Trần Viết Tuấn
PGS.TSTrần Viết Tuấn
Phó Giám đốc, Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Trần Viết Tuấn
Đơn vị Bộ môn Trắc địa Công trình, TT NC Ứng dụng Công nghệ mới Trắc địa - Bản đồ
Chức vụ Phó Giám đốc, Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1957
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02438384004
Số điện thoại nhà riêng 02437931664
Số điện thoại di động 0913015749
Email tranviettuan@humg.edu.vn
Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ
Tiến sĩ

1. Phạm Văn Quang , Trường Đại học Mỏ -Địa chất Hà Nội, 2017, Tên đề tài: Nghiên cứu kết hợp công nghệ GPS và thủy âm trong đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ lớn phục vụ thiết kế các công trình ven biển

2. Diêm Công Trang , Trường Đại học Mỏ -Địa chất Hà Nội, Tên đề tài: Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả công tác trắc địa trong thi công công trình nhà siêu cao tầng ở Việt Nam

3. Phạm Trần Kiên , Trường Đại học Mỏ -Địa chất Hà Nội, Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả công nghệ RADAR xuyên đất GPR trong dò tìm và đo vẽ thành lập bản đồ công trình ngầm đô thị ở Việt Nam

4. Diêm Công Huy , Trường Đại học Mỏ -Địa chất Hà Nội, Tên đề tài: Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả định hướng hầm trong thi công xây dựng các công trình ngầm ở Việt Nam

Thạc sĩ

1. Trần Thanh Phong , Trường Đại học Mỏ -Địa chất Hà Nội, 2016

2. Đoàn Quang Phước , Trường Đại học Mỏ -Địa chất Hà Nội, 2016

3. Nguyễn Minh Thể , Trường Đại học Mỏ -Địa chất Hà Nội, 2016

4. Nguyễn Hữu Điệp , Trường Đại học Mỏ -Địa chất Hà Nội, 2016

5. Nguyễn Đình Trừ , Trường Đại học Mỏ -Địa chất Hà Nội, 2016

6. Diêm Công Tính , Trường Đại học Mỏ -Địa chất Hà Nội, 2016

7. Lại Nam Thái , Trường Đại học Mỏ -Địa chất Hà Nội, 2016

8. Phạm Văn Mạnh , Trường Đại học Mỏ -Địa chất Hà Nội, 2016, Tên đề tài: Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả công tác khảo sát địa hình dưới nước

9. Lưu Đình Danh , Trường Đại học Mỏ -Địa chất Hà Nội, 2016, Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ RTK kết hợp đo sâu hồi âm thành lập bản đồ địa hình đáy biển ven bờ tỷ lệ lớn ở Việt Nam

10. Hoàng Ngọc Thê , Trường Đại học Mỏ -Địa chất Hà Nội, 2016, Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng một số module ứng dụng nâng cao hiệu quả xử lý số liệu khảo sát địa hình dưới nước

11. Phạm Đức Hậu , Trường Đại học Mỏ -Địa chất Hà Nội, 2014, Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng thuật toán và lập chương trình tính chuyển độ cao GPS trong trắc địa công trình

12. Nguyễn Viêt Tuân , Trường Đại học Mỏ -Địa chất Hà Nội, 2014, Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp nâng cao độ chính xác công tác trắc địa trong thi công xây dựng nhà cao tầng

13. Lê Bá Thấu , Trường Đại học Mỏ -Địa chất Hà Nội, 2014, Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS để chuyền độ cao trong xây dựng công trình thủy điện ở Việt Nam

14. Mạc Văn Anh , Trường Đại học Mỏ -Địa chất Hà Nội, 2013, Tên đề tài: Nghiên cứu một số giải pháp công nghệ trong đo vẽ địa hình đáy biển phục vụ khảo sát thiết kế và thi công các công trình cảng biển Việt Nam

15. Diêm Công Huy , Trường Đại học Mỏ -Địa chất Hà Nội, 2013, Tên đề tài: Nghiên cứu kết hợp nghệ GPS và thiết bị chiếu đứng để đảm bảo độ thẳng đứng trong xây dựng nhà siêu cao tầng ở Việt Nam

