nhà riêng 0248363137
Số điện thoại di động 0912225677
Email dinhconghoa2456@gmail.com
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)
 
 
Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ
Thạc sĩ

1. Nguyễn Văn Linh , Đại học Mỏ Địa chất, 2016, Tên đề tài: Nghiên cứu và đánh giá khả năng ứng dụng của phần mềm Elis trong công tác quản lý đất đai, ứng dụng tại khu vực huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

2. Lâm Guỳnh Anh , Đại học Mỏ Địa chất, 2016, Tên đề tài: Xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý tỉ lệ 1/2000 từ sản phẩm của công nghệ LIDAR khu vực huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội

3. Nguyễn Văn Lâm , Đại học Mỏ Địa chất, 2015, Tên đề tài: Xây dựng CSDL phục vụ công tác quản lý tài nguyên khoáng sản tỉnh Hà Giang

4. Nguyễn Thị Lan Hương , Đại học Mỏ Địa chất, 2015, Tên đề tài: Ứng dụng các nguồn tư liệu để xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình và phát triển giao thông phục vụ công tác tham mưu đảm bảo địa hình trong quân đội khu vực tỉnh Sơn La

5. Nguyễn Văn Học , Đại học Mỏ Địa chât, 2015, Tên đề tài: Xây dựng dữ liệu trạm tham chiếu ảo gốc, phục vụ cho việc xử lý sau lưới khống chế bằng công nghệ GPS” là một hướng đi cần thiết

6. Võ Văn Minh , Đại học Mỏ Địa chất, 2014, Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng thuật toán thành lập mô hình số độ cao trong đo vẽ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn

7. Lê Thị Thanh Khánh , Đại học Mỏ Địa chất, 2014, Tên đề tài: Xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý tỷ lệ 1:10 000 từ tư liệu ảnh vệ tinh Spot. Áp dụng cho khu vực Hải Dương-Hải Phòng

8. Đỗ Văn Toản , Đại học Mỏ Địa chất, 2014, Tên đề tài: Ứng dụng công nghệ GPS trong công tác thành lập lưới và trích đo địa chính

9. Ngô Thị Thúy Hằng , Đại học Mỏ Địa chât, 2014, Tên đề tài: Ứng dụng phần mềm ArcGIS trong công tác xây dựng và quản lý dữ liệu địa chính khu vực tỉnh Đồng Nai

10. Phạm Thị Hoa , Đại học Mỏ Địa chất, 2012, Tên đề tài: Xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình phục vụ công tác quy hoạch tỉnh Hưng Yên trên cơ sở phần mềm ArcGis

11. Nguyễn Văn Tuyển , Đại học Mỏ Địa chât, 2012

12. Trần Quang Hòa , Đại học Mỏ Địa chât, 2011, Tên đề tài: Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý thông tin địa chính cấp Phường, Xã

13. Lê Ngọc Giang , Đại học Mỏ Địa chât, 2011, Tên đề tài: Ứng dụng công nghệ mới trong công tác thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn

14. Nguyễn Thị Duyên , Đại học Mỏ Địa chất, 2010

15. Đào Ngọc Hồng Vân , Đại học Mỏ Địa chất, 2010

16. Nguyễn Trường Tuấn , Đại học Mỏ Địa chất, 2010, Tên đề tài: Nghiên cứu thực trạng và giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Ninh Bình

17. Đàm Văn Hưng , Đại học Mỏ Địa chât, 2010, Tên đề tài: Xây dựng quy trình kiểm nghiệmđộ chính xác và chuyển đổi dữ liệu của máy toàn đạc điện tử

18. Phạm Thị Hạnh , Đại học Mỏ Địa chât, 2010, Tên đề tài: Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đối tượng địa lý cho bản đồ 1/10.000

19. Đào Thị Hồng Vân , Đại học Mỏ Địa chât, 2010, Tên đề tài: Ứng dụng công nghệ tin học trong công tác xây dựng và chuyển đổi dữ liệu địa hình

20. Đào Văn Khánh , Đại học Mỏ Địa chât, 2010, Tên đề tài: Ứng dụng công nghệ và thiết bị mới trong công tác đo vẽ địa hình và tính khối lượng đào đắp khu vực đồi núi

21. Bùi Ngọc Sơn , Đại học Mỏ Địa chât, 2009, Tên đề tài: Ứng dụng thiết bị và công nghệ hiện đại đảm bảo công tác trắc địa trong khảo sát thiết kế và thi công công trình dạng tuyến

22. Vũ Đình Chiều , Đại học Mỏ Địa chât, 2009, Tên đề tài: Đảm bảo độ chính xác tính khối lượng đào đắp trong xây dựng công trình dạng tuyến bằng toàn đạc điện tử và mô hình số độ cao

