Nguyễn Hà
GV.TSNguyễn Hà
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Hà
Đơn vị Bộ môn Trắc địa Công trình
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 04.38384004
Số điện thoại di động 0934951368
Email Nguyenha.de@gmail.com