Phạm Thị Thanh Hòa
GV.ThSPhạm Thị Thanh Hòa
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Phạm Thị Thanh Hòa
Đơn vị Bộ môn Đo ảnh và Viễn thám
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 024.38387987
Số điện thoại di động 0977732505
Email phamthithanhhoa@humg.edu.vn
Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Bộ

1. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ địa không gian xây dựng dữ liệu không gian địa lý 3D cho thành phố thông minh ven biển phù hợp với điều kiện Việt Nam, thí điểm tại khu vực thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Mã số TNMT.2021.04.04, Thành viên Đang thực hiện

Cấp cơ sở

1. Nghiên cứu ứng dụng ngôn ngữ lập trình Javascript trên nền tảng điện toán đám mây Google Earth Engine để đánh giá tình trạng hạn hán từ dữ liệu ảnh viễn thám, Mã số T20-10, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 31/5/2021

2. Nghiên cứu thuật toán chiết tách thông số chất lượng nước từ ảnh vệ tinh VNREDSat-1 hỗ trợ công tác nuôi trồng thủy sản tại cửa sông Thị Vải., Mã số T19-19, Thành viên, Nghiệm thu 5/2020

3. Nghiên cứu ứng dụng ảnh vệ tinh quang học để thành lập bản đồ mức độ cháy rừng, Mã số T18-31, Thành viên, Nghiệm thu 10/2019

4. Nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá các mô hình thống kê cho dữ liệu RADAR độ mở tổng hợp, Mã số T18-10, Thành viên, Nghiệm thu 19/8/2019

5. Nâng cao độ chính xác xây dựng mô hình số độ cao từ ảnh chụp bằng thiết bị bay không người lái (UAV) để thành lập bản đồ tỷ lệ lớn, Mã số T17-45, Thành viên, Nghiệm thu 28/9/2018

6. Nghiên cứu khả năng sử dụng ảnh Radar lập thể để thành lập mô hình số độ cao (Digital Elevation Model- DEM) trong điều kiện Việt Nam, Mã số T16-28, Thành viên, Nghiệm thu 9/12/2016

7. Nghiên cứu phương pháp xác định sự thay đổi đường bờ vùng ven biển miền Trung sử dụng tư liệu viễn thám đa thời gian, Mã số T16-27, Thành viên, Nghiệm thu 9/12/2016

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí Scopus

1. Vu Ngoc Quang, Pham Thi Thanh Hoa, Vu Ngoc Thinh, Determination of local height using Global Positioning System with low price receivers, International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET), 9, 6, 1575–1582, 2018

Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Pham Thi Thanh Hoa, Vu Ngoc Quang, Nguyen Van Thinh, Application of Remote Sensing Imagery and Model Builder in Arcgis to Determine the Change of Land Surface Temperature, Case Study in Quang Ngai Province, Vietnam, Journal of Scientific and Engineering Research, 8, 6, 14-22, 2021

2. Ngoc Quang Vu, Van Thinh Nguyen, Hoa Thi Thanh Pham, Unmanned Aerial Vehicle and Large Scale Topographic Map for Design Purposes, Journal of Scientific and Engineering Research, 5, 170-177, 2020

3. Vu Ngoc Quang, Nguyen Van Thinh, Pham Thi Thanh Hoa, Height Determination of Monitoring Points using Subsidence Plane Equation and Prediction Model, Journal of Scientific and Engineering Research, 6, 4, 2394-2630, 2019

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Pham Thi Thanh Hoa, Tran Thanh Ha, Application of Remote Sensing Imagery and Algorithms in Google Earth Engine platform for Drought Assessment, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất (Tiếng Anh), 3, 62, 53 - 67, 2021

2. Phạm Thị Thanh Hòa, Vũ Trần Linh, Ứng dụng dữ liệu viễn thám hồng ngoại nhiệt landsat trong nghiên cứu nhiệt độ bề mặt, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, 1, 11, 43-45, 2020

3. Đoàn Thị Nam Phương, Nguyễn Văn Trung, Phạm Thị Thanh Hòa, Trần Thanh Hà, Lê Thanh Nghị, Quy trình thành lập bản đồ mức độ cháy rừng bằng dữ liệu ảnh vệ tinh Sentinel-2, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, 1, 19, 30-31, 2019

4. Phạm Thị Thanh Hòa, Vũ Ngọc Quang, Nghiên cứu hạn hán dựa vào chỉ số lượng mưa tiêu chuẩn SPI, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, 1, 6, 2018

5. Lê Thu Trang, Phạm Thị Thanh Hòa, vũ thị thơm, Phạm Hà Thái, Trần Trung Anh, Phát hiện vùng ngập lụt tại Huế từ ảnh SAR đa thời gian bằng phép đo độ tương đồng thống kê, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 59, 5, 32-43, 2018

6. Phạm Thị Thanh Hòa, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Thanh Hòa, Kết hợp GIS và mô hình hiệu chỉnh mất đất phổ quát (RUSLE) nghiên cứu xói mòn đất tỉnh ĐăkNông, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 2, 52-56, 2017

7. Phạm Thị Thanh Hòa, Ứng dụng GIS xây dựng CSDL và bản đồ chất lượng môi trường, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 48, 25-30, 2014

8. Nguyễn Thị Thoa, Nguyễn Thị Thắm, Nguyễn Thùy Linh, Lương Thùy Linh, Nguyễn Bá Duy, Phạm Thị Thanh Hòa, Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS trong công tác chữa cháy khẩn cấp ở quận Cầu Giấy, Thanh Xuân và Đống Đa, Hà Nội, Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 34, 54 - 65, 2014

9. Nguyễn Văn Hùng, Hoàng Văn Nghiệp, Nethnapha Phouangsomthong, Phạm Thị Thanh Hòa, Tích hợp tư liệu viễn thám và GIS nghiên cứu sự biến động đới bờ do ảnh hưởng của quá trình khai thác mỏ, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 2B, 56-59, 2013

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Phạm Thị Thanh Hòa, Vu Ngoc Quang, Application of Standardized Precipitation Index (SPI) index and GIS for drought assessment in Dak Nong province, International Symposium on Geoinformatics for Spatial Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences 2018, 226-232, 2018

2. Pham Thi Thanh Hoa, Vu Ngoc Quang, Establishing and sharing environmental database with web - based GIS application: case study in Thai Nguyen province, international conference on Geo-spatial technologies and Earth resources (GTER 2017), Hanoi, Vietnam, Publishing House for Science and Technology, Vietnam, p, 235-240, 2017

3. Hai Minh Nguyen, Hoa T.Thanh Pham, Ha Thanh Tran, Application of the InSAR technology for determining changes in surface topography, International Conference on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS), Hanoi University of Mining and Geology. ISBN: 978-604-76-1171-3., 166-170, 2016

4. Thoa Thi Nguyen, Tham Thi Nguyen, Linh Thuy Nguyen, Linh Thuy Luong, Hoa Thi Thanh Pham, Duy Ba Nguyen, Potential for fire emergency response system in urban area base on gis technology, The 10th International Conference on ASIA GIS, ThaiLand, , 2014

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Phạm Thị Thanh Hòa, Vũ Ngọc Quang, Nghiên cứu tình trạng hạn nông nghiệp dựa trên chỉ số hạn từ ảnh viễn thám Landsat 8 trên nền tảng Google Earth Engine, Hội nghị toàn quốc Khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững ERSD 2020, 41-50, 2020