Bùi Khắc Luyên
NCS.ThSBùi Khắc Luyên
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Bùi Khắc Luyên
Đơn vị Bộ môn Trắc địa Cao cấp
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1981
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 04.37550894
Số điện thoại di động 0989896336
Email buikhacluyen@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Bộ môn Trắc địa cao cấp, khoa Trắc địa, Bản đồ và Quản lý đất đai. Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.

Các hướng nghiên cứu chủ yếu
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Nguyen Quoc Long, Vo Chi My, Bui Khac Luyen, Divergency verification of predicted values and monitored deformation indicators in specific condition of Thong Nhat underground coal mine (Vietnam)., Geoinformatica Polonica, 15, p. 15-22, 2016

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Nguyễn Quốc Long, Bùi Khắc Luyên, Phương pháp xác định tham số trong dự báo lún theo thời gian bề mặt bãi thải mỏ lộ thiên, Tạp chí công nghiệp Mỏ, 4, 92-95, 2015

2. Bùi Khắc Luyên, Nguyễn Quốc Long. . số 49 (tr 82 - 89), 2015, Trường Đại học Mỏ - Địa chất. ISSN, Tính toán, phát hiện và loại trừ các dữ liệu đo trọng lực biển có chứa sai số thô trên khu vực xung quanh đảo Bạch Long Vỹ, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 49, 82 - 89, 2015

3. Bùi Khắc Luyên, Vũ Đình Toàn, Tính toán dị thường độ cao cho khu vực việt nam trên cơ sở sử dụng hệ số hàm điều hòa cầu chuẩn hóa đầy đủ của mô hình thế trọng trường toàn cầu EGM2008, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 46, 77 - 84, 2014

4. Bùi Khắc Luyên. . , số, Chính xác hóa các giá trị dị thường độ cao được xác định từ các hệ số hàm điều hòa cầu chuẩn hóa đầy đủ của mô hình thế trọng trường toàn cầu EGM2008 trên cơ sở bình sai kết hợp độ cao trắc địa, độ cao thủy chuẩn và độ cao geoid, Tạp chí Các khoa học về Trái đất - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 2, 169-174, 2014

5. Bùi Khắc Luyên, Bình sai kết hợp sử dụng dữ liệu đo GPS, thủy chuẩn và độ cao geoid xác định từ mô hình thế trọng trường toàn cầu EGM2008 trên khu vực Cẩm Phả - Mông Dương, Quảng Ninh, Tạp chí công nghiệp Mỏ, 2B, 36 - 39, 2013

6. Đào Đức Phương, Bùi Khắc Luyên, Ứng dụng kỹ thuật đo GNSS động xử lý tức thời trong quan trắc chuyển dịch, biến dạng đường sắt do ảnh hưởng của quá trình xây dựng và khai thác mỏ, Tạp chí Công nghiệp mỏ, 2B, 74 - 78, 0

7. Bùi Khắc Luyên, Tính toán độ cao thủy chuẩn từ kết quả nội suy khoảng chênh geoid cho khu vực phía nam Việt Nam, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 41, 26 - 31, 2013

8. Dương Vân Phong, Bùi Khắc Luyên, Nguyễn Thái Chinh, Khảo sát độ chính xác định vị tuyệt đối tĩnh xử lý sau bằng phần mềm Terrapos 1.34 trong điều kiện Việt Nam, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 41, 37 - 42, 2013

9. Bùi Khắc Luyên, Nguyễn Quốc Long, Đánh giá độ chính xác một số phương pháp nội suy trong xây dựng mô hình số độ cao, Tạp chí Trắc địa - Bản đồ, Hội Trắc địa - Bản đồ - Viễn Thám Việt Nam, 2, 2008

10. Võ Chí Mỹ, Đặng Nam Chinh, Nguyễn Xuân Tùng, Phan Tuấn Hảo, Vương Trọng Kha, Bùi Khắc Luyên, Võ Ngọc Dũng, Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ GPS động (PPK) trong công tác đo vẽ mỏ lộ thiên khai thác xuống sâu ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 17, 2007

11. Phạm Hoàng Lân, Bùi Khắc Luyên, Đánh giá một số phương pháp nội suy dị thường độ cao trên mô hình, Tạp chí Khoa học Trái đất - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 27, 1, 32-36, 2005

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Khac Luyen BUI, Thi Thu Trang TRAN, Dinh Toan VU, Validation of recent GRACE/GOCE Global Geopotential Models over the area of Vietnam, Second International Conference on Scientific Research Cooperation between Vietnam and Poland in Earth Sciences (Viet-Pol 2015), November 2015, Hanoi, 133-143), 2015

2. Quoc Long NGUYEN, Khac Luyen BUI, The use of exponential function to predict surface subsidence due to underground mining, Vietrock2015 international symposium: Rock Mechanics for Sustainable Development, March 12-13 2015, Hanoi, Vietnam, 473-478, 2015

3. Vo Chi My, Nguyen Tri Thanh, Nguyen Quoc Long, Bui Khac Luyen, Application of artificial neural networks on surface subsidence prediction due to underground mining, The 3rd International Conference on Advances in Mining and Tunneling, October 20-21 2014, Vung Tau, Vietnam, 357-362, 2014

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Bùi Khắc Luyên, Nguyễn Phúc Hồng, Trần Hoàng Bình, Phép chiếu Mercator ứng dụng trong dẫn đường và nghiên cứu biển, Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học Ngành Địa hình quân sự lần thứ tư, 128 - 139, 2014

2. Bùi Khắc Luyên, Phạm Trung Dũng, Vũ Đình Toàn, Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Phúc Hồng, Tính chuyển tọa độ giữa hệ tọa độ quốc tế WGS84 và hệ tọa độ quốc gia VN2000 ứng dụng trong định vị trên biển, Hội thảo Thông tin và Định vị trên biển, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội., 66-75, 2014

3. Dương Vân Phong, Vũ Đình Toàn, Bùi Khắc Luyên, Vũ Văn Đồng, Giải pháp nâng cao độ chính xác tính chuyển tọa độ từ ITRF2008 sang VN2000, Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học Ngành Địa hình quân sự lần thứ tư, 99 - 107, 2014

4. Bùi Khắc Luyên, Đào Đức Phương, Nghiên cứu sử dụng phần mềm Surpac 6.2 trong các công tác trắc địa phục vụ khai thác mỏ lộ thiên đa kim Núi Pháo Đại Từ - Thái Nguyên, Tuyển tập báo cáo hội nghị Khoa học Kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 23, 77-84, 2012

Bài báo hội nghị trường

1. Bùi Khắc Luyên, Khảo sát một vài phương pháp tính đổi tọa độ vuông góc không gian địa tâm thành tọa độ trắc địa, Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 18 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, , 2008

2. Phạm Hoàng Lân, Bùi Khắc Luyên, Đánh giá một số phương pháp nội suy dị thường độ cao trên mô hình, Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 16 Trường Đại học Mỏ - Địa chất., , 2004