Dương Vân Phong
PGS.TSDương Vân Phong
Phó Chủ tịch Hội Cựu Sinh viên, Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Dương Vân Phong
Đơn vị Hội cựu chiến binh, Hội Cựu sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hội đồng Khoa, Bộ môn Trắc địa Cao cấp
Chức vụ Phó Chủ tịch Hội Cựu Sinh viên, Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa
Năm sinh 1957
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 04.37550894
Số điện thoại di động 0949198888
Email duongvanphong@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

số 15/59 đường Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Sách đã xuất bản
Giáo trình

1. PGS.TS. Dương Vân Phong (chủ biên),, Xây dựng lưới trắc địa, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, 2013

2. TS. Dương Vân Phong (Tham gia), Xử lý số liệu quan trắc biến dạng, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, 2012

3. Dương Vân Phong (Tác giả), Trắc địa cao cấp ngoại nghiệp, Đại học Mỏ-Địa chất Hà Nội, 1998

4. Dương Vân Phong ( Tác giả ), Trắc địa mặt cầu (dành cho ngoại ngành), Đại học Mỏ-Địa chất Hà Nội, 1998

5. Dương Vân Phong ( Tác giả ), Bình sai lưới trắc địa (dành cho ngoại ngành), Đại học Mỏ-Địa chất Hà Nội, 1998

6. PGS.TS. Dương Vân Phong (tham gia biên soạn), Giáo trình trắc địa cao cấp đại cương, Nhà xuất bản Giao thông Vận tải. Năm 2017, 2017

7. Dương Vân Phong (Tác giả), Xây dựng lưới trắc địa, Đại học Mỏ-Địa chất Hà Nội, 2002

8. TS. Dương Vân Phong (Tác giả), Trắc địa biển, Đại học Mỏ-Địa chất Hà Nội, 2009

9. TS. Dương Vân Phong (Tác giả), Nghiên cứu đại dương bằng các phương pháp trắc địa, Đại học Mỏ-Địa chất Hà Nội, 2010

10. TS. Dương Vân Phong (Tác giả), Kiểm định thiết bị trắc địa, Đại học Mỏ-Địa chất Hà Nội, 2011

11. TS Dương Vân Phong,(Tham gia biên soạn), Trắc địa cao cấp đại cương, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, 2011

12. PGS.TS. Dương Vân Phong (Tác giả), Công nghệ đo đạc biển, Đại học Mỏ-Địa chất Hà Nội, 2015

Sách chuyên khảo

1. PGS.TS. Dương Vân Phong (Tác giả), Kỹ thuật dẫn đường trong không gian, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, 2020

2. PGS.TS. Dương Vân Phong (Tác giả), Nghiên cứu đại dương bằng các phương pháp trắc địa, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, 2018

3. PGS.TS. Dương Vân Phong (chủ biên), Công nghệ trắc địa khám phá và khai thác biển Đông, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, 2016

4. PGS.TS. Dương Vân Phong (Tác giả), Hệ thống trạm GNSS quan trắc liên tục CORS, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, 2021

5. PGS.TS. Dương Vân Phong (Tác giả), Công nghệ đo đạc biển, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, 2019

6. PGS.TS. Dương Vân Phong (Tác giả), Kiểm định thiết bị trắc địa, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, 2017

Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ
Tiến sĩ

1. Nguyễn Đình Hải , Đại học Mỏ-Địa chất, 2024, Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng mô hình 3D địa hình đáy biển phục vụ cho hoạt động của tàu ngầm trên vùng biển Việt Nam

2. Nguyễn An Định , Đại học Mỏ-Địa chất, 2023

3. Khương Văn Long , Đại học Mỏ-Địa chất, 2019, Tên đề tài: “Nghiên cứu xác định các yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu trắc địa, hải văn bảo đảm định vị, dẫn đường cho tàu ngầm trong vùng biển Việt Nam”.

