Trần Trung Anh
GVC.TSTrần Trung Anh
Đảng ủy viên Khoa, Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Trần Trung Anh
Đơn vị Đảng ủy Khoa, Hội đồng Khoa, Bộ môn Đo ảnh và Viễn thám
Chức vụ Đảng ủy viên Khoa, Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa
Năm sinh 1978
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 024.38387987
Số điện thoại di động 0987831886
Email trantrunganh@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)
Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hồ sơ nghiên cứu

Hồ sơ nghiên cứu trên ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3887-3993

Hồ sơ nghiên cứu trên Google Scholar: https://scholar.google.com.vn/citations?user=h8J0JEEAAAAJ&hl=vi

Hồ sơ nghiên cứu trên Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Tran-Trung-Anh

Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ
Thạc sĩ

1. Hoàng Văn Thái , Trường ĐH Mỏ - Địa chất, 2022, Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Webgis quản lý dữ liệu tài nguyên nước khu vực tỉnh Trà Vinh

2. Nguyễn Hữu Huy , Trường ĐH Mỏ - Địa chất, 2020, Tên đề tài: Xây dựng mô hình 3d khu vực đô thị từ ảnh của thiết bị bay không người lái có sử dụng định vị tâm chụp RTK

3. Lê Như Ngọc , Trường ĐH Mỏ Địa chất, 2019, Tên đề tài: Xây dựng quy trình kết hợp định vị RTK-GNSS và đo sâu hồi âm trong đo vẽ địa hình ven biển phục vụ khai thác tuyến luồng hàng hải

4. Phạm Viết Kiên , Trường ĐH Mỏ Địa chất, 2019, Tên đề tài: Ứng dụng hệ thống đo sâu đa tia trong công tác khảo sát phát hiện chướng ngại vật phục vụ công tác đảm bảo an toàn hàng hải

5. Dương Thế Anh , TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT, 2019, Tên đề tài: Nghiên cứu phương pháp đo sâu đơn tia kết hợp quan trắc nghiệm triều và RTK trong xác định độ sâu đáy luồng

6. Phan Đức Hiệp , Trường ĐH Mỏ - Địa chất, 2018, Tên đề tài: Nghiên cứu khả năng kết hợp công nghệ bay chụp UAV và định vị vệ tinh GPS trong đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ lớn

7. Đặng Văn Lương , Trường ĐH Mỏ - Địa chất, 2018, Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cấp xã từ số liệu đo mặt đất và vệ tinh

Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Nhà nước

1. Nghiên cứu, triển khai hệ thống kiểm kê phát thải khí nhà kính và đề xuất lộ trình giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đối với ngành công nghiệp luyện kim., Mã số Chương trình: BĐKH/16-20, thành viên tham gia, Nghiệm thu 28/12/2020

Cấp Bộ

1. Nghiên cứu chế tạo xe chuyên dụng tự hành gắn tổ hợp thiết bị thu nhận dữ liệu địa không gian để phục vụ thành lập, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý, Mã số TNMT.2022.03.03; QĐ 2281-BTNMT ngày 22/11/2021;, tham gia Đang thực hiện

2. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo xuồng chuyên dụng tự hành lấy mẫu môi trường nước mặt, chất đáy phục vụ nghiên cứu, điều tra và khảo sát tài nguyên và môi trường, Mã số TNMT.2022.03.04; QĐ 2281-BTNMT ngày 22/11/2021;, tham gia Đang thực hiện

3. Nghiên cứu xây dựng mô hình trí tuệ nhân tạo XGBoost dự báo lún khu vực tỉnh Cà Mau bằng dữ liệu ảnh vệ tinh Rada giao thoa đa thời gian, Mã số B2022.MDA.13; QĐ 2192/QĐ-BGDĐT ngày 30/6/2021;, tham gia Đang thực hiện

4. Nghiên cứu xây dựng Thuật toán và đề xuất quy trình tự động phân loại dữ liệu đám mây điểm phục vụ xây dựng mô hình 3D thành phố, Mã số B2021.MDA.01; QĐ 3813/QĐ-BGDĐT ngày 20/11/2021, tham gia Đang thực hiện

5. Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống quét địa hình mặt đất dựa trên công nghệ ảnh số phục vụ thu thập dữ liệu thông tin địa lý và thành lập bản đồ địa hình độ chính xác cao, Mã số TNMT.2017.07.05; QĐ 1210-BTNMT ngày 19/5/2017;, tham gia, Nghiệm thu 13/10/2020

6. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống định vị GNSS, thu nhận tín hiệu cải chính từ hệ thống trạm định vị vệ tinh quốc gia, Mã số TNMT.2020.07.02; QĐ 2916-BTNMT ngày 12/11/2019;, tham gia Đang thực hiện

7. Nghiên cứu tích hợp thiết bị IMU và GNSS thu nhận dữ liệu sử dụng công nghệ tham chiếu ảo (VRS) trên thiết bị bay không người lái (UAV) phục vụ công tác thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn, Mã số TNMT.2017.07.02; QĐ 2570-BTNMT ngày 04/11/2016, tham gia, Nghiệm thu 13/10/2020

8. Ứng dụng công nghệ đo ảnh số vào công tác đo vẽ hiện trường tai nạn giao thông đường bộ, Mã số B2007-02-36, chủ trì, Nghiệm thu 16/6/2009

Cấp Tỉnh

1. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống quan trắc chuyển dịch công trình theo thời gian thực trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Mã số 01C-01/02-2020-3; QĐ 4969/QĐ-UBND, ngày 05/11/2020, tham gia Đang thực hiện

Cấp cơ sở

1. Nghiên cứu công nghệ bay quét LiDAR-UAV không người lái trong xây dựng bản đồ nền địa hình tỷ lệ lớn ở khu vực thực phủ dày đặc, Mã số T22-45; QĐ 65/QĐ-MĐC, ngày 24/01/2022;, chủ trì, Nghiệm thu 06/12/2022

2. Nghiên cứu xây dựng chương trình nắn và tự động tìm kiếm điểm ảnh cùng tên trên cặp ảnh lập thể, Mã số N2010-24; 101/QĐ.MĐC-KHCN, ngày 16/6/2010;, chủ trì, Nghiệm thu 24/11/2010

3. Nghiên cứu xây dựng phần mềm kiểm định máy chụp ảnh số phổ thông phục vụ mục đích đo ảnh địa hình, Mã số N2009-30; 140/QĐ.MĐC-KHCN, ngày 10/7/2009;, chủ trì, Nghiệm thu 24/11/2009

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí ISI

1. Cao Xuân Cường, Nguyễn Quốc Long, Lê Thị Thu Hà, Trần Trung Anh, Bùi Xuân Nam, Experimental Investigation on the Performance of DJI Phantom 4 RTK in the PPK Mode for 3D Mapping Open - Pit Mines, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 1, 2, 65-74, 2021

2. Trần Vân Anh, Bùi Xuân Nam, Nguyễn Quốc Long, Trần Trung Anh, Land Subsidence Detection in Tan My-Thuong Tan Open Pit Mine and Surrounding Areas by Time Series of Sentinel-1 Images, Inżynieria Mineralna -Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 1, 2, 171-180, 2020

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Trần Trung Anh, Trần Hồng Hạnh, Quách Mạnh Tuấn, Kết hợp lọc hình thái và lọc phân bố mật độ đám mây điểm UAV-LiDAR để xây dựng mô hình số địa hình, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 63, 5, tr 1-10, 2022

2. Bùi Ngọc Quý, Phạm Văn Hiệp, Trần Trung Anh, Dương Anh Quân, Xây dựng phần mềm giám sát và quản lý báo hiệu hàng hải từ xa trên cơ sở nguồn dữ liệu từ hệ thống nhận dạng tự động (AIS) và hải đồ điện tử (ENC), Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 08/08/2019, 1-13, 2019

3. Lê Thu Trang, Phạm Thị Thanh Hòa, vũ thị thơm, Phạm Hà Thái, Trần Trung Anh, Phát hiện vùng ngập lụt tại Huế từ ảnh SAR đa thời gian bằng phép đo độ tương đồng thống kê, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 2018

4. Phạm Hà Thái, Trần Trung Anh, Lê Thu Trang, Nguyễn Thị Ánh, Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác xây dựng mô hình số bề mặt từ dữ liệu ảnh chụp bởi thiết bị bay không người lái, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 2018

5. Trần Trung Anh, Khớp ảnh dọc theo đường thẳng đứng trên cặp ảnh lập thể chuẩn hóa, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 1-5, 2014

6. Trần Trung Anh, Quan trắc dịch chuyển đất đá và biến dạng bề mặt trên mô hình vật liệu tương đương bằng công nghệ đo ảnh, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, số 39/7-2012, 5-10, 2012