16. Lê Hoàng Linh , Trường Đại học Mỏ -Địa chất Hà Nội, 2012, Tên đề tài: Nghiên cứu độ chính xác đo cao bằng công nghệ GPS trong trắc địa công trình

17. Phạm Văn Tuấn , Trường Đại học Mỏ -Địa chất Hà Nội, 2012, Tên đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp tính chuyển tọa độ GPS về hệ tọa độ thi công công trình

18. Nguyễn Thị Thảo , Trường Đại học Mỏ -Địa chất Hà Nội, 2012, Tên đề tài: Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật khi thành lập và khai thác bản đồ công trình ngầm khu vực đô thị

19. Trần Mạnh Hà , Trường Đại học Mỏ -Địa chất Hà Nội, 2012, Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp nâng cao độ chính xác thành lập lưới khống chế trong thi công các công trình hầm ở Việt Nam

20. Đào Duy Hưng , Trường Đại học Mỏ -Địa chất Hà Nội, 2012, Tên đề tài: Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao độ chính xác và khả năng ứng dụng của công nghệ GPS động trong trắc địa công trì

21. Bùi Quôc Vinh , Trường Đại học Mỏ -Địa chất Hà Nội, 2010, Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS trong khảo sát địa hình dưới nước vùng sông hồ và ven biển

22. Trịnh Hoàng Hải , Trường Đại học Mỏ -Địa chất Hà Nội, 2010, Tên đề tài: Nghiên cứu một số phương pháp tính chuyển tọa độ trong trắc địa công trình

23. Hoàng Đình Việt , Trường Đại học Mỏ -Địa chất Hà Nội, 2010, Tên đề tài: Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao độ chính xác và hiệu quả đo GPS động trong trắc địa công trình

24. Nguyễn Thị Kim Thanh , Trường Đại học Mỏ -Địa chất Hà Nội, 2010, Tên đề tài: Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ GPS trong quan trắc chuyển dịch ngang công trình

25. Đào Tuấn Anh , Trường Đại học Mỏ -Địa chất Hà Nội, 2010, Tên đề tài: Nghiên cứu phương pháp tính chuyển tọa độ lưới GPS trong trắc địa công trình

26. Lê Bùi Nhất , Trường Đại học Mỏ -Địa chất Hà Nội, 2010, Tên đề tài: Nghiên cứu phương pháp tính chuyển độ cao đo bằng công nghệ GPS trong trắc địa công trình

27. Phạm Trung Dũng , Trường Đại học Mỏ -Địa chất Hà Nội, 2010, Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ đo sâu hồi âm trong trắc địa công trình biển

28. Phạm Thị Tuyết Lan , Trường Đại học Mỏ -Địa chất Hà Nội, 2009, Tên đề tài: Nghiên cứu một số biện pháp nâng cao độ chính xác đo cao bằng công nghệ GPS trong trắc địa công trình

29. Nguyễn Văn Hiệp , Trường Đại học Mỏ -Địa chất Hà Nội, 2009, Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS trong trắc địa công trình biển ở Việt Nam

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Trần Viết Tuấn - Diêm Công Huy, Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật chuyền tọa độ và phương vị xuống hầm qua giếng đứng, Khoa học đo đạc và bản đồ, 32, 54, 2017

2. Trần Viết Tuấn, Phạm Văn Mạnh, Phạm Trần Kiên, Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả công tác khảo sát địa hình dưới nước, Công nghiệp Môi trường, 47, 2017

3. Trần Viết Tuấn -Đoàn Quang Phước, Nghiên cứu ứng dụng công nghệ đo cao GPS trong đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ lớn, Tài nguyên và Môi trường, 255+256, 2017

4. Trần Viết Tuấn, Phạm Văn Quang, Nguyễn Minh Thể, Nghiên cứu ứng dụng công nghệ đo cao GPS để thành lập bản đồ địa hình đáy biển ven bờ tỷ lệ lớn, Khoa học đo đạc và bản đồ, 27, 2016