4. Nguyễn Xuân Thủy , Đại học Mỏ-Địa chất

5. Bùi Khắc Luyên , Đại học Mỏ-Địa chất

6. Hoàng Minh Ngọc , Đại học Mỏ-Địa chất, 2015, Tên đề tài: Xây dựng luận cứ khoa học đối với dữ liệu trọng trường và dữ liệu trắc địa đảm bảo định vị dẫn đường cho tên lửa đạn đạo trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam

7. Phạm Thị Thanh , Đại học Mỏ-Địa chất

Thạc sĩ

1. Vũ Xuân Hoàng , Đại học Mỏ-Địa chất, 20190

2. Phan Văn Sang , Đại học Mỏ-Địa chất, 2019

3. Nguyễn Văn Việt , Đại học Mỏ-Địa chất, 2019

4. Nguyễn Thị Vân Anh , Đại học Mỏ-Địa chất, 2019

5. Văn Thị Hoa , Đại học Mỏ-Địa chất, 2019

6. Trần Lê Tuấn Anh , Đại học Mỏ-Địa chất, 2016

7. Phạm Văn Quân , Đại học Mỏ-Địa chất, 2006, Tên đề tài: Kết hợp công nghệ GPS và toàn đạc điện tử trong công tác trắc địa phục vụ xây dựng

8. Phạm Thị Thanh , Đại học Mỏ-Địa chất, 2009, Tên đề tài: Nghiên cứu phương pháp thành lập lưới tọa độ chính xác cao phục vụ xây dựng nhà máy xi măng

9. Bùi Ngọc Hùng , Đại học Mỏ-Địa chất, 2010, Tên đề tài: Kết hợp công nghệ định vị vệ tinh và máy chiếu đứng laser để chuyển tọa độ xuống hầm lò qua giếng đứng

10. Trần Mạnh Hùng , Đại học Mỏ-Địa chất, 2011, Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp công nghệ tính chuyển tọa độ mạng lưới trắc địa cơ sở của tỉnh Hà Tây về Hà Nội

11. Phạm Vũ Vinh Quang , Đại học Mỏ-Địa chất, 2013, Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thăm dò thủy âm quét sườn trong công tác thành lập bản đồ địa hình đáy biển ở Việt Nam

12. Nguyễn Thị Thanh Tâm , Đại học Mỏ-Địa chất, 2014

13. Mai Thị Loan , Đại học Mỏ-Địa chất, 2014

14. Phạm Ngọc Quang , Đại học Mỏ-Địa chất, 2014, Tên đề tài: Nghiên cứu phương pháp phát hiện trượt chu kỳ từ tệp trị đo GNSS

15. Nguyễn Văn An , Đại học Mỏ-Địa chất, 2015

16. Nguyễn Quỳnh Mai , Đại học Mỏ-Địa chất, 2015

17. Hoàng Trần Thanh , Đại học Mỏ-Địa chất, 2016

18. Nhữ Văn Thành , Đại học Mỏ-Địa chất

Các hướng nghiên cứu chủ yếu

1. Xây dựng mô hình dự báo sự xói lở của dải ven biển Việt Nam.  

2. Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu địa hình và thông tin địa lý bằng tích hợp công nghệ định vị vệ tinh và công nghệ ảnh số với trí tuệ nhân tạo phục vụ lập quy hoạch tổng thể và phát triển kinh tế vĩ mô cho các tỉnh vùng núi Việt Nam.

3. Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng mô hình dự báo dịch chuyển vỏ trái đất.

4. Nghiên cứu luận cứ khoa học và đề xuất quy trình nghiên cứu dịch chuyển hiện đại vỏ trái đất trên lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam.

5. Nghiên cứu luận cứ khoa học xây dựng mô hình Quasigeoid hiện đại và thống nhất cho toàn vùng lãnh thổ và lãnh hải của Việt Nam.1. Nghiên cứu luận cứ khoa học xây dựng mô hình Quasigeoid hiện đại và thống nhất cho toàn vùng lãnh thổ và lãnh hải của Việt Nam.

6. Đề xuất cơ sở khoa học Xây dựng mặt “0” độ cao thống nhất cho Việt Nam.

7. Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp công nghệ dẫn đường cho các phương tiện trên không, trên bộ và phương tiện bơi, lặn

8. Nghiên cứu sự dâng lên của mặt nước biển

9. Nghiên cứu hiện đại hóa Hệ Quy chiếu Quốc Gia

10. Nghiên cứu sự dịch chuyển cục bộ vỏ Trái Đất ở Việt Nam và khu vực  

11. Nghiên cứu giải pháp công nghệ định vị chính xác cao trên biển và hải đảo Việt Nam  

Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Nhà nước

1. “Xác định chuẩn độ sâu Quốc gia vùng biển Việt Nam”, đề tài nhánh: “Xây dựng luận cứ khoa học và tính toán kết quả thực nghiệm”, Đồng chủ nhiệm, Nghiệm thu 2003

2. Chương trình tiến bộ KHKT trọng điểm nhà nước trong kế hoạch 1986-1990, Mã số 46A-01-03, tham gia, Nghiệm thu 1990

3. Nghiên cứu độ ổn định của mốc mạng lưới độ cao Quốc Gia, Mã số 46A-01-03-03, Đồng chủ nhiệm, Nghiệm thu 1990

Cấp Bộ

1. Đề án;“ Viện KHCN Tài nguyên và Môi trường”, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 2021

2. Nghiên cứu đề xuất quy trình xây dựng lưới tọa độ trên biển và hải đảo Việt Nam trên cơ sở ứng dụng công nghệ định vị vệ tinh, chủ nhiệm, Nghiệm thu 2016

3. “Nghiên cứu cơ sở toán học xây dựng mô hình GEOID địa phương trên lãnh thổ Việt Nam” , thuộc dự án chính phủ: “ Thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý ở tỷ lệ 1/10 000, gắn với mô hình số độ cao phủ trùm cả nước”, Đồng chủ nhiệm đề tài nhánh của đề tài cấp nhà nước, Nghiệm thu 2011

4. Luận cứ khoa học-công nghệ hoàn thiện và phát triển cơ sở hạ tầng hỗ trợ mặt đất để khai thác ứng dụng hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu (GNSS) ở Việt Nam, Đồng chủ nhiệm, Nghiệm thu 2008

5. “ Thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý ở tỷ lệ 1/10 000, gắn với mô hình số độ cao phủ trùm cả nước” thuộc dự án chính phủ: Nghiên cứu cơ sở toán học xây dựng mô hình GEOID địa phương trên lãnh thổ Việt Nam., Đồng chủ nhiệm, Nghiệm thu 2008

6. Nghiên cứu ảnh hưởng của độ chính xác toạ độ đến quỹ đạo bay của một số tên lửa hiện đại trong chiến tranh địch sử dụng vũ khí, phương tiện công nghệ cao, Đồng chủ nhiệm, Nghiệm thu 2007

7. “Tham mưu địa hình trong chiến tranh có sử dụng vũ khí công nghệ cao”, Đồng chủ nhiệm đề tài nhánh của đề tài cấp nhà nước, Nghiệm thu 2005

8. Nghiên cứu dịch chuyển cục bộ thành phố Hà Nội do ảnh hưởng của khai thác nước ngầm, Tham gia, Nghiệm thu 1996

9. Đo nối độ cao đến các trạm nghiệm triều của Việt Nam, Tham gia, Nghiệm thu 1993

10. Xây dựng Quy phạm đo vẽ bản đồ địa chính thành phố Hà Nội, tham gia, Nghiệm thu 1991

Cấp cơ sở

1. Đề án:“ Xây dựng ngành: Điều tra và Quản lý Tài nguyên Biển”, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 2021

2. Đề án;“ Xây dựng chuyên ngành: Kỹ thuật vệ tinh quan trắc trái đất”, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 2014

3. Dự án:“ Phương án hiện đại hóa bãi thực tập Trắc địa Cao cấp tại Lạng Sơn và Hà Nội”, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 2014

