Trần Trung Anh
GVC.TSTrần Trung Anh
Đảng ủy viên Khoa, Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Trần Trung Anh
Đơn vị Đảng ủy Khoa, Hội đồng Khoa, Bộ môn Đo ảnh và Viễn thám
Chức vụ Đảng ủy viên Khoa, Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa
Năm sinh 1978
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 024.38387987
Số điện thoại di động 0987831886
Email trantrunganh@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)
Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Nhà nước

1. Nghiên cứu, triển khai hệ thống kiểm kê phát thải khí nhà kính và đề xuất lộ trình giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đối với ngành công nghiệp luyện kim., Mã số Chương trình: BĐKH/16-20, Đang thực hiện

Cấp Bộ

1. Nghiên cứu xây dựng Thuật toán và đề xuất quy trình tự động phân loại dữ liệu đám mây điểm phục vụ xây dựng mô hình 3D thành phố, Mã số B2021-MDA-01, tham gia Đang thực hiện

2. Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống quét địa hình mặt đất dựa trên công nghệ ảnh số phục vụ thu thập dữ liệu thông tin địa lý và thành lập bản đồ địa hình độ chính xác cao, Mã số TNMT.2017, tham gia, Nghiệm thu 13/10/2020

3. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống định vị GNSS, thu nhận tín hiệu cải chính từ hệ thống trạm định vị vệ tinh quốc gia, Mã số TNMT.2020, tham gia Đang thực hiện

4. Nghiên cứu tích hợp thiết bị IMU và GNSS thu nhận dữ liệu sử dụng công nghệ tham chiếu ảo (VRS) trên thiết bị bay không người lái (UAV) phục vụ công tác thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn, Mã số TNMT.2017.07.02, tham gia, Nghiệm thu 13/10/2020

5. Ứng dụng công nghệ đo ảnh số vào công tác đo vẽ hiện trường tai nạn giao thông đường bộ, Mã số B2007-02-36, chủ trì, Nghiệm thu 08/2009

Cấp cơ sở

1. Nghiên cứu xây dựng chương trình nắn và tự động tìm kiếm điểm ảnh cùng tên trên cặp ảnh lập thể, Mã số N2010-24, chủ trì, Nghiệm thu 12/2010

2. Nghiên cứu xây dựng phần mềm kiểm định máy chụp ảnh số phổ thông phục vụ mục đích đo ảnh địa hình, Mã số N2009-30, chủ trì, Nghiệm thu 12/2009

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí ISI

1. Cao Xuân Cường, Nguyễn Quốc Long, Lê Thị Thu Hà, Trần Trung Anh, Bùi Xuân Nam, Experimental Investigation on the Performance of DJI Phantom 4 RTK in the PPK Mode for 3D Mapping Open - Pit Mines, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 1, 2, 65-74, 2021

2. Trần Vân Anh, Bùi Xuân Nam, Nguyễn Quốc Long, Trần Trung Anh, Land Subsidence Detection in Tan My-Thuong Tan Open Pit Mine and Surrounding Areas by Time Series of Sentinel-1 Images, Inżynieria Mineralna -Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 1, 2, 171-180, 2020

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Bùi Ngọc Quý, Phạm Văn Hiệp, Trần Trung Anh, Dương Anh Quân, Xây dựng phần mềm giám sát và quản lý báo hiệu hàng hải từ xa trên cơ sở nguồn dữ liệu từ hệ thống nhận dạng tự động (AIS) và hải đồ điện tử (ENC), Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 08/08/2019, 1-13, 2019

2. Lê Thu Trang, Phạm Thị Thanh Hòa, vũ thị thơm, Phạm Hà Thái, Trần Trung Anh, Phát hiện vùng ngập lụt tại Huế từ ảnh SAR đa thời gian bằng phép đo độ tương đồng thống kê, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 2018