5. Trần Viết Tuấn , Phạm Văn Quang, Hoàng Ngọc Thê, Ngiên cứu ứng dụng công nghệ RTK để thành lập bản đồ địa hình đáy biển ven bờ tỷ lệ lớn, Tài nguyên và Môi trường, 21, 11, 2015

6. Trần Viết Tuấn - Diêm Công Huy, Nghiên cứu xác định hiện tượng vặn xoắn của công trình trong thi công xây dựng các công trình có chiều cao lớn, Khoa học đo đạc và bản đồ, 23, 2015

7. Trần Viết Tuấn, Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp chuyền độ qua giếng đứng xuống hầm bằng máy toàn đạc điện tử, KHKT Mỏ - Địa chất, 44, 2013

8. Trần Viết Tuấn, Nghiên cứu một số giải pháp công nghệ trong đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển ven bờ phục vụ khảo sát thiết kế các công trình cảng biển Việt Nam, Khoa học đo đạc và bản đồ, 16, 28, 2013

9. Trần Viết Tuấn - Diêm Công Huy, Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS trong bố trí thi công xây dựng nhà siêu cao tầng, KHKT Xây dựng, 1, 33, 2013

10. Trần Viết Tuấn, Nghiên cứu ứng dụng máy toàn đạc điện tử để chuyền độ cao qua giếng đứng xuống hầm khi thi công hầm đối hướng, Tạp chí công nghiệp Mỏ, 2, 47, 2013

11. Trần Viết Tuấn, Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả dò tìm công trình ngầm bằng thiết bị RADAR xuyên đất RAMAC/X3M, Khoa học đo đạc và bản đồ, 13, 8, 2012

12. Trần Viết Tuấn, Nghiên cứu một giải pháp tính chuyển tọa độ lưới GPS về hệ tọa độ thi công công trình, KHKT Mỏ - Địa chất, 40, 75, 2012

13. Trần Viết Tuấn, Ứng dụng RADAR xuyên đất (GPR) để dò tìm và đo vẽ thành lập bản đồ công trình ngầm đô thị, Khoa học đo đạc và bản đồ, 8, 14, 2011

14. Trần Viết Tuấn, Nghiên cứu nâng cao độ chính xác đo đạc tính khối lượng quặng khai thác bàng công nghệ GPS động(PPK) tại mỏ Apatit Lào Cai, Tạp chí công nghiệp Mỏ, 4, 21, 2011

15. Trần Viết Tuấn, Ứng dụng phương pháp bình sai lưới trắc địa tự do để xử lý số liệu lưới trắc địa chuyên dụng trong thi công xây dựng nhà cao tầng, KHKT Mỏ - Địa chất, 34, 105, 2011

16. Trần Viết Tuấn, Ứng dụng phương pháp đo cao GPS để chuyền độ cao trong khảo sát thiết kế và thi công các tuyến đường giao thông, KHKT Mỏ - Địa chất, Chuyên đề, 85, 2011

17. Trần Viết Tuấn, Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật đo GPS động (PPK) trong trắc địa công trình, KHKT Mỏ - Địa chất, 29, 99, 2010

18. Trần Viết Tuấn- Nguyễn Văn Hiệp, Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS hiệu chỉnh toàn cầu (Gc-GPS) trong trắc địa công trình biển ở Việt Nam, KHKT Mỏ - Địa chất, 27, 109, 2009

19. Trần Viết Tuấn, Thực nghiệm quan trắc chuyển dịch ngang công trình bằng công nghệ GPS, KHKT Mỏ - Địa chất, 17, 73, 2007

20. Trần Viết Tuấn, Tính chuyển độ cao các điểm đo GPS về hệ độ cao thi công công trình, KHKT Mỏ - Địa chất, Chuyên đề, 124, 2006

21. Trần Viết Tuấn, Nghiên cứu phương pháp tính chuyển tọa độ các điểm đo GPS về hệ tọa độ thi công công trình, KHKT Mỏ - Địa chất, 11, 80, 2005

22. Trần Viết Tuấn, Ứng dụng phương pháp thiết kế tối ưu trong thiết kế lưới khống chế thi công công trình, Tuyển tập các công trình Khoa học, Đại học Mỏ- Địa chất, 32, 2001