4. “Định vị Hệ quy chiếu - Hệ tọa độ quân sự”, Đồng chủ nhiệm, Nghiệm thu 2013

5. Nghiên cứu xác định các thông số kỹ thuật của máy toàn đạc điện tử phục vụ thực tập Trắc địa cao cấp của trường Đại học Mỏ-Địa chất, Chu nhiệm, Nghiệm thu 2012

6. Nghiên cứu xác định các thông số kỹ thuật của máy toàn đạc điện tử phục vụ thực tập Trắc địa cao cấp của trường Đại học Mỏ-Địa chất., Chủ nhiệm, Nghiệm thu 2012

7. Dự án:“Hoàn thiện và hiện đại hóa phòng thí nghiệm Kiểm định Thiết bị Đo dài thuộc Bộ môn Trắc địa Cao cấp”., Chủ nhiệm, Nghiệm thu 2012

8. Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu DGPS toàn cầu và khu vực trong công tác xây dựng lưới tọa độ phục vụ đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển ở thềm lục địa của Việt Nam, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 2011

9. “ Xây dựng phương án và chương trình xử lý số liệu đo nối IGS”, Đồng chủ nhiệm, Nghiệm thu 2011

10. Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu DGPS toàn cầu và khu vực trong công tác xây dựng lưới tọa độ phục vụ đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển ở thềm lục địa của Việt Nam., Chủ nhiệm, Nghiệm thu 2011

11. “ Nghiên cứu xây dựng tham số và chương trình tính chuyển giữa các hệ tọa độ”, Đồng chủ nhiệm, Nghiệm thu 2008

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Dương Vân Phong (chủ biên), Nguyên lý tự động hóa công tác đo chiều dài trên thiết bị kiểm định quang cơ, Tuyển tập các công trình khoa học ĐH Mỏ-Địa chất, Chuyên san kỷ niệm 35 năm thành lập Khoa Trắc địa, 2001

2. Dương Vân Phong (Chủ biên), “Nghiên cứu ứng dụng ảnh vệ tinh để bổ sung, cập nhật độ sâu cho Hải đồ ở các vùng ven biển của Việt Nam”, Bài báo khoa học đăng trên tạp chí Công nghiệp Mỏ. Số 5/2021. 65-70., 0

3. Dương Vân Phong (Chủ biên), “Thuật toán phù hợp xây dựng mô hình số mặt chuẩn độ sâu trên vùng biển Việt Nam”, Bài báo khoa học đăng trên tạp chí Công nghiệp Mỏ. Số 2/2021. 71-76., 0

4. Dương Vân Phong (Chủ biên), “Ảnh hưởng của hệ quy chiếu và chuyển dịch cục bộ vỏ trái đất đến độ chính xác định vị trên biển, đảo của Việt Nam trên Biển Đông”, Bài báo khoa học đăng trên tạp chí Công nghiệp Mỏ. Số 1/2021. 65-70., 0

5. Dương Vân Phong (Chủ biên), "Nghiên cứu xây dựng mô hình số mặt chuẩn độ sâu trên Biển Đông"., Bài báo khoa học đăng trên tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ-Địa chất.Tập: 60, kỳ 1 (2019) 79-86., 0

6. Dương Vân Phong (Chủ biên), "Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Gcadas để xây dựng hồ sơ địa chính và dữ liệu không gian địa chính tại Việt Nam"., Bài báo khoa học đăng trên tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ. Số: 39/3-2019. 34-41., 0

7. Dương Vân Phong (Chủ biên), Nghiên cứu cập nhật độ sâu hải đồ bằng ảnh vệ tinh viễn thám Landsat-8 ở khu vực cảng Đà Nẵng, Tạp chí khoa học đo đạc và bản đồ. Số 37/9-2018. Viện khoa học đo đạc và bản đồ, bộ Tài nguyên và Môi trường. 51-56., 0

8. Dương Vân Phong (Chủ biên), “Công nghệ quét sườn Side Scan Sonar và ứng dụng thăm dò khảo sát đáy biển”, Tạp chí khoa học đo đạc và bản đồ, Viện khoa học đo đạc và bản đồ, bộ Tài nguyên và Môi trường. Số 35/3-2018., 0