3. Phạm Hà Thái, Trần Trung Anh, Lê Thu Trang, Nguyễn Thị Ánh, Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác xây dựng mô hình số bề mặt từ dữ liệu ảnh chụp bởi thiết bị bay không người lái, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 2018

4. Trần Trung Anh, Khớp ảnh dọc theo đường thẳng đứng trên cặp ảnh lập thể chuẩn hóa, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 1-5, 2014

5. Trần Trung Anh, Quan trắc dịch chuyển đất đá và biến dạng bề mặt trên mô hình vật liệu tương đương bằng công nghệ đo ảnh, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, số 39/7-2012, 5-10, 2012

6. Trần Trung Anh, Công tác thiết kế chụp ảnh số trong đo ảnh mặt đất ở mỏ lộ thiên, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, số 34/4-2011, 1-5, 2011

7. Trần Trung Anh, Lựa chọn hợp lý hàm toán học và xây dựng thuật toán tìm kiếm nhanh điểm ảnh cùng tên, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, số 29/01-2010, 2010

8. Trần Trung Anh, Nội suy giá trị độ xám trong bài toán nắn cặp ảnh số, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, số 2-12/2009, 21-28, 2009

9. Trần Trung Anh, Thuật toán kiểm định với mô hình toán học hợp lý hiệu chỉnh sai số hệ thống ở máy chụp ảnh số phổ thông, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, số 20/10-2007, 87-93, 2007

10. Trần Trung Anh, Ứng dụng công nghệ đo ảnh số trong công tác thành lập bản đồ mỏ lộ thiên, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, số 19/7-2007, 61-65, 2007

11. Trần Trung Anh, Thuật toán kiểm định với mô hình toán học hợp lý hiệu chỉnh sai số hệ thống ở máy chụp ảnh số phổ thông, KHKT Mỏ Địa chất, 20/10-2007, 87-93, 2007

12. Phan Văn Lộc, Trần Trung Anh, Kiểm định máy chụp ảnh số phổ thông và khả năng ứng dụng trong thành lập bình đồ tỷ lệ lớn, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, số 8/10-2004, 33-37, 2004

13. Phan Văn Lộc, Trần Trung Anh, Các cơ sở lý thuyết đảm bảo việc áp dụng ảnh số cự ly gần vào công tác đo vẽ ở mỏ lộ thiên, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 6-2004, 2004

14. 5. Phan Văn Lộc, Trần Trung Anh, Các cơ sở lý thuyết đảm bảo việc áp dụng ảnh số cự ly gần vào công tác đo vẽ ở mỏ lộ thiên, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 6-2004, 9-10, 2004

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Trần Vân Anh, Trần Trung Anh, Quoc Cuong Tran, An Binh Nguyen, Application of Quasi-Psi Method for Landslide Determination in Northern Mountainous Region of Vietnam by Multi Sensor Radar Satellite Images, FIG Peer Review Journal, , 2019

2. Trần Vân Anh, Tran Quoc Cuong, Nguyen Duc Anh, Ho Tong Minh Dinh, Nguyen Nhu Hung, Luong Thi Thuy Linh, Trần Trung Anh, Application of PSInSAR method for determining of land subsidence in Hanoi city by Cosmo-Skymed imagery, Proceeding of International workshop “GIS Ideas 2016”, , 2016

3. Tran Trung Anh, Epipolar resampling of stereo image base on airbase in the digital photogrammetry, The 7th FIG Regional Conference: Spatial Data Serving People, Land Governance and the Environment-Building the Capacity, Hanoi, Vietnam, , 2009

4. 19. T.T. Le, T.A. Tran, X.T Tran, H.T. Pham, V.T. Pham, Multitemporal Sar image change detection using the CDM approach, International symposium on Geo-spatial and Mobile Mapping Technologies and summer school for mobile mapping technology, GMMT 2016, Hanoi University of Mining and Geology, , 2016

