Nguyễn Việt Hà
PGS.TSNguyễn Việt Hà
Trưởng phòng, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường, Trưởng ban, Ủy viên BTV, Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Nguyễn Việt Hà
Đơn vị Ủy ban kiểm tra, Công đoàn Trường, Hội đồng Khoa, Bộ môn Trắc địa Công trình, Phòng Quan hệ Công chúng và Doanh nghiệp, Ban Thanh tra nhân dân
Chức vụ Trưởng phòng, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường, Trưởng ban, Ủy viên BTV, Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa
Năm sinh 1975
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 04.38384004
Số điện thoại di động 0975685159
Email nguyenvietha@humg.edu.vn
Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ
Thạc sĩ

1. Đỗ Đức Thịnh , Đại học Mỏ - Địa chất, 2021

2. Đinh Ngọc Thân , Đại học Mỏ - Địa chất, 2021

3. Nguyễn Văn Điều , Đại học Mỏ - Địa chất, 2021

4. Lê Hoàng Tuấn , Đại học Mỏ - Địa chất, 2020

5. Nguyễn Văn Sinh , Đại học Mỏ - Địa chất, 2020

6. Vũ Ngọc Huân , Đại học Mỏ - Địa chất, 2020

7. Nguyễn Nam Anh , Đại học Mỏ - Địa chất, 2020

8. Hoàng Minh Thái , Đại học Mỏ - Địa chất, 2020

9. Nguyễn Trọng Thành , Đại học Mỏ - Địa chất, 2020

10. Nguyễn Văn Dũng , Đại học Mỏ - Địa chất, 2020

11. Nguyễn Văn Huy , Đại học Mỏ - Địa chất, 2020

12. Phạm Hiếu Học , Đại học Mỏ - Địa chất, 2020

13. Ngô Công Tuấn , Đại học Mỏ - Địa chất, 2019

14. Nguyễn Ngọc Hà , Đại học Mỏ - Địa chất, 2019

15. Nguyễn Đình Mạnh , Đại học Mỏ - Địa chất, 2019

16. Nguyễn Trọng Thông , Đại học Mỏ - Địa chất, 2019

17. Nguyễn Văn Tuân , Đại học Mỏ - Địa chất, 2019

18. Nguyễn Gia Lễ , Đại học Mỏ - Địa chất, 2019

19. Nguyễn Trọng Hưng , Đại học Mỏ - Địa chất, 2018

20. Nguyễn Thạch Cương , Đại học Mỏ - Địa chất, 2018

21. Nguyễn Đăng Kiên , Đại học Mỏ - Địa chất, 2018

22. Lê Văn Giảng , Đại học Mỏ - Địa chất, 2018

23. Đinh Công Cường , Đại học Mỏ - Địa chất, 2018

24. Nguyễn Trọng Hưng , Đại học Mỏ - Địa chất, 2018

25. Nguyễn Văn Lam , Đại học Mỏ - Địa chất, 2018

26. Lê Quang Khánh , Đại học Mỏ - Địa chất, 2018

27. Hoàng Sơn , Đại học Mỏ - Địa chất, 2017

28. Nguyễn Thị Nhung , Đại học Mỏ - Địa chất, 2017

29. Nguyễn Việt Hùng , Đại học Mỏ - Địa chất, 2017

30. Đỗ Thị Thúy Lan , Đại học Mỏ - Địa chất, 2017

31. Nguyễn Ngọc Doan , Đại học Mỏ - Địa chất, 2016

32. Bùi Đức Công , Đại học Mỏ - Địa chất, 2016

33. Nguyễn Thị Hường , Đại học Mỏ - Địa chất, 2016

34. Võ Ngọc Thạch , Đại học Mỏ - Địa chất, 2016

35. Trần Ngọc Hiền , ĐH Mỏ - Địa chất, 2015

36. Dương Thị Mai , ĐH Mỏ - Địa chất, 2015

37. Doãn Hoa Mai , ĐH Mỏ - Địa chất, 2015

38. Nguyễn Thành Huân , ĐH Mỏ - Địa chất, 2014

39. Lương Văn Yên , ĐH Mỏ - Địa chất, 2014

40. Hà Văn Trung , ĐH Mỏ - Địa chất, 2014

41. Nguyễn Thanh Việt , ĐH Mỏ - Địa chất, 2013

42. Đinh Bá Sơn , ĐH Mỏ - Địa chất, 2013

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí ISI