9. Dương Vân Phong (Chủ biên), “Một số giải pháp nâng cao chất lượng khảo sát, đo đạc các yếu tố hải văn trên Biển Đông., Tạp chí khoa học đo đạc và bản đồ, Viện khoa học đo đạc và bản đồ, bộ Tài nguyên và Môi trường. Số 32/ 6-2017., 0

10. Dương Vân Phong (Chủ biên), Nghiên cứu nâng cao độ chính xác định vị trên biển bằng phần mềm xử lý sau Terrapos, Tạp chí Hải quân. Số 04(401)/2017., 0

11. Dương Vân Phong (Chủ biên), Giải pháp nâng cao độ chính xác tính chuyển tọa độ từ ITRF 2008 sang VN-2000, Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học ngành địa hình quân sự lần thứ tư năm 2014. 9.2014., 0

12. Dương Vân Phong (Chủ biên), Nghiên cứu phương pháp nâng cao độ chính xác xác định tọa độ trên biển và đảo., Tạp chí khoa học kỹ thuật trường Đại học Mỏ-Địa chất. Số 3/2012, 0

13. Dương Vân Phong (Chủ biên), Phương pháp phát hiện và xử lý sai số thô các trị đo trực tiếp và gián tiếp trong bài toán kiểm định thiết bị đo dài., Tạp chí Công nghiệp Mỏ. Số 6 năm 2003., 0

14. Dương Vân Phong (Chủ biên), Xây dựng công thức tính ảnh hưởng của khí tượng đến độ chính xác của máy đo dài điện tử., Hội nghị khoa học kỹ thuật Đo Lường Việt Nam lần thứ 3. (tuyển tập báo cáo khoa học). Bộ Khoa học và Công nghệ. 25-26/10-2001., 0

15. Dương Vân Phong (Chủ biên), Ảnh hưởng của điều kiện khí tượng đến kết quả đo khoảng cách bằng máy đo dài điện tử., Hội nghị khoa học kỹ thuật Đo Lường Việt Nam lần thứ 3. (tuyển tập báo cáo khoa học). Bộ Khoa học và Công nghệ. 25-26/10-2001., 0

16. Dương Vân Phong (Chủ biên), Phương pháp giao thoa kiểm định thiết bị đo dài., Hội nghị khoa học lần thứ 14, kỉ niệm 34 năm thành lập trường(15/11/1966-15/11/2000). 48, quyển 5, 0

17. Dương Vân Phong (Chủ biên), Nghiên cứu xây dựng phương trình thước dây trong phòng thí nghiệm, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 1998

18. Dương Vân Phong (Chủ biên), Phương pháp xử lý thống kê khảo sát tính ổn định của chiều dài thước chuẩn, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Địa chính, 1998

19. Dương Vân Phong (Chủ biên), Xây dựng quy trình kiểm nghiệm máy đo dài điện tử trong công tác trắc địa ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Địa chính, 1999

20. Dương Vân Phong (Chủ biên), Xác định hệ số của công thức tính ảnh hưởng của khí tượng đến độ chính xác của máy đo dài điện tử, Tuyển tập các công trình khoa học, Đại học Mỏ-Địa chất, 37, 2002

21. Dương Vân Phong (Chủ biên), Một số nét về phòng thí nghiệm kiểm định chuẩn chiều dài của Trường ĐH Mỏ-Địa chất, Tuyển tập các công trình khoa học, chuyên đề kỷ niệm 40 năm thành lập khoa Trắc địa, 2006

22. Dương Vân Phong (Chủ biên), Một số đề xuất về hướng hiện đại hóa mạng lưới tọa độ quốc gia, Thông tin Khoa học công nghệ, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, 2008

23. Dương Vân Phong (Chủ biên), Một số phương pháp bình sai tự do mạng lưới quan trắc dịch chuyển theo mô hình động tuyến tính, Tạp chí khoa học Đo đạc và Bản đồ, 2011

24. Dương Vân Phong (Chủ biên), Phân tích các thuật toán tính chuyển tọa độ phẳng sang tọa độ phẳng, Tạp chí khoa học Đo đạc và Bản đồ, 2011

