Phùng Minh Sơn
GV.ThSPhùng Minh Sơn
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Phùng Minh Sơn
Đơn vị Bộ môn Địa chính
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1985
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 04.38388474
Số điện thoại di động 0975313441
Email minhsonmdc@gmail.com
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Tòa nhà Ecohome2, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội