Trần Thanh Hà
GVC.TSTrần Thanh Hà
Ủy viên BCH CĐ Khoa, Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Trần Thanh Hà
Đơn vị Công Đoàn Khoa, Bộ môn Đo ảnh và Viễn thám
Chức vụ Ủy viên BCH CĐ Khoa, Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1981
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 04.38387987
Số điện thoại di động 0984375400
Email ha.davt@gmail.com
Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Nhà nước

1. Nghiên cứu xây dựng công nghệ điều tra, giám sát và bản đồ phân vùng rủi ro ô nhiễm rác thải nhựa ở biển Việt Nam, Mã số DTĐL-CN-55/20, Thành viên tham gia Đang thực hiện

2. Nghiên cứu, triển khai hệ thống kiểm kê phát thải khí nhà kính và đề xuất lộ trình giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đối với ngành công nghiệp luyện kim., Mã số BĐKH.20/16-20, Thành viên chính, Nghiệm thu 12/2020

Cấp Bộ

1. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ địa không gian xây dựng dữ liệu không gian địa lý 3D cho thành phố thông minh ven biển phù hợp với điều kiện Việt Nam, thí điểm tại khu vực thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Mã số TNMT.2021.04.04, Đang thực hiện

2. Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu viễn thám đa thời gian trong giám sát sự biến động hệ thực vật vùng ven biển (vùng chuyển tiếp giữa lục địa và biển, bao gồm vùng biển ven bờ và vùng đất ven biển), Mã số TNMT.2020.08.03, Thành viên chính Đang thực hiện

3. Xây dựng bộ ảnh mẫu giải tích dạng số và phần mềm xử lý giải tích ảnh, Mã số B 2010-02-36, Tham gia, Nghiệm thu 12/2012

Cấp cơ sở

1. Nghiên cứu xử lý Asen trong nước ngầm ở khu vực huyện Thanh Trì, Hà Nội bằng hệ thống mô phỏng đất ngập nước nhân tạo, Mã số T21-18, Thành viên chính Đang thực hiện

2. Nghiên cứu thuật toán chiết tách thông số chất lượng nước từ ảnh vệ tinh VNREDSat-1 hỗ trợ công tác nuôi trồng thủy sản tại cửa sông Thị Vải., Mã số T19-19, Chủ biên Đang thực hiện

3. Nghiên cứu ứng dụng ngôn ngữ lập trình Javascript trên nền tảng điện toán đám mây Google Earth Engine để đánh giá tình trạng hạn hán từ dữ liệu ảnh viễn thám, Mã số T20-10, , Nghiệm thu 30/5/2021

4. Nghiên cứu ứng dụng ảnh vệ tinh quang học để thành lập bản đồ mức độ cháy rừng, Mã số T18-31, Thành viên chính Đang thực hiện

5. Nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá các mô hình thống kê cho dữ liệu RADAR độ mở tổng hợp, Mã số T18-10, Thành viên chính Đang thực hiện

6. Nghiên cứu xây dựng chương trình tự động chiết xuất nước bề mặt sử dụng các chỉ số nước (WIs) trên tư liệu ảnh viễn thám, Mã số T17-46, Đang thực hiện

7. Nghiên cứu khả năng sử dụng ảnh RADAR lập thể để thành lập mô hình số độ cao ( Digital Elevation Model) trong điều kiện Việt Nam, Mã số T16-28, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 12/2016

8. Nghiên cứu xây dựng thuật toán và chương trình nâng cao hiệu quả giám sát độ ẩm đất từ dữ liệu ảnh vệ tinh, Mã số T13-26, Tham gia, Nghiệm thu 12/2013

9. Nghiên cứu tích hợp công nghệ WebGIS mã nguồn mở Geoserver với Openlayer trong việc xây dựng trang web chia sẻ dữ liệu tài nguyên môi trường, Mã số T12-43, Tham gia, Nghiệm thu 12/2012

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí ISI

1. Trần Xuân Trường, Trần Thanh Hà, Lê Thanh Nghị, Nguyễn Như Hùng, Đỗ Thị Thanh Nga, Vương Xuân Hòa, Developing a Set of Criteria for Prioritising GHG Emission Reduction Measures in Metallurgical Sector, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 1, 247-254, 2020

2. 0

3. Hoa Thi Tran, James B. Campbell, Tri Dinh Tran, Ha Thanh Tran, Monitoring drought vulnerability using multispectral indices observed from sequential sensing (Case Study: Tuy Phong, Binh Thuan, Vietnam), GIScience & Remote Sensing., 1-17, 2017

Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Ha thanh Tran, Tri Dinh Tran, Hai Minh Nguyen, The Intergration ò Radar and Optical Imagery by applying IHS technique, Journal ò Mining and Earth Sciences, 56 (10/2016), tr. 78-83, 2016

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Trần Thanh Hà, Trần Xuân Trường, Lê Thanh Nghị, Nghiên cứu phương pháp và xây dựng hệ số phát thải khí nahf kính cho lĩnh vực sản xuất nhôm ở Việt Nam, Tạp chí Tài nguyên và môi trường, (344+345), 18+19 (344+345), 2021

2. Phạm Thị Thanh Hòa, Trần Thanh Hà, Application of Remote Sensing Imagery and Algorithms in Google Earth Engine platform for Drought Assessment, Journal of Mining and Earth Sciences, 2021

3. Trần Xuân Trường, Trần Thanh Hà, Lê Thanh Nghị, Xây dựng bộ tiêu chí và quy trình MRV phát thải khí nhà kính lĩnh vực luyện kim ở VIệt Nam, Tạp chí Khoa học Biến đổi Khí hậu, 2020

4. Trần Thanh Hà, Trần Thị Ngọc, Nghiên cứu chiết tách hàm lượng chất lơ lửng (SPM) trên ảnh VNREDSat-1 hỗ trợ công tác giám sát chất lượng nước, tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 61(2), 2020

5. Trần thanh Hà, Khả năng sử dụng kỹ thuật InSAR trong thành lập mô hình số độ cao, Tài nguyên & Môi trường, Kỳ 1 - Thyangs 4/2017, Số 7 (261), tr. 40 - 42, 2017

6. Trần Thanh hà, Khả năng sử dụng kỹ thuật Radagrammetry trong thành lập mô hình số độ cao khu vực tỉnh Hòa Bình, Tài nguyên & Môi trường, Số 8 (262), tr. 33 - 35, 2017

7. Trần Thanh Hà, Nguyễn Thị Hữu Phương, Đồng Thị Thu, Thiết kế chuẩn siêu dữ liệu không gian địa lý cho bản đồ nền địa lý tỉnh Phú Thọ, Tạp chí TN và MT, (số 11(241), kỳ 1,6-2016), trang 22-24, 2016

8. Trần Thanh Hà, Nguyễn Thị Hữu Phương, Đồng Thị Thu, Quản trị cơ sở dữ liệu không gian trong SQL Server 2014, Tạp chí Tài nguyên và môi trường,, số 11(241), kỳ 1,6-2016), trang 25-27., 2016

9. Trần Thanh Hà, Trần Thị Hòa, Trần Đình Trí, Đỗ Thị Hoài, Nghiên cứu phương pháp hồi qui trong hiệu chỉnh bức xạ ảnh vệ tinh, Tạp chí Khoa học Đo đạc và bản đồ,, số 21-9/2014 ,, tr. 54-59, 2014

10. Đỗ Thị Hoài, Đào Ngọc Long, Trần Đình Trí, Trần Thanh Hà, Nghiên cứu giải pháp loại trừ các nguồn sao số từ máy chụp ảnh phổ thông găn trên máy bay không người lái phục vụ cho công tác đo đạc bản đồ, Tạp chí KHKT Mỏ - địa chất,, số 48/10-2014,, tr. 38-44, 2014

11. Trần Đình Trí, Trần Thanh Hà, và nnk, Về Bình sai các góc định hướng của ảnh chụp có ht đạo hàng quán tính INS/IMU, Tạp chí KHKT Mỏ - địa chất,, số 48/10-2014,, tr. 67-69 2014, 2014

12. Trần Đình Trí, Trần Thanh Hà, Nguyễn Thị Hoa, Xây dựng thuật toán và chương trình đo vẽ giải tích ảnh được chụp bằng các máy chụp ảnh không chuyên, Tạp chí KHKT Mỏ - địa chất,, số 48/10-2014,, tr. 63-66, 2014

13. Trần Đình Trí, Trần Thanh Hà, Nguyễn Minh Hải, Trần Vân Anh, Nguyễn An Bình, Nghiên cứu ảnh hưởng của khí quyển đến sóng Radar và tạo giao thoa cho cặp ảnh Radar, Tạp chí tài nguyên và Môi trường., (4/2014)., Tr. 24-26, 2013

14. Trần Đình Trí, Trần Thanh Hà, Về bài toán xây dựng mô hình lập thể đơn giải tích, Tạp chí KHKT Mỏ - địa chất,, số 42/4-2013,, tr. 88-92 2013, 2013