25. Dương Vân Phong (Chủ biên), So sánh vận tốc chuyển dịch các thành phần tọa độ điểm từ kết quả bình sai kết hợp số liệu đo lưới GPS nhiều chu kỳ trong trường hợp có và không có điểm cố định, Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất (chuyên đề kỷ niệm 45 năm thành lập khoa Trắc địa), 2011

26. Dương Vân Phong (Chủ biên), Ảnh hưởng của tầng điện ly trong xử lý số liệu lưới GPS cạnh ngắn sử dụng phần mềm GPSurvey 2.35, Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, 2011

27. Dương Vân Phong,(Chủ biên), Lựa chọn công thức tính chuyển phù hợp nhất và xây dựng chương trình tính chuyển tọa độ mạng lưới tọa độ Địa chính Việt Nam, Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, 2011

28. Dương Vân Phong (Chủ biên), Nghiên cứu phương pháp nâng cao độ chính xác định vị trên biển bằng phần mềm xử lý sau Terrapos 1.34, Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, 2012

29. Dương Vân Phong (Chủ biên), Khảo sát độ chính xác định vị tuyệt đối tĩnh xử lý sau bằng phần mềm Terrapos 1.34 trong điều kiện Việt Nam, Tạp chí KHKT Mỏ - ĐC, 2013

30. Dương Vân Phong (Chủ biên), Phương pháp xác định đồng thời các thông số kĩ thuật của máy Toàn đạc điện tử trong điều kiện Việt Nam, Tạp chí KHKT Mỏ - ĐC, 2013

31. Dương Vân Phong (Chủ biên), So sánh kết quả nội suy tọa độ vệ tinh từ một số tệp lịch chính xác và ảnh hưởng của nó đến kết quả giải bài toán định vị tuyệt đối, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ-Địa chất, 46, 2014

32. Dương Vân Phong (Chủ biên), Giải pháp tính chuyển tọa độ từ ITRF-2008 sang VN-2000, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 5, 2015

33. Dương Vân Phong (Chủ biên), Nghiên cứu giải pháp nâng cao độ chính xác xác định tọa độ điểm trên đảo trong hệ VN-2000, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 4, 2016

34. Dương Vân Phong (Chủ biên), Một số giải pháp nâng cao chất lượng khảo sát, đo đạc các yếu tố hải văn trên Biển Đông, Tạp chí khoa học đo đạc và bản đồ, 2017

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Duong Van Phong, Analysis of Mathematical Functions for Predicting Subsidence High-Rise Buildings in Vietnam, Asia Geospatial Forum, 17-19 September 2012, Hotel Melia Hanoi, Vietnam, , 2012

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Dương Vân Phong, Xây dựng quy trình kiểm định máy đo dài điện tử trong công tác trắc địa ở Việt Nam, Hội thảo khoa học kỹ thuật đo lường -Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, , 1999

2. Dương Vân Phong, Ảnh hưởng của điều kiện khí tượng đến kết quả đo khoảng cách bằng máy đo dài điện tử, Hội nghị KHKT đo lường Việt Nam lần thứ 3 (tuyển tập báo cáo KHKT), Bộ Khoa học và Công nghệ, , 2001

3. Dương Vân Phong, Xây dựng công thức tính ảnh hưởng của khí tượng đến độ chính xác của máy đo dài điện tử, Hội nghị KHKT đo lường Việt Nam lần thứ 3 (tuyển tập báo cáo KHKT), Bộ Khoa học và Công nghệ, , 2001

4. Dương Vân Phong, Giải pháp nâng cao độ chính xác tính chuyển tọa độ từ ITRF 2008 sang VN-2000, Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học ngành địa hình quân sự lần thứ tư năm 2014, , 2014

Bài báo hội nghị trường

1. Dương Vân Phong, Phương pháp giao thoa kiểm định thiết bị đo dài, Hội nghị khoa học lần thứ XIV, kỷ niệm 34 năm thành lập trường (15/11/1966-15/11/2000), , 2000