Nguyễn Văn Lâm
NCS.ThSNguyễn Văn Lâm
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Văn Lâm
Đơn vị Bộ môn Trắc địa Cao cấp, TT NC Ứng dụng Công nghệ mới Trắc địa - Bản đồ
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1988
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 04.37550894
Số điện thoại di động 0965879975
Email lamvannguyen@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)
Nguyễn Văn Lâm
Bộ môn Trắc địa cao cấp, Khoa Trắc địa-Bản đồ và Quản lý đất đai, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Phòng 10.10, Nhà C 12 tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Số 18, Phố Viên, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
 
Đề tài/dự án tham gia thực hiện
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí ISI

1. Nguyen, Van-Sang Pham, Van-Tuyen Van Nguyen, Lam Baltazar Andersen, Ole Forsberg, Rene Tien Bui, Dieu, Marine Gravity Anomaly Mapping for the Gulf of Tonkin area (Vietnam) using Cryosat-2 and Saral/AltiKa satellite altimetry data, Advances in Space Research, 0

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Luyen Khac Bui, Lam Van Nguyen, Thi Thu Trang Tran, Crossover Adjustment Applied in Marine Gravity Data Processing: an example of a Dataset Surrounding Bach Long Vi Island, Vietnam, Journal of Mining and Earth Sciences, 59, 6, 43-49, 2018

2. Nguyễn Văn Sáng, Nguyễn Văn Lâm, Phạm Văn Tuyên, Khảo sát một số phương pháp xác định vị trí điểm giao cắt trong xử lý số liệu đo cao vệ tinh, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 49, 105-108, 2015

3. Nguyễn Văn Lâm, Xác định tọa độ và độ chênh dị thường trọng lực tại các điểm cắt nhau của các vết đo trọng lực trên tàu biển, Hội nghị Khoa học lần thứ 21, Trường đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 46, 64-68, 2014

4. Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Văn Sáng, Nghiên cứu phương pháp đánh giá độ chính xác dị thường trọng biển khi đo trực tiếp bằng tàu trên Biển Đông, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học ngành Địa hình quân sự lần thứ 4, Cục bản đồ - Bộ Tổng tham mưu, 26-30, 2014

5. Nguyễn Văn Sáng, Nguyễn Văn Lâm, Sử dụng số liệu đo cao từ vệ tinh để xác định bề mặt tự nhiên động lực trung bình trên biển Đông, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học và Công nghệ: Trắc địa và Bản đồ vì hội nhập quốc tế, số chuyên đề kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Viện Khoa học đo đạc và Bản đồ, 46-53, 2014

6. Bùi Khắc Luyên, Nguyễn Văn Lâm, Đào Đức Phương, Tìm hiểu một số phương pháp tính đổi tọa độ vuông góc không gian địa tâm thành tọa độ trắc địa, Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên Đại học Mỏ - Địa chất, 105-111, 2011

7. Dương Vân Phong, Nguyễn Văn Lâm, Phân tích các thuật toán tính chuyển tọa độ phẳng sang tọa độ phẳng, Tạp chí Khoa học đo đạc và Bản đồ, Viện Khoa học đo đạc và Bản đồ, 10, 24-29, 2011