1. Viet-Ha Nguyen 5 and Isık Yilmaz 6 Quang-Khanh Nguyen 1, Dieu Tien Bui 2,*, Nhat-Duc Hoang 3, Phan Trong Trinh 4, A Novel Hybrid Approach Based on Instance Based Learning Classifier and Rotation Forest Ensemble for Spatial Prediction of Rainfall-Induced Shallow Landslides Using GIS, Sustainability, 813, 9(5)-Q2, 24, 2017

2. Thanh Truong Phi, Pinnaduwa H.S.W. Kulatilake, Mawuko Luke Yaw Ankah, Desmond Talamwin Sunkpal, Xiaokang Zhao, Nguyễn Việt Hà, Tung Duc Van, Rock mass statistical homogeneity investigation along a highway corridor in Vietnam, Engineering Geology, 289, Q1, 15, 2021

Bài báo tạp chí Scopus

1. Nguyễn Việt Hà, Thinh Phi Hong, Thanh Phi Truong, ANALYTICAL RESULTS OF SLOPE FAILURE AND EFFECTIVE USE OF FLYCAM DATA A CASE STUDY FROM KM 11 TO KM 13 ON THE 3B HIGHWAY, BACKAN PROVINCE OF VIETNAM, Journal of Critical Reviews, 7, 1 - Q4, 1-5, 2019

2. Phi Truong Thanh, Phi Hong Thinh, Nguyễn Việt Hà, ROCK SLOPE FAILURE BLOCKS AND THEIR RELATION TO TECTONIC ACTIVITY: A CASE STUDY IN 3B HIGHWAY, XUATHOA AREA, BACKAN PROVINCE, VIETNAM, Bulletin of the Iraq Natural History Museum, 2, 15 - Q3, 207-223, 2019

Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Нгуен Вьет Ха, Оценка точности вычисления деформаций плотин гидроэлектростанций спутниковыми методами, Известия ВУЗов, Геодезия и аэрофотосъёмка, 6, 19-24, 2010

2. Чан Хань, Нгуен Вьет Ха, Анализ стабильности пунктов опорной сети при наблюдении за горизонтальными смешениями гидротехнических сооружений во Вьетнаме, Известия ВУЗов, Геодезия и аэрофотосъёмка, 5, 33-38, 2008

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Nguyễn Việt Hà, Nghiên cứu xác định lớp bùn loãng trên tuyến luồng bằng thiết bị đo sâu hồi âm đơn tia 2 tần số phục vụ bảo đảm an toàn hàng hải, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy Lợi, 65, 2, 62-69, 2021

2. Nguyễn Việt Hà, Nguyễn Hà, Thành lập lưới khống chế mặt bằng thi công công trình thủy điện bằng công nghệ GPS/GNSS, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 2, 27-32, 2017

3. Nguyễn Quang Phúc, Nguyễn Việt Hà & nnk, Phép chuyển đổi tọa độ Helmert và một số ứng dụng trong TĐCT, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 3, 40-44, 2015

4. Trần Khánh, Nguyễn Việt Hà, Nghiên cứu cơ sở lý thuyết định vị lưới trắc địa tự do, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 49, 77-81, 2015

5. Nguyễn Việt Hà, Phạm Quốc Khánh, Nghiên cứu thuật toán và thành lập phần mềm xử lý số liệu theo dõi độ thẳng đứng công trình, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 3, 2015

6. Nguyễn Việt Hà, Phạm Quốc Khánh, Ứng dụng phương pháp phân tích tự hồi quy trong dự báo lún công trình, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 1, 57-60, 2015

7. Nguyễn Việt Hà, Chuyển trục công trình lên nhà cao tầng bằng máy chiếu đứng kết hợp với công nghệ GPS., Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 47, 82-87, 2014

8. Nguyễn Việt Hà, Nghiên cứu ứng dụng thiết bị cảm ứng từ trong quan trắc lún các lớp đất dưới công trình xây dựng tại vùng mỏ, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 2B, 45-47, 2013