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Trần Trung Anh, Nguyễn Trường Khoa, Trần Trường Sinh, QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI HIỆN ĐẠI TRÊN CƠ SỞ ẢNH CHỤP ĐỘ PHÂN GIẢI SIÊU CAO CỦA MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI, Hội nghị Nghiên cứu Ứng dung, PT Hạ tầng Dữ liệu Không gian địa lý quốc gia, Vai trò của CN Đo đạc Bản đồ Hiện đại, 157-165, 2021

2. Trần Trung Anh, Quách Mạnh Tuấn, Nguyễn Trung Hiếu, Đặng Thanh Tài, CÔNG TÁC TÍNH CHUYỂN TỌA ĐỘ TRONG CÔNG NGHỆ MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI CÓ ĐỊNH VỊ TÂM CHỤP CHÍNH XÁC, HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC GIA VỀ CÔNG NGHỆ ĐỊA KHÔNG GIAN TRONG KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG, 281-290, 2021

3. Trần Trung Anh, Nguyễn Trường Khoa, Trần Trường Sinh, XỬ LÝ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI DƯỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA ẢNH CHỤP TỪ MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI, HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC GIA VỀ CÔNG NGHỆ ĐỊA KHÔNG GIAN TRONG KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG, 189-196, 2021

4. Phạm Quốc Khánh, Trần Trung Anh, Nguyễn Thị Kim Thanh, ĐỀ XUẤT MỘT PHƯƠNG PHÁP TÌM ĐIỂM LƯỚI CƠ SỞ KHÔNG ỔN ĐỊNH TRONG QUAN TRẮC CHUYỂN DỊCH CÔNG TRÌNH, HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC GIA VỀ CÔNG NGHỆ ĐỊA KHÔNG GIAN TRONG KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG, 119-126, 2021

5. Trần Trung Anh, PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH VỊ ĐỘNG XỬ LÝ SAU XÁC ĐỊNH TỌA ĐỘ TÂM CHỤP CHO MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI, HỘI THẢO ỨNG DỤNG GIS TOÀN QUỐC 2020, 583-592, 2020

6. Trần Trung Anh, Quách Mạnh Tuấn, Phân tích lựa chọn chế độ định vị tâm chụp chính xác của máy bay không người lái trong thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn, HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ TÀI NGUYÊN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (ERSD 2020), 1-8, 2020

7. Trần Trung Anh, Nguyễn Đạt Quảng, Quách Mạnh Tuấn, KIỂM ĐỊNH THỐNG KÊ TRỊ ĐO TÂM CHỤP GNSS-RTK TRONG BÌNH SAI KHỐI ẢNH UAV, Phát triển công nghệ đo đạc bản đồ thu nhận dữ liệu không gian, 146-154, 2019

8. Trần Trung Anh, Dương Thế Anh, Phạm Viết Kiên, Lê Như Ngọc, Kết hợp công nghệ UAV, RTK và SES trong thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn vùng rừng ngập mặn ven biển, HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ TÀI NGUYÊN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (ERSD 2018), , 0

Bài báo hội nghị trường

1. Trần Trung Anh, Xây dựng mô hình 3D hiện trường tai nạn giao thông đường bộ bằng phương pháp đo ảnh phạm vi gần, Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 18, Trường Đại học Mỏ Địa chất, 11-17, 2008

2. Trần Trung Anh, Phương pháp nắn cặp ảnh lập thể theo đường đáy chụp ảnh, Tuyển tập báo cáo Hội nghị KH lần thứ 18, quyển 5, ĐH Mỏ Địa chất, 3-10, 2008

3. Trần Trung Anh, Khả năng đo đạc của máy ảnh số phổ thông trong thành lập các bản vẽ kiến trúc công trình, Tuyển tập Báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 17, Q5 Trắc địa – Địa chính – Bản đồ, 53-57, 2006

4. Trần Trung Anh, Một số phương pháp tạo Overview trên trạm đo ảnh số Intergraph, Tuyển tập công trình khoa học, chuyên đề kỷ niệm 40 năm thành lập khoa Trắc địa, 3-5, 2006