7. Trần Trung Anh, Công tác thiết kế chụp ảnh số trong đo ảnh mặt đất ở mỏ lộ thiên, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, số 34/4-2011, 1-5, 2011

8. Trần Trung Anh, Lựa chọn hợp lý hàm toán học và xây dựng thuật toán tìm kiếm nhanh điểm ảnh cùng tên, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, số 29/01-2010, 2010

9. Trần Trung Anh, Nội suy giá trị độ xám trong bài toán nắn cặp ảnh số, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, số 2-12/2009, 21-28, 2009

10. Trần Trung Anh, Thuật toán kiểm định với mô hình toán học hợp lý hiệu chỉnh sai số hệ thống ở máy chụp ảnh số phổ thông, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, số 20/10-2007, 87-93, 2007

11. Trần Trung Anh, Ứng dụng công nghệ đo ảnh số trong công tác thành lập bản đồ mỏ lộ thiên, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, số 19/7-2007, 61-65, 2007

12. Trần Trung Anh, Thuật toán kiểm định với mô hình toán học hợp lý hiệu chỉnh sai số hệ thống ở máy chụp ảnh số phổ thông, KHKT Mỏ Địa chất, 20/10-2007, 87-93, 2007

13. Phan Văn Lộc, Trần Trung Anh, Kiểm định máy chụp ảnh số phổ thông và khả năng ứng dụng trong thành lập bình đồ tỷ lệ lớn, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, số 8/10-2004, 33-37, 2004

14. Phan Văn Lộc, Trần Trung Anh, Các cơ sở lý thuyết đảm bảo việc áp dụng ảnh số cự ly gần vào công tác đo vẽ ở mỏ lộ thiên, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 6-2004, 2004

15. 5. Phan Văn Lộc, Trần Trung Anh, Các cơ sở lý thuyết đảm bảo việc áp dụng ảnh số cự ly gần vào công tác đo vẽ ở mỏ lộ thiên, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 6-2004, 9-10, 2004

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Tran Van Anh, Le Minh Hang , Tran Hong Hanh , Le Thanh Nghi , Tran Trung Anh, Nguyen Cam Chi , Ha Trung Khiên, Land cover mapping in Camau province by machine learning algorithms using sentinel-2 imagery, The 43rd Asian Conference on Remote Sensing (ACRS 2022), 219-226, 2022

2. Trần Vân Anh, Trần Hồng Hạnh, Nguyễn Quỳnh Nga, Lê Thanh Nghị, Trương Xuân Quang, Khúc Thành Đông, Trần Trung Anh, Determination of Illegal Signs of Coal Mining Expansion in Thai Nguyen Province, Vietnam From a Combination of Radar and Optical Imagery, The 2022 international conference on Geo-spatial Technologies and Earth Resources (GTER 2022), , 2022

3. Trần Vân Anh, Trần Trung Anh, Quoc Cuong Tran, An Binh Nguyen, Application of Quasi-Psi Method for Landslide Determination in Northern Mountainous Region of Vietnam by Multi Sensor Radar Satellite Images, FIG Peer Review Journal, , 2019

4. Trần Vân Anh, Tran Quoc Cuong, Nguyen Duc Anh, Ho Tong Minh Dinh, Nguyen Nhu Hung, Luong Thi Thuy Linh, Trần Trung Anh, Application of PSInSAR method for determining of land subsidence in Hanoi city by Cosmo-Skymed imagery, Proceeding of International workshop “GIS Ideas 2016”, , 2016

5. Tran Trung Anh, Epipolar resampling of stereo image base on airbase in the digital photogrammetry, The 7th FIG Regional Conference: Spatial Data Serving People, Land Governance and the Environment-Building the Capacity, Hanoi, Vietnam, , 2009

6. 19. T.T. Le, T.A. Tran, X.T Tran, H.T. Pham, V.T. Pham, Multitemporal Sar image change detection using the CDM approach, International symposium on Geo-spatial and Mobile Mapping Technologies and summer school for mobile mapping technology, GMMT 2016, Hanoi University of Mining and Geology, , 2016

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Trần Trung Anh, Trần Hồng Hạnh, Quách Mạnh Tuấn và Trần Trường Sinh, Công tác thiết kế kỹ thuật quét Lidar tích hợp chụp ảnh số trên thiết bị bay không người lái phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn, HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC GIA VỀ CÔNG NGHỆ ĐỊA KHÔNG GIAN TRONG KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG, 991-997, 2022

