Trần Hồng Hạnh
GV. TS.Trần Hồng Hạnh
Phó Trưởng bộ môn, Chi ủy viên
Họ và tên Trần Hồng Hạnh
Đơn vị Bộ môn Đo ảnh và Viễn thám
Chức vụ Phó Trưởng bộ môn, Chi ủy viên
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 04.38387987
Email hanhtranvub@gmail.com
Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ
Thạc sĩ

1. Nguyễn Quốc Khuể , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2022, Tên đề tài: Ứng dụng viễn thám và GIS nghiên cứu thay đổi thực phủ/sử dụng đất tại huyện ven biển Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

2. Nguyễn Thành Đô , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2022, Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trong công tác quản lý đất đai tại khu vực thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

3. Trần Ngọc Trường Sơn , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2022, Tên đề tài: Xây dựng bản đồ 3D khu vực sân bay quốc tế Cần Thơ kết hợp dữ liệu viễn thám và GIS

4. Nguyễn Minh Thuân , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2022, Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai khu vực huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

5. Võ Thanh Bình , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2021, Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ UAV xây dựng bản đồ địa hình 1:2000 phục vụ quy hoạch cấp thoát nước thành phố Hải Phòng

6. Nguyễn Hữu Trung , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2021, Tên đề tài: Xây dựng sản phẩm 3D trong lĩnh vực di sản văn hóa vật thể bằng công nghệ laser mặt đất, thí điểm tại một số địa danh tỉnh Bắc Ninh

7. Nguyễn Tấn Trung , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2020, Tên đề tài: Ứng dụng công nghệ UAV trong việc thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 phục vụ quy hoạch phân khu cảng biển Kiến Thụy, Hải Phòng

8. Nguyễn Hữu Minh , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2020, Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ UAV kết hợp ảnh vệ tinh độ phân giải siêu cao đánh giá tiến trình khai thác mỏ lộ thiên

9. Nguyễn Minh Quốc , Vrije Universiteit Brussel, 2015, Tên đề tài: Household and commune - level vulnerability to natural hazards of coastal communities in Tran Van Thoi district, Ca Mau province, Vietnam

10. Cao Minh Huy , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2019, Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống báo hiệu phục vụ công tác quản lý trên các tuyển luồng thủy nội địa khu vực Đồng Bắc Việt Nam

Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Đề tài hợp tác quốc tế

1. Land use change dynamics, drivers, and consequences in the Ca Mau province, Mekong delta, Vietnam, Mã số VIE1188811/REGIE/025, Chủ trì, Nghiệm thu 2019

Cấp Nhà nước

1. Nghiên cứu xây dựng bản đồ phân vùng và cảnh báo lũ quét độ phân giải cao cho một số tỉnh vùng Tây Bắc nhằm tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai của cộng đồng phục vụ xây dựng nông thôn mới, Tham gia, Nghiệm thu 30/7/2021

2. Nghiên cứu, triển khai hệ thống kiểm kê phát thải khí nhà kính và đề xuất lộ trình giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đối với ngành công nghiệp luyện kim, Mã số BĐKH/16-20, Tham gia, Nghiệm thu 31/08/2020

Cấp Bộ

1. Nghiên cứu xây dựng mô hình trí tuệ nhân tạo XGBoost dự báo lún khu vực tỉnh Cà Mau bằng dữ liệu ảnh vệ tinh Rada giao thoa đa thời gian, Mã số B2022-MDA-13, Tham gia Đang thực hiện

2. Nghiên cứu xây dựng các mô hình Deep Learning mới sử dụng dữ liệu viễn thám và địa tin học phục vụ phát hiện và dự báo nguy cơ cháy rừng, Mã số B2021-MDA-13, Tham gia Đang thực hiện

3. Xây dựng bộ ảnh mẫu dạng số và các phần mềm xử lý giải tích ảnh, Mã số B2010/02/86, Tham gia, Nghiệm thu 2011

Cấp cơ sở

1. Nghiên cứu xử lý chuỗi ảnh Radar đa thời gian xác định trượt lở đất trên nền tảng điện toán đám mây Google Earth Engine, Mã số T22-46, Tham gia Đang thực hiện

2. Nghiên cứu công nghệ bay quét LiDAR-UAV không người lái trong xây dựng bản đồ nền địa hình tỷ lệ lớn ở khu vực thực phủ dày đặc, Mã số T22-45, Tham gia Đang thực hiện

