Vũ Đình Toàn
NCS.ThSVũ Đình Toàn
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Vũ Đình Toàn
Đơn vị Bộ môn Trắc địa Cao cấp
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1984
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 04.37550894
Email vudinhtoan@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)
Bộ môn Trắc địa cao cấp 
Phòng 10.10, Nhà C 12 tầng Khu A Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Số 18, Phố Viên, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí ISI

1. Dinh Toan Vu, Sean Bruinsma, Sylvain Bonvalot, Khac Luyen Bui, Georges Balmino, Determination of the geopotential value on the permanent GNSS stations in Vietnam based on the Geodetic Boundary Value Problem approach, Geophysical Journal International, 226, 2. https://doi.org/10.1093/gji/ggab166, 1206–1219, 2021

2. Dinh Toan Vu, Sylvain Bonvalot, Sean Bruinsma, Khac Luyen Bui, A local lithospheric structure model for Vietnam derived from a high-resolution gravimetric geoid, Earth, Planets and Space, 73, 92 (2021), https://doi.org/10.1186/s40623-021-01415-2, 2021

3. Dinh Toan Vu, Sean Bruinsma, Sylvain Bonvalot, Dominique Remy, Georgios S. Vergos, A Quasigeoid-Derived Transformation Model Accounting for Land Subsidence in the Mekong Delta towards Height System Unification in Vietnam, Remote Sensing, 12, 817, doi:10.3390/rs12050817, 2020

4. Dinh Toan Vu, Sean Bruinsma, Sylvain Bonvalot, A high-resolution gravimetric quasigeoid model for Vietnam, Earth, Planets and Space, 71, 65 (2019), https://doi.org/10.1186/s40623-019-1045-3, 2019

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Vũ Đình Toàn, Khảo sát một số phương pháp tìm ma trận giả nghịch đảo trong bình sai lưới trắc địa tự do, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 33, 2011

2. Đặng Nam Chinh, Vũ Đình Toàn, Nguyễn Duy Đô, Một phương pháp hiệu chỉnh mô hình Geoid theo các số liệu GPS và thủy chuẩn, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, 8, 2011

3. Vũ Đình Toàn, Nghiên cứu thuật toán xác định điểm ổn định, không ổn định trong lưới địa động, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 37, 2012

4. Vũ Đình Toàn, Đào Đức Phương, Lê Thị Thanh Tâm, Sự cần thiết sử dụng các tham số tính chuyển tọa độ khi xử lý số liệu GPS trong hệ tọa độ VN-2000 ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 41, 2013

5. Vũ Đình Toàn, Xây dựng mô hình Geoid cục bộ cho khu vực Cẩm Phả - Mông Dương, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 41, 2013

6. Bùi Khắc Luyên, Vũ Đình Toàn, Tính toán dị thường độ cao cho khu vực Việt Nam trên cơ sở sử dụng hệ số hàm điều hòa cầu chuẩn hóa đầy đủ của mô hình thế trọng trường toàn cầu EGM2008, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 46, 2014

7. Dương Vân Phong, Vũ Đình Toàn, Nguyễn Thị Thanh, Giải pháp tính chuyển tọa độ từ ITRF2008 sang VN-2000, Tạp chí Công nghiệp mỏ, 5, 2015

8. Dương Vân Phong, Bùi Khắc Luyên, Nguyễn Thái Chinh, Vũ Đình Toàn, Nguyễn Thị Thanh, Nghiên cứu giải pháp nâng cao độ chính xác xác định tọa độ điểm trên đảo trong hệ VN-2000, Tạp chí Công nghiệp mỏ, 4, 2016