15. Trần Thị Hòa, Trần Thanh Hà, Nguyễn Văn Khánh, Lê Văn Hà, Tự động hóa quá trình chiết tách thông tin từ tư liệu viễn thám phục vụ điều tra hiện trạng đất trong lưu vực sông, Tạp chí TN và MT,, số 8(142); 4-2012;, tr.30-32-47, 2012

16. Trần Đình Trí, Trần Thanh Hà, Vũ Long, Tìm hiểu về cơ sở tóan học của ảnh RADAR, Tạp chí KH ĐĐ và BĐ;, số 12/6-2012, tr. 30 - 33, 2012

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Trần Xuân Trường, Trần Thanh Hà, Lê Thanh Nghị, Nguyen Nhu Hung, Do Thi Thanh Nga, Vuong Xuan Hoa, Doan Thi Thanh Binh, Ngo Sy Cuong, Nguyen Van Khanh, Le Hung Chien, Identifying the methods for greenhouse gas emission inventory and application for the metallurgy industry, International Conference on Economic Management in Mineral Activities - EMMA 5, , 2020

2. Trần Xuân Trường, Trần Thanh Hà, Lê Thanh Nghị, Nguyen Nhu Hung, Do Thi Thanh Nga, Vuong Xuan Hoa, Doan Thi Thanh Binh, Ngo Sy Cuong, Nguyen Van Khanh, Le Hung Chien, Research to develop a monitoring, reporting and verification (MRV) framework for GHG emissions in the metallurgical sector, International Conference on Economic Management in Mineral Activities - EMMA 5, , 2020

3. Trần Thanh Hà, Trần Đình Trí, Satelltite imagery radiometric correction based regression methodology, Hội nghị quốc tế VIET-POL, 212-219, 2015

4. Trần Thị Hòa, James B Campbell, Trần Đình Trí, Trần Thanh Hà, Detecting sand movement: a NDVI time series analysis (Binh Thuan case study), Hội nghị quốc tế VIET-POL, 219-226, 2015

5. Hai Nguyen Minh, Hoa T.Thanh Pham, Ha Thanh Tran, Application of the InSAR technology for determining changes in surface topography, Hội nghị quốc tế GIS IDEAS, 166-171, 2016

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Trần Thanh Hà, Trần Thị Ngọc, Vấn đề xây dựng cơ sở dữ liệu kiểm kê phát thải khí nhà kính cho ngành luyện kim bằng ứng dựng mã nguồn mở NoSQL MongoDB, Quản lý môi trường và phát triển tài nguyên thiên nhiên EMNR 2020, , 2021

2. Trần Thị Ngọc, Trần Thanh Hà, Trần Thị Hòa, Nguyễn Thị Hồng, Mapping Surface Water Bodies based Water Indices Extracted from Sentinel 2 Images, case study in coastal areas of Ninh Thuan Province, Quản lý môi trường và phát triển tài nguyên thiên nhiên EMNR 2020, , 2021

3. Trần Thanh Hà, Trần Thị Ngọc, Tính toán phát thải khí nhà kính cho nhà máy luyện thép Lưu Xá, Thái Nguyên, Quản lý môi trường và phát triển tài nguyên thiên nhiên EMNR 2020, , 2020

Bài báo hội nghị ngành

1. Trần Đình Trí, Vũ Long, Trần Thanh Hà, Mô hình toán học và tham số kiểm định trong công nghệ LiDAR, Tuyển tập báo cáo hội nghị KH lần thứ 19, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội,, (Q.6), tr.67-70, 2012

2. Trần Đình Trí, Trần Thanh Hà, Xây dựng thuật toán đo vẽ giải tích ảnh chụp bằng các máy chụp ảnh không chuyên, Kỷ yếu Hội thảo KHCN - ĐH Tài nguyên & Môi trường., , 2013

3. Trần Đình Trí, Trần Thanh Hà, Nguyễn Thị Hoa, Về bài toán bình sai góc định hướng của ảnh được hệ thống đạo hàng quán tính INS/IMU đo trong quá trình bay chụp, Kỷ yếu Hội thảo KHCN - Cục BĐ Bộ Tổng tham mưu. 9/2014., , 2014

4. Trần Đình Trí, Trân Thanh Hà, và nnk, Về phương pháp đo vẽ giải tích ảnh được chụp từ các máy chụp ảnh kỹ thuật số có độ phủ lớn, Tuyến tập BC Hôi nghị KH và CN Đo đạc và Bẩn đồ với ứng phó biến đổi khí hậu, 7/2016, , 2016

5. Trần Đình Trí, Trần Thanh Hà, Các tham số trong thuật toán nắn ảnh Radar, Tuyến tập BC Hôi nghị KH và CN Đo đạc và Bẩn đồ với ứng phó biến đổi khí hậu, 7/2016, , 2016