3. Nghiên cứu sự thay đổi sử dụng đất, nguyên nhân và tác động giai đoạn 1989 – 2018 bằng phương pháp viễn thám, GIS và Delphi khu vực ven biển huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau, Mã số T19-18, Chủ nhiệm đề tài, Nghiệm thu 2020

4. Nghiên cứu xử lý ảnh radar SAR cho xác định nhanh vùng ngập lụt bằng phần mềm miễn phí mã nguồn mở, Mã số T11-22, Tham gia, Nghiệm thu 2011

5. Nghiên cứu quan trắc nhiệt độ bề mặt nước biển khu vực biển Đông Việt Nam bằng ảnh vệ tinh hồng ngoại nhiệt, Mã số T49/10, Chủ nhiệm đề tài, Nghiệm thu 2010

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí ISI

1. TRAN, H., Tran, T., Kervyn, M., Dynamics of Land Cover/Land Use Changes in the Mekong Delta, 1973–2011: A Remote Sensing Analysis of the Tran Van Thoi District, Ca Mau Province, Vietnam, Remote Sensing (5-Year Impact Factor: 3.749), 7, 3, 2899 - 2925, 2015

2. H. TRAN, Q. Nguyen, M. Kervyn, Household social vulnerability to natural hazards in the coastal Tran Van Thoi District, Ca Mau Province, Mekong Delta, Vietnam, Journal of Coastal Conservation (5-Year Impact Factor: 1.208), 21, 4, 489-503, 2017

3. H. TRAN, Q. Nguyen, M. Kervyn, Factors influencing people’s knowledge, attitude and practice in land use dynamics in Tran Van Thoi district, Ca Mau province in the Mekong delta, Vietnam, Land Use Policy (5-Year Impact Factor: 3.527), 72, 227-238, 2018

4. H. V. Le, Q. T. Bui, D. T. Bui, H. H. TRAN, and N. D. Hoang, A Hybrid Intelligence System Based on Relevance Vector Machines and Imperialist Competitive Optimization for Modelling Forest Fire Danger Using GIS, Journal of Environmental Informatics (5-Year Impact Factor: 4.521), doi:10.3808/jei.201800404, 2018

5. H. Tran, N. Bui, L. Hens, Identifying drivers of land use changes and their impacts using expert opinions in the Ca Mau Province, lower Mekong delta, Vietnam (Submitted), Journal of Rural Studies, 2018

6. H. Tran, D. Bui, Modelling land use change at household level in the Tran Van Thoi District, Ca Mau Province, Vietnam, Mekong delta (Submitted), Applied Geography, 2018

Bài báo tạp chí Scopus

1. TRAN HONG HANH, Hung Quoc Vu, Trần Vân Anh, Application of FARO Focus 3D S350 Terrestrial Laser Scanner in building 3D models of potential areas of landslides and rocks – A case study in Ha Giang province, Vietnam, ICSCE 2022 in Lecture Notes in Civil Engineering, 2023

2. Trần Vân Anh, Trần Hồng Hạnh, Lê Thanh Nghị, Trần Trung Anh, Nguyễn Quỳnh Nga, Khúc Thành Đông, Determination of Illegal Signs of Coal Mining Expansion in Thai Nguyen Province, Vietnam from a Combination of Radar and Optical Imagery, Book Chapter, 2023

3. Dang Tuyet Minh, Bui Ngoc An, TRAN HONG HANH, Nguyen Quoc Long, Tran Duy Kieu, Investigation of groundwater level fluctuations on the Ba river basin for water resources management and planning: a GIS‑based approach, Sustainable Water Resources Management, 2022

4. Tran Van Anh, Le Thi Le, Nguyen Nhu Hung, Le Thanh Nghi, TRAN HONG HANH, Monitoring Vegetation Cover Changes by Sentinel-1 Radar Images using Random Forest Classification Method, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(46), 441-452, 2021

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Trần Trung Anh, TRẦN HỒNG HẠNH, Quách Mạnh Tuấn, Kết hợp lọc hình thái và lọc phân bố mật độ đám mây điểm UAV-LiDAR để xây dựng mô hình số địa hình, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 5, 63, 1-10, 2022

2. TRẦN HỒNG HẠNH, Phạm Thị Nhàn, Xây dựng mô hình 3D giếng đứng mỏ than Núi Béo bằng công nghệ quét laser mặt đất, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 3c, 63, 2021

3. TRẦN HỒNG HẠNH, Trần Vân Anh, Lê Thanh Nghị, Nghiên cứu sự thay đổi sử dụng đất, nguyên nhân và tác động bằng phương pháp viễn thám, GIS và Delphi khu vực ven biển tỉnh Cà Mau trong 30 năm, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 61, 2, 1-10, 2020

