Phạm Trung Dũng
GV.TS.Phạm Trung Dũng
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Phạm Trung Dũng
Đơn vị Bộ môn Trắc địa Công trình, TT NC Ứng dụng Công nghệ mới Trắc địa - Bản đồ
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 04.38384004
Số điện thoại di động 0904 303 904
Email trungdungtdct@gmail.com