2. Trần Hồng Hạnh, Trần Trung Anh và nnk, Thành lập bản đồ 3D phục vụ công tác quy hoạch xây dựng khu vực sân bay quốc tế Cần Thơ sử dụng công nghệ viễn thám và GIS, Hội nghị Khoa học toàn quốc ACEA - VIETGEO 2021, tr 292-298, 2022

3. Trần Trung Anh, Nguyễn Trường Khoa, Trần Trường Sinh, QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI HIỆN ĐẠI TRÊN CƠ SỞ ẢNH CHỤP ĐỘ PHÂN GIẢI SIÊU CAO CỦA MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI, Hội nghị Nghiên cứu Ứng dung, PT Hạ tầng Dữ liệu Không gian địa lý quốc gia, Vai trò của CN Đo đạc Bản đồ Hiện đại, 157-165, 2021

4. Trần Trung Anh, Quách Mạnh Tuấn, Nguyễn Trung Hiếu, Đặng Thanh Tài, CÔNG TÁC TÍNH CHUYỂN TỌA ĐỘ TRONG CÔNG NGHỆ MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI CÓ ĐỊNH VỊ TÂM CHỤP CHÍNH XÁC, HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC GIA VỀ CÔNG NGHỆ ĐỊA KHÔNG GIAN TRONG KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG, 281-290, 2021

5. Trần Trung Anh, Nguyễn Trường Khoa, Trần Trường Sinh, XỬ LÝ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI DƯỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA ẢNH CHỤP TỪ MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI, HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC GIA VỀ CÔNG NGHỆ ĐỊA KHÔNG GIAN TRONG KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG, 189-196, 2021

6. Phạm Quốc Khánh, Trần Trung Anh, Nguyễn Thị Kim Thanh, ĐỀ XUẤT MỘT PHƯƠNG PHÁP TÌM ĐIỂM LƯỚI CƠ SỞ KHÔNG ỔN ĐỊNH TRONG QUAN TRẮC CHUYỂN DỊCH CÔNG TRÌNH, HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC GIA VỀ CÔNG NGHỆ ĐỊA KHÔNG GIAN TRONG KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG, 119-126, 2021

7. Trần Trung Anh, PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH VỊ ĐỘNG XỬ LÝ SAU XÁC ĐỊNH TỌA ĐỘ TÂM CHỤP CHO MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI, HỘI THẢO ỨNG DỤNG GIS TOÀN QUỐC 2020, 583-592, 2020

8. Trần Trung Anh, Quách Mạnh Tuấn, Phân tích lựa chọn chế độ định vị tâm chụp chính xác của máy bay không người lái trong thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn, HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ TÀI NGUYÊN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (ERSD 2020), 1-8, 2020

9. Trần Trung Anh, Nguyễn Đạt Quảng, Quách Mạnh Tuấn, KIỂM ĐỊNH THỐNG KÊ TRỊ ĐO TÂM CHỤP GNSS-RTK TRONG BÌNH SAI KHỐI ẢNH UAV, Phát triển công nghệ đo đạc bản đồ thu nhận dữ liệu không gian, 146-154, 2019

10. Trần Trung Anh, Dương Thế Anh, Phạm Viết Kiên, Lê Như Ngọc, Kết hợp công nghệ UAV, RTK và SES trong thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn vùng rừng ngập mặn ven biển, HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ TÀI NGUYÊN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (ERSD 2018), , 0

Bài báo hội nghị trường

1. Trần Trung Anh, Xây dựng mô hình 3D hiện trường tai nạn giao thông đường bộ bằng phương pháp đo ảnh phạm vi gần, Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 18, Trường Đại học Mỏ Địa chất, 11-17, 2008

2. Trần Trung Anh, Phương pháp nắn cặp ảnh lập thể theo đường đáy chụp ảnh, Tuyển tập báo cáo Hội nghị KH lần thứ 18, quyển 5, ĐH Mỏ Địa chất, 3-10, 2008

3. Trần Trung Anh, Khả năng đo đạc của máy ảnh số phổ thông trong thành lập các bản vẽ kiến trúc công trình, Tuyển tập Báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 17, Q5 Trắc địa – Địa chính – Bản đồ, 53-57, 2006

4. Trần Trung Anh, Một số phương pháp tạo Overview trên trạm đo ảnh số Intergraph, Tuyển tập công trình khoa học, chuyên đề kỷ niệm 40 năm thành lập khoa Trắc địa, 3-5, 2006