4. Ngô Sỹ Cường, Trần Xuân Trường, TRẦN HỒNG HẠNH, Đặng Nguyên Vũ, Nâng cao chất lượng xây dựng mô hình 3D bằng kết hợp công nghệ bay chụp UAV và quét Laser mặt đất, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 60, 4, 31-40, 2019

5. L. Hens, N. A. Thinh, H. H. TRAN, S. C. Ngo, T. D. Lan, N. V. Thanh, D. T. Le, Sea-level rise and resilience in Vietnam and the Asian-Pacific: A synthesis, Vietnam Journal of Earth Sciences, 40(2), 127-153, 2018

6. Tran Dinh Luat, Nguyen Thi Kim Dung, Luu Thi Thu Thuy, TRAN HONG HANH, Khả năng ứng dụng công nghệ Lidar xây dựng mô hình số địa hình vùng bãi bồi của sông ven biển trong điều kiện Việt Nam, Journal of Resources and Environment, 9(215), 24-28, 2015

7. TRẦN HỒNG HẠNH, Khả năng kết hợp ảnh vệ tinh Quickbird độ phân giải siêu cao và quy trình công nghệ ảnh số sử dụng ảnh hàng không trong công tác hiện chỉnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 15, 2006

8. Trần Đình Luật, TRẦN HỒNG HẠNH, Khảo sát độ chính xác ảnh vệ tinh Quickbird độ phân giải cao trong công tác hiện chỉnh bản đồ tỷ lệ lớn bằng công nghệ ảnh số, Tạp chí Địa chính, 2, 2006

9. TRẦN HỒNG HẠNH, So sánh khả năng cung cấp thông tin lớp phủ bề mặt giữa ảnh vệ tinh quang học và ảnh radar, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 24, 2008

10. TRẦN HỒNG HẠNH, Nguyễn Bá Duy, Khảo sát các phương pháp xử lý nhiễu ảnh radar và tiến hành thực nghiệm trên ảnh TerraSAR–X độ phân giải 1,25 mét, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 26, 2009

11. TRẦN HỒNG HẠNH, Doãn Hà Phong, Trần Thanh Hà, Nghiên cứu khả năng thành lập bản đồ chuyên đề phân bố nhiệt độ bề mặt nước biển khu vực biển Đông Việt Nam bằng ảnh hồng ngoại nhiệt, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 30, 2010

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Tran Van Anh, Le Minh Hang , TRAN HONG HANH , Le Thanh Nghi , Tran Trung Anh, Nguyen Cam Chi , Ha Trung Khiên, Land cover mapping in Camau province by machine learning algorithms using sentinel-2 imagery, The 43rd Asian Conference on Remote Sensing (ACRS 2022), 219-226, 2022, , 2022

2. HANH TRAN, Working principle and error sources effecting the results of the 3D Terrestrial Laser Scanning technology in natural disaster research, , International Conference: Techonology in natural disaster prevention and risk reduction, 2022

3. HANH HONG TRAN, Cuong Sy Ngo, Anh Van Tran, Application comparison of 3D terrestrial laser scanning between terrain and non - terrain objects, The 38th Asian Conference on Remote Sensing (ACRS 2021), , 2021

4. Tran Van Anh, TRAN HONG HANH, Le Thanh Nghi, Doan Thi Nam Phuong, Research on forest cover change using Sentinel-2 images in combination with Sentinel-1 on Google Earth Engine platform, The 38th Asian Conference on Remote Sensing (ACRS 2021), , 2021

5. HANH TRAN, Viet Pham, Cuong Ngo, Remote Sensing and GIS for Mapping and Monitoring Land Cover/Land Use Changes in the Phu Tan District of Ca Mau Province, Lower Mekong Delta, The FIG (International Federation of Surveyors) Conference, , 2019

6. HANH TRAN, Quoc Nguyen, Matthieu Kervyn, Household vulnerability to natural hazards in the coastal Tran Van Thoi District, Ca Mau Province, Mekong Delta, Vietnam, Multidisciplinary Workshop: Vulnerable Coastal Areas, Royal Academy for Overseas Sciences (Brussels, Belgium), , 2015

7. HANH TRAN, Matthieu Kervyn, Identifying causes of rapid land use/land cover changes in Ca Mau, Vietnam, PhD’s Day – Vrije Universiteit Brussel (Brussels, Belgium), , 2014