9. Nguyễn Việt Hà, Khảo sát ứng dụng công nghệ GPS để thành lập lưới quan trắc chuyển dịch ngang các tuyến đập thủy điện, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 38, 44-48, 2012

10. Phan Hồng Tiến, Lê Đức Tình, Nguyễn Việt Hà, Một số kết quả khảo sát độ chính xác thực tế của kỹ thuật đo GPS động (PPK) bằng máy thu GPS một tần số Trimble R3, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 35, 43-47, 2011

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Nguyễn Việt Hà, Nguyễn Thị Kim Thanh, Establishment of ground control network by GPS technology for construction of nuoc xang hydroelectricity works, Proceedings of International Conference on Geo-spatial technologies and earth resources (GTER 2017), 229-234, 2017

2. Nguyễn Việt Hà & nnk, The Analytical Results of Maximum Ancient Sea-level on Limestone Blocks in Halong Bay, Quangninh, Vietnam and It's Shoreline in Red River Delta, Proceedings of International Conference on Earth Sciences and Sustainable Geo-Resources Development (ESASGD 2016), 355-363, 2016

3. Bùi Tiến Diệu, Nguyễn Việt Hà và nnk, A comparative asessment of multi-layer perceptron neural networks and m5-rules algorithm for modeling and forecasting of horizontal displacement of the hoa binh hydropower dam (vietnam), International Symposium on Geo-spatial and Mobile Mapping Technologies and Summer School for Mobile Mapping Technology, , 2016

4. Nguyễn Việt Hà, Phạm Đức Hậu, Research and application of satellite measurements in geodetic height works, International Symposium on Geo-spatial and Mobile Mapping Technologies and Summer School for Mobile Mapping Technology, 184-189, 2016

5. Nguyễn Quang Phúc, Nguyễn Việt Ha, nnk, Application of GPS technology to test the vertical of high-rise buildings in construction process, Proceedings International Conference in Scientific Research Cooperation between Vietnam and Poland on Earth Sciences, 227-233, 2015

6. Nguyen Viet HA, Determining subsidence of soil layers in the process of building soilembankment, Proceedings of international conference on advances ROCK MECHANICS for SUSTAINABLE DEVELOPMENT, , 2015

7. Nguyen Viet HA, Hoàng Ngọc Thê, Researt and applycation virtual reference system (VRS) of horizontal position in bathymetry, Proceedings of the 2rd international conference in Scientific research cooperation between Vietnam and Poland on Earth Sciences, 227-233, 2015

8. Lê Đức Tình, Nguyễn Việt Hà, The Monitoring the deformation of surface using GNSS measurement and adjustment differences of GNSS baselines, Proceedings of International Conference on Advances in Mining and Tunneling, 331-335, 2014

9. Nguyễn Việt Hà, Lê Đức Tình, Application of the retrieval algorithm in optimal design of deformation monitoring networks, Proceedings of International Conference on Advances in Mining and Tunneling, 379-382, 2014

10. Nguyễn Việt Hà & nnk, Applicability of GPS technology for engineering structures movement monitoring on underground coal mine, Proceedings of International Conference on Advances in Mining and Tunneling, 373-378, 2014

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Nguyễn Việt Hà, Nguyễn Trọng Thành, Tiêu Hoàng Mạnh, Nghiên cứu chế tạo thiết bị cảm biến kết hợp dọi ngược trong quan trắc nghiêng công trình, Hội nghị khoa học toàn quốc VIETGEO 2019, 229, 2019

Bài báo hội nghị trường

1. Nguyễn Việt Hà & nnk, Nghiên cứu khả năng ứng dụng GPS trong quan trắc chuyển dịch ngang công trình, Tuyển tập Báo cáo HNKH Trường Mỏ-Địa chất lần thứ 21, 82-90, 2014

2. Nguyễn Việt Hà, Giải pháp trút và chuyển đổi dữ liệu một số máy toàn đạc điện tử thông dụng ở Việt Nam, Tuyển tập công trình khoa học chuyên đề kỷ niệm 40 năm thành lập khoa Trắc địa, , 2006