23. Tào Hông Trang , Đại học Mỏ Địa chất, 2008

24. Nguyễn Thị Thu Hương , Đại học Mỏ Địa Chất, 2007, Tên đề tài: Úng dụng công nghệ tin học chuyển đổi cơ sở dữ liệu và biên tập bản đồ biển trong điều kiện Việt Nam

25. Vũ Thị Thanh Xuân , Đại học Mỏ Địa chât, 2005, Tên đề tài: Nghiên cứu cấu trúc dữ liệu của các máy toàn đạc điện tử và phần mềm đồ họa trong công tác thành lập bản đồ số địa hình

26. Nguyễn Phan , Đại học Mỏ Địa chât, 2000, Tên đề tài: Xây dựng hệ quản trị cơ sở dữ liệu phục vụ việc quản lý dữ liệu địa hình

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Đinh Công Hòa, Ứng dụng tin học vào bài toán chuyển đổi hệ quy chiếu bản đồ số địa hình, Tạp chí Khoa học đo đạc và Bản đồ, 31, 59, 2017

2. Đinh Công Hòa, Ứng dụng công nghệ tin học vào các bài toán trắc địa trong khảo sát, thiết kế và thi công xây dựng đường hầm, Tạp chí Khoa học đo đạc và bản đồ số 22/12, tr 53-56., 12, 22, 53, 2014

3. Đinh Công Hòa, Mô hình hóa bề mặt công trình từ dữ liệu đo của máy toàn đạc điện tử Trimble S6 với chế độ đo không gương., Tạp chí Khoa học đo đạc và bản đồ, 16/6, 54-57, 2013

4. Đinh Công Hòa, Ứng dụng phần mềm Geosoft để kiểm tra quá trình thi công và đo vẽ hoàn công công trình ngầm, Công nghiệp mỏ, 1, 3, 4, 2007

5. Đinh Công Hòa, Phân tích biến dạng các công trình ngầm bằng phần mềm Géooft, Khoa học kỹ thuật Mỏ Địa chất, 1, 19, 52, 2007

6. Đinh Công Hòa, Ứng dụng kỹ thuật ma trân thưa vào bài toán sử lý dữ liệu diện tích trong quản lý thông tin đất., Tuyển tập các công trình khoa học. Đại học Mỏ địa chất. Tháng 5-2001, 2001

7. Đinh Công Hòa Nguyễn Van Quang, Giải pháp chỉn lý biên tập bản đồ địa chính số hóa, Địa Chính, 1, 8, 18, 2001

8. Đinh Công Hòa, Môt số vấn đề về sử dụng mạng lưới GPS để hoàn thiện mạng lưới quốc gia nước CHXHCN Việt Nam., Tuyển tập các công trình khoa học. Đại học Mỏ địa chất. Tháng 10-1996, 1996

9. Đinh Công Hòa, Thành lập bản đồ số địa hình từ dữ liệu đo của các máy toàn đạc điện tử., Tuyển tập báo cáo khoa học. Hội nghị khoa học Đại học Mỏ địa chất lần thứ XVII. tháng 10-2006., 0

10. Đinh Công Hòa, Ứng dụng phần mềm Geosoft để kiểm tra quá trình thi công và đo vẽ hoàn công công trình đường hầm., Tuyển tập báo cáo khoa học. Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ XVII., 0

11. Đinh Công Hòa, Ứng dụng phần mềm Geosoft để kiểm tra quá trình thi công và đo vẽ hoàn công công trình đường hầm., Tuyển tập các công trình khoa học. Đại học Mỏ địa chất. Tháng 6-2006, 0

12. Đinh Công Hòa, Thiết lập dữ liệu mặt cắt địa hình và tính khối lượng đào đắp., Tuyển tập các công trình khoa học. Đại học Mỏ địa chất. Tháng 6-2006, 0

13. Đinh Công Hòa, Xây dựng cơ sở dữ liệu trong quản lý thông tin địa chính. Tuyển tập các công trình khoa học., Đại học Mỏ địa chất. Tháng 11-2002, 0

14. Giải pháp chỉnh lý biên tập bản đồ địa chính số hoá. Tạp chí Địa chính., Tổng cục Địa chính. Số 8-2001, 0

15. Đinh Công Hòa, Độ chính xác số hoá bản đồ địa chính và phương pháp chính xác hoá số liệu phục vụ quản lý thông tin đất đai., Tuyển tập các công trình khoa học. Đại học Mỏ địa chất. Tháng 10-1998, 0

16. Đinh Công Hòa, Vấn đề hiệu chỉnh toạ độ phẳng trong bình sai hỗn hợp mặt đất vệ tinh., Tạp chí Trắc địa Bản đồ. Cục đo đạc và bản đồ nhà nước. Số 1-1993, 0

17. Đinh Công Hòa, Thuật toán và modul chương trình bình sai lưới toạ độ theo phương pháp khối điều khiển., Tạp chí Trắc địa Bản đồ. Cục đo đạc và bản đồ nhà nước. Số 2-1992, 1992