8. HANH TRAN, Matthieu Kervyn, Thuc Tran, Documenting rapid land cover and land use change in the Mekong Delta over the last 40 years: Remote sensing application in the Ca Mau province, 5th Belgian Geographical Day (Louvain la Neuve, Belgium), , 2013

9. HANH TRAN, Matthieu Kervyn, Thuc Tran, Application of remote sensing and geographic information for detecting land cover and land use change – Case study of Ca Mau area, Vietnam, 33rd EARSeL Symposium (Italy), , 2013

10. HANH TRAN-HONG, Nguyen Lam - Dao, Matthieu Kervyn, Akiko Tanaka, Combination of ALOS PALSAR and SPOT 5 for land cover mapping – Case study of Ca Mau, Vietnam, The 33rd Asian Conference on Remote Sensing (ACRS 2012), , 2012

11. TRAN HONG HANH, Doan Ha Phong, Using GIS model to assess cost-benefit anaysis (CBA) for mangrove forests (case study of Camau area, Vietnam), GeoInformatics for Spatial – Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences (GIS-IDEAS) Conference, , 2010

12. TRAN HONG HANH, Doan Ha Phong, Using thermal infrared remote sensing images to monitor the sea surface temperature in East Sea region, Vietnam in June of 2003, 2006 and 2009, The 31st Asian Conference on Remote Sensing, , 2010

13. TRAN HONG HANH, Vu Anh Tuan, Combination of Microwave and Optical Remote Sensing in Land cover Mapping, The 7th FIG Regional Conference, , 2009

14. TRAN HONG HANH, Vu Anh Tuan, The abilities of QuickBird satellite image in large scale topographic map updating - Case study of Hanoi, The 26th Asian Conference on Remote Sensing, , 2005

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Trần Trung Anh, TRẦN HỒNG HẠNH, Quách Mạnh Tuấn và Trần Trường Sinh, Công tác thiết kế kỹ thuật quét Lidar tích hợp chụp ảnh số trên thiết bị bay không người lái phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn, Hội nghị Khoa học Quốc gia về Công nghệ Địa không gian trong Khoa học trái đất và Môi trường, 991-997, 2022

2. TRẦN HỒNG HẠNH, Nguyễn Thành Đô, Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ công tác quản lý và quy hoạch đất đai – Thực nghiệm tại khu vực thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Hội nghị Khoa học toàn quốc ACEA - VIETGEO 2021, , 2022

3. TRẦN HỒNG HẠNH, Trần Ngọc Trường Sơn, Trần Trung Anh, Thành lập bản đồ 3D phục vụ công tác quy hoạch xây dựng khu vực sân bay quốc tế Cần Thơ sử dụng công nghệ viễn thám và GIS, Hội nghị Khoa học toàn quốc ACEA - VIETGEO 2021, , 2022

4. TRẦN HỒNG HẠNH, Nguyễn Minh Thuân, Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác và quản lý khu vực huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Hội thảo khoa học Quốc gia - Trường ĐH Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội, , 2021

5. Trần Vân Anh, TRẦN HỒNG HẠNH, Lê Thanh Nghị, Xác định diện tích ngập lụt miền Trung năm 2020 và đánh giá ảnh hưởng đến lớp phủ/sử dụng đất dựa trên nền tẳng Google Earth Engine, Hội nghị Khoa học Quốc gia về Công nghệ địa không gian trong Khoa học trái đất và Môi trường (NCGEE 2021), , 2021

6. TRẦN HỒNG HẠNH, Trần Vân Anh, Lê Thanh Nghị, Nguyễn Hữu Trung, Võ Thanh Bình, Nguyễn Minh Thuân, Kết hợp ưu điểm của ảnh viễn thám siêu cao tần và ảnh quang học trong thành lập bản đồ thực phủ/sử dụng đất, Hội nghị Khoa học Quốc gia về Công nghệ địa không gian trong Khoa học trái đất và Môi trường (NCGEE 2021), 311-317, 2021

7. Trần Vân Anh, TRẦN HỒNG HẠNH, Lê Thanh Nghị, Xác định trượt lở đất khu vực Lào Cai Việt Nam bằng phương pháp Radar giao thoa đa thời gian, Hội thảo địa lý toàn quốc lần thứ X, , 2018

8. Ngô Sỹ Cường, TRẦN HỒNG HẠNH, Trần Vân Anh, Trần Xuân Trường, Ứng dụng công nghệ quét laser 3D mặt đất trong việc theo dõi biến động địa hình: thử nghiệm cho khu vực Bắc Giang, miền Bắc Việt Nam, Hội thảo Khoa học Trái đất - Mỏ - Môi trường bền vững, , 2018