Phạm Ngọc Quang
GV.ThSPhạm Ngọc Quang
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Phạm Ngọc Quang
Đơn vị Bộ môn Trắc địa Cao cấp, TT NC Ứng dụng Công nghệ mới Trắc địa - Bản đồ
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1988
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 04.37550894
Số điện thoại di động 0973037551
Email phamngocquang@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)
Số 25, Tập thể Nguyễn Viết Xuân, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Phạm Văn Chung, Nguyễn Gia Trọng, Phạm Ngọc Quang, Bàn về số hiệu chỉnh độ lệch tâm pha ăng ten đối với trị đo trong giải các bài toán định vị vệ tinh, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 1, 38-40, 2016

2. Phạm Ngọc Quang, Nguyễn Gia Trọng, Lê Thị Thanh Tâm, Lê Thị Tuyết Nhung, So sánh kết quả phát hiện trượt chu kỳ từ tệp trị đo GNSS theo một số phương pháp khác nhau, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 49, 100-104, 2015

3. Dương Vân Phong, Nguyễn Gia Trọng, Phạm Ngọc Quang, So sánh tọa độ vệ tinh nội suy từ một số tệp lịch vệ tinh chính xác và ảnh hưởng của nó đến kết quả giải bài toán định vị tuyệt đối, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 46, 85-89., 2014

4. Dương Vân Phong, Phạm Ngọc Quang, Phương pháp xác định đồng thời các thông số kĩ thuật của máy toàn đạc điện tử trong điều kiện Việt Nam, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 41, 32-36, 2013

5. Nguyễn Gia Trọng, Vũ Văn Trí, Phạm Ngọc Quang, Thuật toán tính cạnh sử dụng các trị đo khoảng cách giả theo mã, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 41, 75-80, 2013

6. Dương Vân Phong, Nguyễn Gia Trọng, Phạm Ngọc Quang, So sánh vận tốc chuyển dịch các thành phần tọa độ điểm từ kết quả bình sai kết hợp số liệu đo lưới GPS nhiều chu kỳ trong trường hợp có và không có điểm cố định, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 34, 50-53, 2011

7. Dương Vân Phong, Phạm Ngọc Quang, Một số phương pháp bình sai tự do mạng lưới quan trắc chuyển dịch theo mô hình động tuyến tính., Tạp chí khoa học đo đạc và bản đồ số 09/2011., 9, 20-24, 2011